På grønt villspor

Raymond Johansen bør sette foten ned for MDG og SV. Fotografihuset er vedtatt. 227 millioner skal ikke kastes ut av vinduet.

Politikere skal en kunne stole på. Det er nok park og bademuligheter i Bjørvika.

Den grønne bølgen betyr ikke bare mer sykkelveier og mindre biler. Det skal også være mer grønt i byen. Det truer nå planene om å bygge et fotografihus med internasjonale ambisjoner på Sukkerbiten, området i Bjørvika utenfor Operaen, ikke langt unna det nye Munchmuseet. Planene er kommet så langt at over 90 bidrag er levert inn til arkitektkonkurransen. Om få uker blir det bestemt hvem som vinner.

Det blir trolig et ikonisk bygg som vil bidra til å gjøre denne delen av Oslo havn internasjonalt kjent. Bygget blir på hele 3.700 kvadratmeter. Det er stor interesse for fotografi og visuell kommunikasjon. Filminteressene som står bak byggingen, regner med 250.000 besøkende hvert år.

Det blir trolig et ikonisk bygg som vil bidrag til å gjøre denne delen av Oslo havn internasjonalt kjent.

Interessegruppen «Sukkerbitens venner» har arbeidet intenst for at planene om et fotografihus blir skrinlagt til fordel for et park- og badeanlegg. Før et valg vil politikeren gjerne lytte til folkemeningen. Status er nå at MDG, SV og Rødt har bestemt seg for å droppe planene. Høyre, Ap, KrF og Venstre har ikke sagt at vil ombestemme seg. Venstre skal være i tvil. Ifølge Klassekampen skal det også være noen i Ap som har fått tvilen i seg.

Ifølge Erling Johansen, daglig leder for Fotografihuset, er det ikke snakk om et enten eller, men et både og. Det bli ikke bygget på hele Sukkerbiten, kun på den tredjedelen som reguleringsplanen legger opp til. Det planlegges 12 mål parkanlegg og 100 meter badestrand i Bjørvikaområdet. Det burde holde.

Hvis byrådet i Oslo kommune skulle ombestemme seg og gjøre hele Sukkerbiten til park og badestrand, må de kjøpe området fra Oslo havn. Prislappen er 227,5 millioner kroner. Det er en stiv pris for park og badestrand. Tanken er at det her skal bygges et helårs badeanlegg. Det vil påføre kommunen høye årlige driftskostnader.

MDG og SV går inn i forhandlingene med Ap med krav om at Fotografihuset skal bygges et annet sted. Ordfører Marianne Borgen vil tilby kornsiloen på Vippetangen. Andre vil la de overta Munchmuseet eller bygge et annet sted i byen. Svakheten med disse alternativene er at de er høyst uklart om de som vil bygge fotografihuset, er interessert.  De som står bak Fotografihuset ha vurdert og vraket en rekke alternativer.

En kommune bør opptre som en seriøs og forutsigbar samarbeidspartner.

Bystyret har vedtatt at Fotografihuset skal bygges på Sukkerbiten i tråd med reguleringsplanen. Også i statsbudsjettet for 2019 er satsingen omtalt. Tanken er at det offentlige skal finansiere en tredjedel, mens to tredjedeler av driftsbudsjettet skal være egenfinansiert av Fotografihuset. Uten god beliggenhet og et bygg som passer med planene, vil de ikke ta sjansen på å etablere Fotografihuset.

Det bystyret i Oslo må ta stilling til er enten Fotografihuset eller et bade- og parkanlegg på Sukkerbiten. Skulle de ombestemme seg og velge park og bad, har de etter all sannsynlighet valgt bort Fotografihuset. Det er useriøst å henvise dem til kornsiloen på Vippetangen hvis bygget ikke dekker de behov de har.

Byrådsleder Raymons Johansen bør sette foten ned for å omgjøre vedtak som byrådet har fattet. Det har ikke kommet fram momenter som ikke var kjent da saken ble behandlet. En kommune bør opptre som en seriøs og forutsigbar samarbeidspartner. Når et vedtak er fattet, skal det gjennomføres.