Oslo som grønn provokatør og veiviser

Byrådserklæringen som ble lagt fram i går, viser at samarbeidet med MDG går på skinner. Det er forståelig at Martin Kolberg har begynt å drømme om at MDG skal tilpasse seg Ap i regjering også.

Ap-nestor Martin Kolberg mener MDG representerer en ny grønn folkelig bevegelse.

For å møte klimautfordringene vil han ha dialog mellom de grønne og arbeiderbevegelsen.

Kolberg forsøker å se mulighetene. Han lar provoserende uttalelser fra MDG-politikere om olje som LO-topper reagerer på, ligge.

Det er en klok strategi å satse på dialog framfor avvisning av det som kommer fra den grønne bølgens representanter.

I Oslo har Ap, MDG og SV samarbeidet uventet godt i byrådet. Etter at Ap gjorde et dårlig valg og MDG et meget godt valg, kunne en forventet at dette fikk et tydelig gjennomslag i den byrådserklæringen de la fram i går.

Det har delvis skjedd. MDG har fått et sterkere gjennomslag, men det er på områder Ap finner det lite plagsomt.

Det var viktig for Ap å få gjennomslag for skolemåltid. For MDG er det en stor seier at det skal være kjøttfritt.

Det kan Raymond Johansen og Aps velgere leve med. Er det mulig å servere god mat uten kjøtt som barna gjerne vil spise, hvorfor ikke? 

De trenger ikke ta hensyn til Senterpartiet som garantert synes det er forferdelig at vi skal lære barn opp til å mene at de bør unngå å spise kjøtt.

De lever også godt med at folkehelseminister Sylvi Listhaug mener det er uttrykk for en formynderisk holdning.

Det går en grense for hvor hardt byrådet kan motarbeide bilbruk før befolkningen reagerer.

Byrådet vil gjøre det enda vanskeligere for bilister i Oslo. Det handler ikke bare om å redusere klimautslipp. MDG vil i det hele tatt ha mindre biler i byen. Derfor vil de at det skal bli dyrere å parkere, for eksempel.

Dette er ingen vinnersak for Ap. Det går en grense for hvor hardt byrådet kan motarbeide bilbruk før befolkningen reagerer.

MDG elsker som kjent bomringer. Byråd Lan Marie Berg sa før valget at hun ville øke bompengeprisene.

Raymond Johansen sa nei. Denne uenigheten har de i erklæringen løst på denne måten: «I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramning av kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig for å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken».

Her skal byrådet søke faglige råd før de bestemmer seg for tiltak.

MDG kan, om de ønsker, snakke med store bokstaver om at det kan bli aktuelt med høyere bompengesatser.

Raymond Johansen kan si at han ikke tror det blir nødvendig for å nå målet – å kutte utslipp og redusere biltrafikken.

Det oppnår en ikke bare ved bompenger og flere restriksjoner. Flere elektriske biler, flere som sykler og flere som bruker kollektivtransport vil bidra til lavere utslipp og færre biler.

Det virker som om Raymond Johansen har tenkt «la MDG få prøve seg».

Når først byrådet er så opptatt av biler, bør Raymond Johansen og Lan Marie Berg ta mål av seg til å finne på mer som kan provosere «bilavgiftskutterne» i Frp.

Ta disse gedigne Teslaene for eksempel. Det bør være et mål å få færrest mulig av disse inn i byen. La de betale.

Det er mulig de mener de har provosert regjeringen nok ved å droppe utbyggingen av E18 og E6 som er vedtatt for lenge siden.

Det betyr at hele Oslopakke 3 der både Fornebubanen og ny T-banetunell er med, er i spill.

Lan Marie Berg vil heller ikke ha penger fra staten for å kunne redusere bompengene. Hun sier til Aftenposten at hun heller vil bruke midlene fra staten til kollektivtransport slik at målene om utslippskutt kan nås.

Det virker som om Raymond Johansen har tenkt «la MDG få prøve seg».

Samferdselsminister Jon Georg Dale velger nok å vise muskler i møte med Lan Marie Berg. Han kommer ikke til å gå med på å bruke penger som er satt av til reduksjon i bompenger til kollektivtrafikk.

Ventelig vil han også gå for å bygge ut E18 og E6 til bygrensen. Så får Oslo klare seg selv hvis de vil ha bane til Fornebu og T-banetunell. 

Det ender med at Raymond Johansen kommer på banen med et kompromiss som både Viken og Jon Georg Dale kan godta.

E18 og E6 vil bidra til å realitetsorientere MDG. Optimisten Martin Kolberg later til å tro at det også vil skje på oljepolitikkens område – og at kan de gjerne få bekle et par statsrådsstoler.