Solberg som kaospilot

Erna Solberg har valgt Frp framfor Venstre som nå settes under et voldsomt press. KrF har fått tvilen i seg. Det kan likevel bli Frp som trekker seg ut.

Det virker ikke som regjeringen har lest advokat og tidligere leder i FrpU, Ove Vanebos, bok «Krisehåndboka» – som ble gitt ut for en uke siden. Når regjeringsmedlemmer eksponerer uenighet offentlig, bidrar det til å forsterke en krise, ikke løse den.

Uenigheten om bompenger er del av et politisk spill, og slik sett utvikler denne typen kriser seg på en annen måte enn kriser flest. Løsningen på politiske kriser kommer gjerne fem på tolv, noen ganger fem over. Når løsningen først er på plass, slikker en sårene internt, legger det bak seg og går videre.

Det var nok av kriser i den rødgrønne regjeringen. Åslaug Haga, leder for Senterpartiet, har fortalt åpent at det var så krevende at det gikk ut over helsa. Men partilederne klarte rimelig godt å holde uenigheten internt.

Erna Solberg har lagt fram en skisse hun mener burde kunne samle de fire partiene.

Det gikk livlig for seg i budsjettforhandlingene i forrige periode.  Venstre fant ut at det ikke var all verdens de fikk ut av det. De bestemte seg for å svelge kamelen Frp og bli en del av regjeringen framfor å fortsette med krisemaksimering i full offentlighet. Det har gått på et vis. Det skar seg da regjeringen fikk bompengeopprøret i fanget.

I flere saker representerer Frp og Venstre ytterpunkter i politikken. Det var en bragd av Erna Solberg å få de til å samarbeide i regjering. Problemet er at velgerne straffer Venstre og Frp hardest. Venstre ligger under sperregrensen på nesten alle meningsmålinger. Frp er nede på 6-tallet i enkelte målinger. Venstre og Frp har ingen ting å gå på. Frp kan ikke forsvare dagens bompengepolitikk. Venstre kan ikke gå med på noe som vil svekke partiets klimaprofil. Det vil garantert føre til at de mister enda flere velgere.

Venstre og Frp har diskutert bompenger i to måneder uten å bli enige. De klarer ikke finne seg selv i dagens regjering.

Erna Solberg har lagt fram en skisse hun mener burde kunne samle de fire partiene. Siv Jensen sier Høyre, KrF og Frp kan samle seg om Solbergs skisse. Men Kjell Ingolf Ropstad ville ikke – etter at landsstyret drøftet saken på telefonen i går kveld – si om det stemmer at KrF kan slutte seg til skissen.

Siv Jensen sier de ikke er interessert i å forhandle mer. Venstre sier nei til skissen og svarer ikke på oppfordringen fra Siv Jensen om å tenke seg om en gang til.

Erna Solberg sier de må snakke sammen videre. Noe annet kan hun ikke si. Når det ikke er mer å snakke om, er det tid for å trekke konsekvenser. Siv Jensen er tydelig på at tiden for å trekke konsekvenser er inne.

Det må kunne sies å være en bragd at Siv Jensen har fått landsstyret med på en skisse som ligger milevis fra det Frps landsmøte har vedtatt.

Erna Solberg har lagt fram en skisse hun håpet Frp ville godta, men som hun visste Venstre ikke var med på. Etter all sannsynlighet har Kjell Ingolf Ropstad signalisert at han trodde han ville få KrF med på løsningen. I realiteten har Solberg prioritert Frp fremfor Venstre.

Erna Solberg kan la være å foreta seg noe. Det betyr at Frp trekker seg fra regjeringen

Når Ropstad ikke vil si hva KrF har bestemt seg for, er det fordi han er usikker på hva Erna Solberg vil foreta seg. Godtar KrF skissen, kan det være Erna Solberg vil danne regjering med KrF og Frp. Det spørs om KrF er interessert i det. Å skille lag med Venstre er ikke noe sjakktrekk. Det mest sannsynlige er at KrF har bestemt seg for på stå sammen med Venstre, helst i regjering eller sammen utenfor.

Erna Solberg har valget: Hun kan la være å foreta seg noe. Det betyr at Frp trekker seg fra regjeringen. Da kan hun fortsette å regjere med Venstre og KrF. Det blir i tilfelle sentrumspartienes drømmeregjering.

Erna Solberg kan fortsette å regjere med Frp og la Venstre og KrF bli støttespillere. Eller hun kan bestemme seg for å satse på en ren Høyre-regjering. Hvis Frp gir beskjed om at de trekker seg fra regjeringen, vil Siv Jensen heller at Høyre skal danne regjering alene framfor å ha Venstre og KrF i regjering.

Siv Jensen presser på for å få en avgjørelse nå. De trenger tiden før valget for å profilere seg på egne premisser og der vil kampen mot dagens bompengeregime stå sentralt.

Om vel en uke skal regjeringspartiene gå en ny runde på statsbudsjettet. Før den tid må Erna Solberg vite om de er i samme båt. Enten skal regjeringen legger fram et budsjett de fire partiene står bak eller så skal det legges fram et forslag til budsjett som det skal forhandles om i Stortinget.

Slik situasjonen står i dag, tyder det meste på at Solbergs flertallsregjering går i grus, men løsninger har kommet fem over tolv tidligere.