Trine Skei Grandes siste sjanse

Når det ligger an til at Trine Skei Grande fortsetter som leder for Venstre, er det ikke fordi hun er spesielt ønsket, men fordi partiet neppe klarer å samle seg om en etterfølger.

Vil du lede, må du være på hugget. Det er Trine Skei Grande.

Hun er såpass på hugget som leder for Venstre at hun allerede i partilederdebatten etter høstens valg, gjorde det klart at hun ville fortsette som leder.  

Med et resultat på 3.9 prosent, var det de som mente Skei Grande burde ha trukket seg. Men de sa det ikke. Mange hadde ventet at hun hadde svart det partiledere gjerne svarer når pressen spør om de vil ta gjenvalg: Det svaret skal jeg gi valgkomiteen.

Det skal mye til før en valgkomite vraker en partileder som ønsker å fortsette

Det er to grunner til at Trine Skei Grande med en gang valgte å gjøre det klart at hun ville fortsette som partileder. 

Den ene grunnen er at hun selv har lyst til å fortsette.

Den andre er at hun ville unngå at partiet ble kastet ut i en strid om hvem som skal leder partiet.

Hun har delvis lykkes med å unngå en opprivende strid. Den uenigheten som er til stede så langt, er håndterbar for valgkomiteen.

Det skal mye til før en valgkomite vraker en partileder som ønsker å fortsette. Det kan skje om det er stor misnøye i partiet med partilederen og dersom det er en samlende kandidat som er klar til å overta.

Det ser ikke ut til å være en utbredt oppfatning i Venstre at Trine Skei Grande gjør det dårlig som leder. Og det er i alle fall ikke en samlende kandidat som kan ta over partiledervervet.

Når Trine Skei Grande har vært partileder i 10 år og partiet ender under sperregrensen i et valg, er det ikke mer enn rett og rimelig at noen fylkeslag lanserer andre kandidater til å ta over som leder.

Både Abid Raja, Alfred Bjørlo, Sveinung Rotevatn og Guri Melby trekkes fram som lederkandidater. Når flere nevnes, styrker det Trine Skei Grandes muligheter for å fortsette.

En skulle tro at nestlederne i de politiske partiene var aktuelle til å overta som partileder.

Slik er det ikke, i alle fall ikke i Venstre. Nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik nevnes ikke som aktuelle lederkandidater.

Elvestuen og Breivik har stilt seg til disposisjon for valgkomiteen til å fortsette i sine verv. Det betyr på ingen måte at de vil få fortsette.

De har da heller ikke gått ut offentlig som Skei Grande med beskjed om at de gjerne vil fortsette.

Valgkomiteens leder har sagt at mange tillitsvalgte i partiet er opptatt av fornyelse i ledelsen. Ut fra de uttalelser han har gitt, blir det umulig denne gangen å satse på gjenvalg av de tre i ledelsen.  

Det mest sannsynlige er at valgkomiteen vil anbefale to nye nestledere og at Trine Skei Grande får fortsette.

Det ser ikke ut til at noen kan samle partiet bedre enn Trine Skei Grande.

Ifølge VG har Troms og Finnmark gått inn for Abid Raja som ny leder for Venstre.

De som kjenner partiet godt, mener å vite at Raja ikke er en kandidat partiet vil samle seg om. Han beskrives som en løs kanon på dekk.

Han vil makte å gi partiet oppmerksomhet, men mange tillitsvalgte frykter han vil kjøre et sololøp og ikke vil få med seg viktige deler av partiet.

Det kan være at valgkomiteen vil hente inn Abid Raja som nestleder.

Da kan han få vist sine evner til å opptre samlende samtidig som han får satt Venstre på dagsorden.

I så fall ligger det an til at Guri Melby blir den andre nestlederen.

Abid Raja provoserer Frp jevnlig. Samarbeidet med Frp er fortsatt såpass kontroversielt at mange i partiet er fornøyd med Rajas rolle som uroelement.

De som har sans for Raja vil gjerne forfremme han til nestleder. Han er neppe Trine Skei Grandes førstevalg.

Men Skei Grande er ikke i en posisjon der hun får avgjørende innflytelse over hvem som skal være hennes nærmeste medarbeidere.

Skal Venstre ha mulighet for å komme seg over sperregrensen ved neste valg, må de framstå som et samlet parti.

Det ser ikke ut til at noen kan samle partiet bedre enn Trine Skei Grande.