Mot kaos på regionplan

Når det nå tas til orde for at også Vestland bør oppløses, styrer vi mot det komplette kaos på fylkesplan. Hele regionreformen har fått midlertidig opphold.

– Nå raknar heile regionreformen, og det forandrer alt for vår del, sier leder i Sogn og Fjordane Senterparti, Sigurd Reksnes, til NRK.

Det kan han ha rett i. Han er i det minste i posisjon til å bidra til at han får rett.

Det er Viken som har startet det spetakkelet vi nå er på vei inn i. Det nye fylkestinget hadde knapt funnet plassene sine denne uken før de stemte over et forslag om å søke Stortinget om skilsmisse.

Det ble det flertall for. De som velgerne har gitt mandat til å styre regionen, vil heller ha Buskerud, Akershus og Østfold framfor Viken.

Det er ødeleggende for arbeidet med å sy sammen en ny region når politikerne alt har bestemt at det kun er midlertidig.

Senterpartiet gjorde det tindrende klart før valget at de ville fremme et forslag om å oppløse Viken, men det var uventet at det ble flertall for det med en gang.

En grunn til det er at Ap har bestemt seg for at de ikke lenger skal beskyldes for sentralisering.

Ledelsen i Ap sier de vil lytte til det deres representanter i Viken mener. Når flertallet i Viken alt har bestemt seg for at de ikke vil være sammen, blir nye Viken i motvind ikkje så vellykket at de ombestemmer seg.

Får Viken oppløse seg, forlanger i alle fall politikerne i Finnmark at de skal få gjøre det samme. De har kjempet som løver mot å bli slått sammen med Troms.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark bidro til at Senterpartiet gjorde et eventyrlig godt valg i Nord-Norge. Sp har vært kontant imot sammenslåingen fra første stund av.

Senterpartiet var først motstander av et storfylke på Vestlandet, men til slutt ble de med på å sikre flertall for samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland. Det er tross alt en del fornuft i det, om vi skal ha regioner her i landet.

Men de vedtok et forbehold. De ville bare støtte en sammenslåing dersom det faktisk ble en regionreform med rundt ti fylker.

Blir Viken oppløst, blir de to ekstra fylker. Med Finnmark som eget fylke, blir det tre ekstra.

Nå stormer også SV inn på banen.

– Det som skjer i Viken er dramatisk, og må få konsekvenser også i Vestland, sier Åsmund Berthelsen i Vestland SV.

Dersom både SV og Sp vil oppløse Vestland, vil neppe Ap kjempe for om Sp og SV drar sentraliseringskortet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) garanterer at de vil støtte en eventuell skilsmissesøknad fra Vestland i Stortinget.

Han sier til NRK at å oppløse Viken og la Finnmark bli eget fylke, vil være en av deres viktigste saker i valgkampen om to år.

De nye regionene er i ferd med å få midlertidig oppholdstillatelse. Det er ødeleggende for arbeidet med å sy sammen en ny region når politikerne alt har bestemt at det kun er midlertidig.

Skal en først slå sammen tre fylker for deretter å oppløse nyskapningen igjen, vil kostnadene fort ende opp i hundre millioner kroners klassen.

Det skal tegnes leieavtaler for lokaler en må flytte ut av, avsettes og ansettes nye sjefer, kontorer skal innredes og fraflyttes, informasjonsmateriell skal lages og kastes og it-løsninger utvikles og forkastes. Her drar det på seg kostnader.

Viken er og blir en merkelig skapning. Denne regionen er for stor sammenliknet med de andre regionene

Regioner under oppløsning vil heller ikke tiltrekke seg de beste søkerne til viktige stillinger. Medarbeiderne vil heller ikkje gi jernet for en nyskapning som skal druknes om to år.

Viken er og blir en merkelig skapning. Denne regionen er for stor sammenliknet med de andre regionene.

Skal en først ha regioner, bør Finnmark og Troms høre sammen. Det er også gode grunner for Vestland.  

I Viken er det hundrevis av ansatte som er involvert, og kostnadene med å slå sammen og løse opp er formidable. Befolkningen vil riste oppgitt på hodet over det som skjer.

Regjeringen kan velge å kjøre videre etter den planen som er lagt. Det er det enkleste for regjeringen, men det er ikkje det beste for landet.

Å oppheve vedtak som er fattet, skal sitte langt inne. Det er ingen grunn for regjeringen til å reversere beslutningen om Vestland og Finnmark.

Men det er grunn til å gå en runde til på om det finnes andre løsninger for Viken når det alt er et flertall for å oppløse regionen.