Ap som industrigrønn

Det er såpass kraft i den grønne bølgen at Ap ikke vil vinne valget om to år som et haleheng til MDG og med LO som bremsekloss. Det har Jonas Gahr Støre forstått. 

I dag ber Støre om landsstyrets støtte. 

Det ble mye skolemat for Jonas Gahr Støre i første del av årets valgkamp. Selv om Høyre var imot, ble ikke dette sak med bred velgerappell. Det ble for smått.

Noe bedre gikk det med kampen mot privatisering av velferden. Men det var sentralisering og bompenger velgerne var mest opptatt av. Her kom ikke Ap skikkelig på banen. Det var andre partier som fikk sakseierskapet på disse områdene og som hanket inn stemmer. Derfor gikk det som det gikk for Ap.

Valg er valg. Styring er styring. Nå er tiden inne for kompromisser og brobygging. I Stavanger har Ap vist vei. Kari Nessa Nordtun (Ap) blir ordfører og får med seg SV, Rødt, Bompengepartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet. I Nordtun ser det ut til at Erna Solberg har møtt sin overkvinne i å bygge bro over stort indre sprik.

Debatten internt i Ap om hvem de skal samarbeide med i regjering er i gang. Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er klar på at MDG ikke skal inn i regjering med Ap. «Den døren synes jeg ikke vil skal lukke nå», sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo til VG. Han understreker at de har hatt gode erfaringer med å ha MDG med i byrådet.

Det er en viss frustrasjon i Ap at LO på dette tidspunkt slår fast at det ikke er aktuelt å samarbeide med MDG. Det kommer nok fram på landsstyremøtet i Ap som holdes i dag og i morgen. Støre har tidligere sagt at det er for tidlig å ta diskusjonen om hvem Ap vil ha med i en regjering om to år. Han vil konsentrere seg om politikken, de viktigste sakene. Det er en klok strategi.

Støre sier klima er den store saken i vår tid. Derfor må det være en hovedsak for Ap.

Jonas Gahr Støre sier til Klassekampen i dag at klima bør bli hovedsak for Ap ved valget i 2021. Han varsler et grønt skifte i Ap. Men han gjør ikke dette i front mot LO. Støre tror på dialog og at det er mulig å finne løsninger som kan samle industriarbeidere som frykter for arbeidsplassene og de som ivrer for tøffere klimatiltak.

Støre sier klima er den store saken i vår tid. Derfor må det være en hovedsak for Ap og den regjeringen han akter å lede om to år. Han vil at Ap skal bli tydelig i klimapolitikken, slik at velgerne vet hva de får om de stemmer på Ap.

I forrige uke sa Bjørnar Moxnes (Rødt) at det ville bli franske tilstander med brennende bildekk om Ap og MDG begynner å lage miljøpolitikk sammen. Moxnes mener MDG står for en elitistisk klimapolitikk som øker forskjellene i samfunnet. Støre hevder Rødt har en politikk for avindustrialisering.

Støre vil definitivt ikke samarbeide med Rødt. Han gjentar i Klassekampen det han har sagt tidligere: at Rødt bør luke ut autoritære tendenser og avklare om de er et kommunistisk parti eller ikke.

MDG ser ut til å være rede til å modere sine krav på oljepolitikkens område. Hva de må ha gjennomslag for om de skal sitte i en regjering med Ap, vet verken MDG eller Ap nå. Støre vil ikke lukke døren for MDG.

Hvis Støre skal få LO med på å ta de første skritt på å bygge ned olje- og gassvirksomheten, må de samle seg om en strategi for industrivekst på andre områder. Det krever at politikerne må våge å investere på områder der de mener det er gode muligheter for å lykkes.

Hvis Ap legger seg på denne linjen, vil avstanden mellom Ap og Høyre bli tydelig. Høyres mantra er at det er markedet som må skape jobber og lønnsomhet. Det er ikke Ap uenig i, men tradisjonelt har Ap vist større vilje til å bruke offentlige midler for å få i gang virksomhet som blir lønnsom på sikt.

Politikerne kan ikke skape arbeidsplasser. Det må investorer og bedriftseiere gjøre. Staten skal ikke sitte i førersetet. Staten skal være en støttespiller eller en investor på lik linje med andre.

Politikerne må være på høyden med den utviklingen vi ikke kan unngå. Det er det Støres utpill handler om.

Ap kommer ikke noen vei om de skal snakke med seg selv om hvordan de vil skape nye arbeidsplasser. De må gå i dialog med investorer og fagbevegelsen for å konkretisere hva det betyr å skape nye industriarbeidsplasser.

I dag er det for mye en skyttergravskrig mellom LO og for eksempel MDG. MDG mangler en industripolitikk. De som lettvint snakker om at vi skal slutte å hente opp olje og gass om få år og istedenfor produsere grønn energi, har en bristende forståelse av hvordan industriutvikling skjer.

Olje og gass kan ikke erstattes med noe som gir den samme lønnsomheten. Derfor vil en nedbygging av olje- og gassindustrien få store negative konsekvenser for norsk økonomi. Klimautslippene skal ned. Markedet for olje og gass vil endre seg. Derfor styrer vi mot at de etter hvert blir færre arbeidsplasser innen olje og gass. Politikerne må være på høyden med den utviklingen vi ikke kan unngå. Det er det Støres utpill handler om.