Geelmuydens «kongen på haugen-ledelse»

Hans Geelmuyden kan lede. Problemet er at han er så frekk i kjeften og representerer en «kongen på haugen»-ledelse som partnere lett kan få i halsen.

Hans Geelmuyden har bygget opp Geelmuyden Kiese (GK) til et av landets ledende kommunikasjonsbyråer. Det ville han ikke klart om han ikke var faglig dyktig, forstår seg på strategi og ledelse og har evne til å samle og motivere dyktige medarbeidere. De siste 17 årene har selskapet som han nå eier over 95 prosent av, gått med overskudd. I fjor ble det minus. Det førte til at Geelmuyden tok grep, tok over den daglige ledelsen og i løpet av ni måneder sluttet ni partnere i selskapet.

At så mange partnere sluttet er blitt omtalt i mediene, men stort sett ut fra et «slik det gjerne er i denne bransjen»-perspektiv. Flinke folk kommer og går. Ingen snakket om krise eller spesielt trøblete forhold internt.

I dag kan Dagens Næringsliv (DN), med utgangspunkt i årsmeldingen i Hans Geelmuyden eierselskap, Koko as, fortelle at grunnen til at så mange partnere sluttet var en prosess han selv satte i gang.

«I 2018 og 1. kvartal i 2019 ble mange gamle partnere erstattet med nye, sultne. Det er med partnerskap som med fisken, de råtner fra hodet», skriver Hans Geelmuyden i årsmeldingen og understreker behovet for å endre både organisasjonen og kulturen i GK.

«I fjor brukte jeg makten min for å få toget tilbake på skinner. Nå er vi lønnsomme igjen, men forbedringsarbeidet fortsetter med full kraft», skriver han.

Å omtale sine tidligere partnere som råtnende fisk, er ikke et sjakktrekk for en leder

– All trappevask må begynne øverst. Akkurat Hans Geelmuyden blir du ikke kvitt så lett. Men endringer må begynne med endringer i partnerskap og daglig ledelse, sier Geelmuyden til DN i en kommentar til saken, og han er ganske stolt over at endringene har skjedd gjennom prosesser uten en eneste konflikt.  

Å omtale sine tidligere partnere som råtnende fisk, er ikke et sjakktrekk for en leder Det er ikke første gangen Hans Geelmuyden slenger med leppa. Han har i flere sammenhenger vist at han har et tilfang av originale og til tider treffende beskrivelser. Frekk i kjeften er et av hans varemerker.

Når DN spør om hvem han sikter til med råtnende fisk, gjør han sitt beste for å ro seg i land. Han viser til at det gamle ordtaket forstås som regel som at alle problemer kan spores til toppen av en organisasjon eller bedrift.

– Først og fremst ligger det en sterk selvkritikk i det, sier Geelmuyden.

Slik oppfatter ikke de partnere som har sluttet det. De gir ham svar på tiltale.

– Hans Geelmuyden har en ekstremt gammeldags og utdatert lederstil, sier eks-partner Bård Hammervold til DN. Det var en medvirkende årsak til at han sluttet.

Nina Riibe og Marius Eriksen er overrasket over Hans Geelmuydens uttalelser og hevder de på ingen måte slutter etter en prosess Geelmuyden har iverksatt. De andre partnerne som har sluttet, sier omtrent det samme.

Eva Sannum sier til DN at hun sluttet ut fra «et strategisk veivalg» for sin egen del.

– Så jeg synes det er svært skuffende å lese om at lederen tar det til inntekt for noe som fremstilles som en strategisk opprydning i partnerskapet. Jeg har lite til overs for uttalelser og diskusjoner rundt ansettelsesforhold gjennom mediene, og det må være lov å sette spørsmålstegn ved hva slags ledelse dette er, sier Sannum.

Da DN forteller Geelmuyden hva Sannum sier, må kommunikasjonsekspert Geelmuyden konstatere at han har avlevert et kommunikasjonsmessig bomskudd om sine tidligere medarbeidere.

– Jeg deler Evas betraktning. Det er sjofelt av meg å omtale tidligere kolleger i slike ordelag. De fortjener det ikke, og jeg beklager det. De har gjort en flott jobb for GK gjennom mange år.

Det skal han ha, han vet når det bare er å legge seg flat. Geelmuyden har det i kjeften. Det ser ut til at han er klok nok til å forstå at det er et problem. Flåsete uttalelser som rammer medarbeidere skal ikke ledere komme unna med.

Det er «konger på haugen» som omtaler medarbeidere slik Geelmuyden gjør. Skryt og drittkasting på dette nivået gjør ham til en «mini-Trump».

Hvis det var Geelmuydens plan å bli kvitt ni partnere, og han har klart det ved å gi dem opplevelsen av at det er de selv som har sluttet, kan det selvsagt ses på som en ledelsesmessig prestasjon. I så fall kan han farte land og strand rundt med foredraget «slik får du ledere som du vil bli kvitt til selv å ønske å slutte».

Han eier praktisk talt «hele butikken» og har god evne til å komme seg på beina igjen når han tryner.

Mest sannsynlig er Geelmuydens refleksjoner om sine partnere som sluttet, rasjonalisering i ettertid. Han bruker avgangen av partnere til å styrke egen posisjon som leder, gir inntrykk av at han rydder opp når i toppledelsen når det trengs og at GK nå er i godt, gammelt spor. Det er nærliggende å tro at de som slutter, ikke er spesielt begeistret for Geelmuydens måte å lede på.  Slik er det ofte når det skal gjøres endringer i en organisasjon. Hvis medarbeidere ikke ser at de har fordeler av de endringer øverste leder vil gjøre, er det ikke uvanlig at man har liten sans for den ledelse som utøves.

At Hans Geelmuyden har forbedringspotensial som leder, for å si det mildt, er det liten tvil om. Han sier det selv. Han har kommet i skade for å omtale medarbeider på en sjofel måte. Det kan det hende han lærer av. Hans Geelmuyden må medarbeidere uansett leve med. Han eier praktisk talt «hele butikken» og har god evne til å komme seg på beina igjen når han tryner.