Statsråd gjemt bak styret

Statsråd Iselin Nybø får si hva hun vil. Hun har ansvaret for nedleggelsen av høyskolen på Nesna fordi hun har muligheten til å forhindre det. Statsråder kan ikke gjemme seg bak styrer.

Når lokalsamfunnet på Helgeland ber regjeringen gripe inn for å hindre at lærerutdanningen på Nesna bli lagt ned, henviser Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til vedtaket i styret for Nord universitet. Hun mener en statsråd må være varsom med å overprøve det ledelsen og styret mener er det beste for den institusjonen de har fått ansvaret for.

I dag kan imidlertid Klassekampen fortelle at Anne Husebekk fra Universitet i Tromsø (UIT) i august besøkte Helgeland for å diskutere mulighetene for nye utdanningstilbud i regionen.

Kort tid etter møtet fikk UIT en «sterk anmodning» fra Departementet om å ikke starte nye aktiviteter på Nesna, forteller Husebekk til bladet Forskerforum, som først omtalte saken.

– Dette kan oppfattes som en inngripen i vår autonomi. Universitetet i Tromsø har et landsdelsansvar for utdanning i Nord-Norge, så jeg ble overrasket over å få en negativ reaksjon på besøket, sier Husebekk til Klassekampen.

UIT har bedt om et møte med Iselin Nybø for få en begrunnelse for hvorfor departementet legger begrensninger på UITs handlingsrom for mulig ekspansjon i landsdelen.

Når Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, sier til Klassekampen at regjeringen opptrer inkonsekvent, har hun et godt poeng. Regjeringen har stor tro på konkurranse og legger opp til at de ulike universitetene skal ha en stor grad av selvstyre. Det er meningen at universitetene skal konkurrere med hverandre om studenter og lærerkrefter.

UIT agerer helt i tråd med dette. Når Nord universitet vil legge ned Nesna, kan det åpne seg nye muligheter om en får lokalsamfunnet med på laget for å bygge opp ny utdanningsvirksomhet. Når departementet griper inn for å hindre UIT å undersøke mulighetene, øker de konflikten med lokalsamfunnet.

Når departementet beskytter Nord universitet mot konkurranse fra UIT, skjer det selvsagt med Iselin Nybøs viten og vilje

Det kan være UIT kan få til noe som Nord Universitet ikke har lykkes med. Departementet velger imidlertid å opptre som støttehjul for universitetet i Bodø. De trenger de ressursene som i dag er knyttet til Nesna.

Når departementet beskytter Nord universitet mot konkurranse fra UIT, skjer det selvsagt med Iselin Nybøs viten og vilje. Det kan være det er klokt å begrense UIT slik hun legger opp til. Men hun bør ikke skjule at det er det hun gjør. Like lite bør hun krype i skjul når hun møter kritikk for at lærerutdanningen på Nesna legges ned. Kan Iselin Nybø hindre at UIT får utdanne lærere på Nesna, kan hun hindre Nord universitet i å legge ned den samme utdanningen.

En statsråd kan ikke vri seg unna ansvaret med henvisning til styret for en virksomhet som er hundre prosent finansier av det offentlige. En statsråd kan selvsagt ikke jevnlig sette til side styrevedtak. Da vil et oppegående styre trekke seg. Men når vitale samfunnsmessige interesser står på spill, vil et styre akseptere at en statsråd utøver styring på politiske premisser.

Departementet overprøvde denne uken vedtak i styret for Høgskulen i Volda om ikke å ikke behandle klagen fra dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn som ledelsen har omplassert etter uro på avdelingen. Departementet kunne sagt at dette er styrets ansvar. De valgte imidlertid å overprøve styrets vedtak. Det kan tyde på at de er uenig i omplasseringen.  

Med de akademiske sektorbrillene Iselin Nybø har på seg, kan nedleggelse av høgskolen på Nesna fortone seg som er riktig grep

Er det noe Departementet bør være meget varsom med å involvere seg i, er det personalsaker. Men de kan om de vil. De vil involvere seg i Volda, men de vil ikke i Nesna.

Det finnes grenser for hva en statsråd kan gjøres ansvarlig for. Det som skjer med en leder ved en høgskole, er utenfor grensen. Nedleggelse av en høgskole har en statsråd vitterlig ansvar for.

Lærerutdanning og sykepleierutdanning er blitt opprettet flere steder for å sikre rekruttering av lærere og sykepleiere til distriktene. Dette perspektivet hører ikke med når Nord universitetet vurdere om avdelingen på Nesna skal legges ned. For de handler det om å prioritere ressurser som sikrer at Nord universitetet holder det akademiske nivået som kreves.

Iselin Nybø har ansvaret for det akademiske nivået ved universitetene. Hun har ikke ansvar for at distriktene får de lærere og sykepleiere de har behov for.

Med de akademiske sektorbrillene Iselin Nybø har på seg, kan nedleggelse av høgskolen på Nesna fortone seg som er riktig grep. Da bør hun si det rett ut og ikke late som om hun ikke kan eller vil overprøve et vedtak i styret.  Det kan hun, hvis hun vil.