Norwegian mot nye høyder

I går klinket ledelsen i Norwegian til med så positive resultater at skeptikerne ble feid av banen og aksjonærene kunne juble – for eventyret fortsetter.

I går hadde de grunn til å forspise seg på bløtkake i Norwegian. Gårsdagen blir en merkedag i selskapets historie. Det var dagen da de kom seg ut av krisen som har plaget selskapet akutt i år, men som analytikerne begynte å varsle for et par år siden.

Først kom meldingen om at de leverte et driftsresultat på 2,134 milliarder i 3. kvartal. I fjor hadde de et underskudd på 257 millioner kroner. Det er det beste kvartalsregnskapet Norwegian noen gang har levert. Fungerende konsernsjef, finansdirektør Geir Karlsen, skrøt ikke. Ha sa nøkternt at de nå leverer slik de har lovet. De prioriterer lønnsomhet framfor vekst og ekspansjon.

Dernest kom meldingen om at de har inngått et samarbeid med en av verdens største banker, China Construction Bank, om et leasingselskap som overtar 27 av Norwegians Airbus-maskiner. Norwegian skal leie disse maskinene og sparer således ikke driftskostnader. Men deres finansielle posisjon blir en helt annen. Det vil gi 13,7 milliarder kroner i lettelse på investerings- og låneforpliktelsene og med det en bedre egenkapital.

Markedet svarte med å sende aksjekursen opp over 20 prosent.

Lånefinansiert vekst er det alltid risiko knyttet til, fordi det fort skjer noe som en ikke har tatt høyde for

Under Bjørn Kjos ledelse har selskapet hatt en eventyrlig vekst. Selskapet har handlet nye fly for milliarder og har posisjonert seg for lønnsomhet på sikt. Det Kjos ikke hadde tatt høyde for, var problemene som har oppstått med de nye flyene de har skaffet seg. Noe erstatning har de fått, og store krav er det enda ikke tatt stilling til. Økte erstatninger kan bidra til et økt resultat det kvartalet de utbetales.

Lånefinansiert vekst er det alltid risiko knyttet til, fordi det fort skjer noe som en ikke har tatt høyde for. Da gjelder det å ha en redningsplan klar. Det har de hatt i Norwegian, fordi de har handlet de beste flyene som finnes på markedet.

Avtalen med China Construction Bank gir Norwegian rimelig god finansiell kontroll. Det kan være samarbeidet blir utvidet. Det mest avgjørende er at Norwegian klarer å levere solide overskudd framover.

«Vi er nødt til å tjene med penger», sa styreleder Niels Smedegaard under resultatframleggelsen i går. Det er drift, ikke finansiering som teller fra nå av. De har leid inn konsulenter for å lete etter muligheter for å gjøre ting bedre, enklere og rimeligere. De vil også vurdere å legge ned ruter som ikke er lønnsomme.

I over to tiår har Bjørn H. Kise og Bjørn Kjos vært henholdsvis styreleder og konsernsjef i Norwegian. De har maktet å gå fra å være gründere til å bli ledere av et milliardkonsern. Det har ikke manglet på kriser og advarsler. De har tatt en rekke avgjørelser som har vært omstridt både i markedet og blant eierne. De har hatt vilje til å ta stor risiko, fordi det er nødvendig i en bransje der konkurransen er meget hard.

I fjor sa de nei til å selge selskapet fordi de ikke var fornøyde med prisen. Det var en omstridt avgjørelse. I vinter meldte de finansielle problemene seg for alvor. De måtte ha inn mer kapital og daværende eiere måtte redusere sin eierandel.

Tiden vil vise om det var en tabbe å ikke selge selskapet i fjor. I går steg aksjekursen med 20 prosent. Dersom Norwegian leverer et like godt resultat i fjerde kvartal, vil kursen stige ytterligere.

Hvis Geir Karlsen vil være konsernsjef i Norwegian på permanent basis, har han styrket sin posisjon gjennom det han har fått til det siste halve året

I går sto Geir Karlsen og Niels Smedegaard fram som vinnere. På et halvt år har de fått selskapet ut av krisen og tent håp og forventninger hos aksjonærene. Bjørn Kise og Bjørn Kjos hadde sikkert ønsket de kunne lagt fram resultatene i går. Men de kan ta mye av æren for at Norwegian nå flyr ut av krisen. Det er de som har lagt grunnlaget for den suksessen Norwegian har blitt.

Før Bjørn Kjos trakk seg, varslet han at strategien skulle legges om fra vekst til lønnsomhet. Han gikk i gang med det, fordi han så at det var nødvendig, ikke minst som følge av alle problemene de fikk med de nye flyene.

Når strategien skal endres, er det naturlig å vurdere om en trenger en annen ledelse. Det var riktignok ikke årsaken til at Kise og Kjos trakk seg. De hadde sittet ved spakene lenge nok og nådd pensjonsalder.

Godt lederskap handler blant annet om å vite når tiden er inne for å trekke seg tilbake. Kjos og Kise så fordelen ved at andre kunne dra selskapet over i en ny fase.

De har lykkes godt med stafettvekslingen i Norwegian. Hvis Geir Karlsen vil være konsernsjef i Norwegian på permanent basis, har han styrket sin posisjon gjennom det han har fått til det siste halve året.