Hareides forsøk på oppstandelse

Det er ikke noe nytt at Knut Arild Hareide mener KrF er på feil lag, men det er godt gjort at han klarer å drømme om at KrF skifter side etter valget i 2021.

Årsdagen for Knut Arild Hareides tale der han tok til orde for et samarbeid med Ap, ble ikke en helligdag i KrF. Men Hareide markerte den ved å gi to lange intervjuer med Klassekampen og Vårt Land der han forteller om sitt nye liv som mindre politiker, mer familiemann og hva han tenker om KrF framover.

Hareide har holdt en lav profil siden han trakk seg som partileder. De fleste regner med at han har startet nedtrappingen som politiker og at han ikke stiller til valg igjen. Men med folk som har vært sterkt angrepet av politisk virkelyst i et par tiår, skal en ikke være sikker. Hareides sier han skal gi valgkomiteen beskjed på ettersommeren neste år om han stiller til valg eller ikke.

Det er nok flere i KrF som ber om at Hareide må fortsette aftenbønnen sin. Selv er Hareide inne i en politisk avrusnings- og nedkjølingsprosess. Familien med tre barn bidrar til det. Livet er mer en politikk. Det har Hareide alltid sagt. Nå får han mulighet til å la hverdagen preges av det i sterkere grad.

Hareide vil ikke luske ut av norsk politikk som en taper. Han kan heller ikke dra «hva var det jeg sa»-kortet som en kommentar til valgresultatet og vise til de interne problemene regjeringen tydeligvis har. Han må støtte opp om det valget som er foretatt. Samtidig gjør han det klart at rådet han ga om å vende seg mot Ap, står like godt i dag som for et år siden. «Hareide har ikke gitt opp», er tittelen i Klassekampen. Det ser ut til å være dekkende for hvordan Hareide tenker.

Hareide ser for seg at KrF kan bytte side allerede i 2021

Hareide ser for seg at KrF kan bytte side allerede i 2021. Det fortoner seg mer som drøm enn virkelighet. Men i dagens viltre politiske landskap, kan mye skje. Regjeringen kan ryke. KrF kan synke videre på meningsmålingene. Det var et knepent flertall som sikret samarbeid med de borgerlige. Selv om flere av Hareides tilhengere har trappet ned engasjementet i partiet, er de ikke politisk døde. De kan kaste seg inn i ringen igjen om de ser muligheter for en reell omkamp.

I Vårt Land tenker Hareide høyt om muligheten for at sentrum kan få sin oppstandelse. Hvis styringspartiene Høyre og Ap fortsetter å miste velgere og MDG vokser videre, kan KrF, MDG, Venstre og Senterpartiet danne en sentrumsregjering. Det er lov å drømme.

Når Hareide ikke har gitt opp kampen, skyldes det at KrF programmessig ikke ser ut til å ville flytte seg mot høyre. Kjell Ingolf Ropstad har tatt imot det partiet han har fått overlevert. Han har ikke markert seg som en mer høyreorientert politiker enn Knut Arild Hareide. Han framstår riktignok som mer konservativ enn Hareide. Det var ikke til å unngå da han brukte abortsaken i allianse med Erna Solberg for å vinne kampen om hvilken retning KrF skal ta. Ropstad deltar heller ikke i Pride-paraden. Det er nok til at store deler av opinionen mener han er «stokk konservativ».

Knut Arild Hareide vil ikke lage bråk. Han bare er der, klar til å spille en rolle om det skjærer seg for regjeringen og høyresiden i KrF får tvilen i seg

Det er vanskelig å se for seg hvilke saker Ropstad skal kjøre fram som vil gi KrF økt oppslutning. De har alt fått uttelling for det de fikk gjennomslag for i regjeringsplattformen. Budsjettet som legges fram neste tirsdag vil vise hva dette gjennomslaget betyr i praksis. Ingen forventer at det budsjettet som legges fram 7. oktober  vil utløse halleluja-stemning i by og bygd. Det blir nok mest klagesanger som høres.

Det er første gang Erna Solberg legger fram et budsjett det er flertall for. Hvis ikke Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad har fått godt gjennomslag for KrFs prioriteringer og det sprer seg en misnøye i partiet, er det fare på ferde. Det samme er tilfelle om KrF må være med på usosiale kutt. De har nok med kuttene i pensjon til uføre.

KrF havner i et politisk ingenmannsland om regjeringen ryker. KrF har vært det partiet som har vært mest i tvil om de skulle være med i regjeringen. Men når de først gikk inn, har de helhjertet vært med. KrF har ikke skapt en eneste bekymring for Erna Solberg så langt. Hun har nok med Venstre og Frp som begge plages av at de er på samme lag. KrF er like rolige i regjering som barn på søndagsskolen. Så lenge det varer.

Knut Arild Hareide vil ikke lage bråk. Han bare er der, klar til å spille en rolle om det skjærer seg for regjeringen og høyresiden i KrF får tvilen i seg.