EU bestemmer over norsk trygd

Alle politikere vet det innerst inne, det blir alltid slik EU bestemmer. Men de liker det ikke. Nav-skandalen handler blant annet om politikere som trodde de kunne holde seg med et unntak for rause norske trygdeordninger.

NAV-skandalen vokser i omfang – både i bredden og i dybden. Mediene bugner over av skrekkelige eksempler på hvordan trygdede behandles. Antallet justismord øker for hver dag.

Tilliten til Nav og det norske rettssystemet synker som en stein. For det viser seg at dommere tar for god fisk lovtolkningen fra statens byråkrater.

Det gjelder å få saker unna. Da tar man seg ikke tid til å sjekke at de som burde kunne loven og som bruker loven hver dag, faktisk har tolket loven rett.

Ikke en gang forsvarsadvokater, for de som har fått oppnevnt det, tar seg tid til det. Det er en jobb de får for dårlig betalt for. Derfor blir det så som så med rettsikkerheten for trygdede.

At landets jurister og dommere sitter ved de statlige byråkratenes føtter når det er samfunnets svakeste, de trygdede, som skal få sin sak prøvd, rokker ved synet på domstolene som den tredje statsmakt, uavhengig av den lovgivende og utøvende makt.

Når det gjelder trygderett, opptrer domstolene som om vi skulle tro de lå i Polen der styresmaktene forlanger at domstolene i større grad skal innrette seg etter det politikerne vil.

Jørn Eggum, leder for Fellesforbundet, mener han har hørt nok. Han ber i VG arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Sigrun Vågeng om å trekke seg. Han vil nok få følge av flere i dagene som kommer.

Politikerne liker ikke å framstå som representanter for et lydrike som ikke har noe annet valg enn å gjøre det EU bestemmer.

Politikerne venter på Hauglies redegjørelse i Stortinget før de tar saken et skritt lenger. Da får vi svaret på om for eksempel Abid Raja legger seg på samme linje som Anniken Hauglie, eller om vi får en ny sak der en splittelse innad i regjeringen vokser fram.

Arbeiderpartiet har klokelig holdt en lav profil så langt. Det gjelder å få oversikt over situasjonen før de bestemmer seg for om de skal starte et hardkjør mot regjeringen.

Det er ikke gitt at dette er en god sak for hardkjør fra Aps side. I Debatten på NRK i går medgikk Aps trygdepolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, at Ap kunne ha et medansvar for feilene som har ført til Nav-skandalen.

Spørsmålet er om Stortinget sov i timen da EUs trygderegler i 2012 ble en del av norsk lov. I Brochmannsutvalgets utredning i 2011 var eksport av trygdeytelser et sentralt tema.

Da dette ble bragt opp, var Aps Hanne Bjurstrøm arbeidsminister. Hun hadde ansvaret for å skape klarhet for saksbehandlerne i Nav om hva implementeringen av EUs trygderegler skulle bety i praksis. Det ble ikke gjort.

Alle politikere vet at når en forskrift eller et lovsett fra EU innføres, skal norske lover og regler tilpasses. Det er EUs regler som har forkjørsrett. Norske bestemmelser må vike. Slik er EØS-avtalen.

Politikerne liker imidlertid ikke å framstå som representanter for et lydrike som ikke har noe annet valg enn å gjøre det EU bestemmer.

Enten det gjelder Siv Jensen i spørsmål om trygdeeksport eller Jonas Gahr Støre når det gjelder arbeidslovgivning, så fremhever de at Norge har spillerom innenfor EØS. Det er ikke stort. Det viser denne saken.

Politikerne har ønsket å beholde et spillerom når det gjelder de rause norske velferdsordningene.

Debatten gikk høyest når det gjaldt retten til å sende kontantstøtte ut landet. Den nåværende regjeringen har også vært opptatt av å stille krav og å være streng når det det gjelder trygdeytelser.

Politikerne har også godtatt strenge straffer for trygdemisbrukere. Folk skal vite at det er høyst alvorlig å sette seg opp mot de reglene Nav forvalter. Det skal ikke mye til før en blir buret inne.

Slik denne saken står, er det vanskelig å gjøre Nav til syndebukk. 

EØS reglene er såre enkle å forstå. Det spiller ingen rolle hvor i EU en trygdemottaker befinner seg. Trygdeutbetalingene skal kunne flyte fritt over landegrensene. 

Hvis det skal gjøres unntak fra denne regelen, plikter Stortinget å vedta en lov med unntak som vil holde for en prøving i EØS-domstolen.

I går kom det fram at det var først da Trygderetten ga beskjed om at de ville bringe Navs lovtolkning inn for EØS-domstolen at det ble tatt skritt for å endre praksis radikalt.

Det skjedde i sneglefart.

Slik denne saken står, er det vanskelig å gjøre Nav til syndebukk. Regjeringen representert ved Anniken Hauglie har visst mer enn nok.

I økende grad ser denne saken ut til å handle om at både regjeringen og Nav- for ikke å si Stortinget- må ha det inn med teskje hva EØS betyr for norsk trygdepraksis.

De blir tvunget dit de ikke vil. Verst var det for de som ble tvunget i fengsel fordi politikerne ikke har gjort jobben sin.