På tide med regjeringskrise om IS-barna

Det er grenser for hvor mye tålmodighet Venstre og KrF skal smøre seg med. Tiden er inne for å splitte regjeringen om nødvendig for å få hentet hjem IS-barna og mødrene deres.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr bekrefter til NTB at han vil begjære norske IS-fanger utlevert fra Syria hvis påtalemyndigheten ber ham om det.

Det skulle bare mangle.

Problemet ligger ikke i at politiet lar være å be om utlevering. Problemet er at Frp motsetter seg at Norge skal bistå de såkalte IS-mødrene slik at de kan komme seg til Norge.

Redd Barna har fått gjennomført en undersøkelse som viser at to tredjedeler av befolkningen vil at Norge skal hente hjem IS-barna.

Dette må også regjeringen forholde seg til. Det ble tatt godt imot da regjeringen sørget for at noen foreldreløse barn fikk komme til familien i Norge. 

Foreldre skal ikke sende barna sine fra seg. Det er foreldrene myndigheten må forholde seg til.

Erna Solbergs posisjon er at vi kan hente hjem barn, men ikke foreldre som har brutt de norske terrorlovene. Det er et håpløst standpunkt.

Foreldre skal ikke sende barna sine fra seg. Foreldre skal ta vare på sine barn. Foreldrene representerer barna. Derfor er det foreldrene myndigheten må forholde seg til.

Et av barna til en terrorsiktet tobarnsmor i al-Hol-leiren i Syria er alvorlig syk og trenger behandling. Norske myndigheter skal ha tilbudt behandling, men moren har avist at barnet tas fra henne. Hun ønsker å komme til Norge med barna.

Advokat Nils Christian Nordhus, som representerer en terrorsiktet, ba i forrige uke Oslo tingrett om å pålegge myndighetene å kreve kvinnen utlevert.

Oslo tingrett avviste begjæringen, og Nordhus har anket saken til Borgarting lagmannsrett.

En finner neppe en løsning langs det juridiske sporet i denne saken.

Krigshandlingene i Syria forverrer situasjonen for norske barn og kvinner i flyktningleirene.

Hvis forholdene endrer seg på bakken i Syria og faren øker for at IS-fanger skal unnslippe, er det ifølge Kallmyr bare «naturlig» at påtalemyndigheten vurderer om dette gjør det mer aktuelt med en internasjonal etterlysning eller utleveringsbegjæring.

Kallmyr hopper bukk over kjernen i saken. Myndighetene i området vil ikke ha leirer med nedkjempede IS- tilhengere i Syria.

De har bedt landene i Europa om å hente sine IS-borgere hjem. Det vil ikke Frp.

Istedenfor hengir de seg til drømmerier om at det skal opprettes en domstol i Syria som skal ta seg av IS-krigere og IS-sympatisører.

En regjering kan ikke ha et «gjort er gjort, reist er reist»-forhold til sine borgere- i alle fall ikke når det handler om barn.

Hovedregelen er at et land henter hjem sine borgere og lar de ta straffen sin her, med mindre de blir dømt og må sone i et annet land.

Det var kaos i rettssystemet og soningsforholdene var livstruende i Kongo. Derfor ble Joshua French hentet hjem.

I Syria har både politi og rettssystem brutt sammen. I denne situasjonen bør Norge opptre som et sivilisert land overfor alle sine borgere.

Norge har ingen plikt til å hente hjem voksne med tilknytning til ekstremistgruppen IS

Barna med en av foreldrene må få bistand til å komme til Norge. De må få vite at de vil bli straffet, men at barna skal tas hånd om av familie, om de har det, eller barnevernet.

Det må også gjøres klart at de ikke vil få familiegjenforening dersom far er terrormistenkt. De må også informeres om at de vil bli overvåket av myndighetene så lenge det er mistanke om at de har vært eller kan tenkes å samarbeide med, terrorregimer.

Norge har ingen plikt til å hente hjem voksne med tilknytning til ekstremistgruppen IS i konfliktområdene i og rundt Syria.

Grunnen er at vi har rett til å beskytte oss mot at terrorister kommer inn i landet.

Dette hensynet må veies mot hva som er barns beste. Det beste for de 35 barn i området er å få komme til Norge med far eller mor.

KrF og Venstre har tatt til orde for å hente barna hjem sammen med sine mødre. Det har Frp ikke vært villig til å godta.

Tiden er inne for å sette makt bak kravet. Det kan gjøres ved at KrF og Venstre de stemmer for et forslag framsatt av opposisjonen.

Da får det bli opp til Erna Solberg å overtale Frp til å forbli i regjeringen.