Aps grønne grep

Ap blar opp milliarder og vil endatil bruke oljefondet i et forsøk på å komme på offensiven i klimapolitikken- men uten å endre oljepolitikken.

Det blåser en grønn vind over landet. Ap er opptatt av å gjøre det til en medvind, ikke en motvind.

Det betyr at de må framstå med en klimapolitikk der de tar i bruk flere og sterkere virkemidler enn regjeringen for å få ned klimautslippene.

De må ta såpass i at MDG ikke er i tvil om at de vil støtte de rødgrønne framfor regjeringen. De kan samtidig ikke gå så langt at Sp setter seg på bakbeina.

Og aller viktigst, de må ikke ende opp i en skarp strid innad om oljepolitikken. Og nesten like viktig, klimapolitikken må ikke øke forskjellene i samfunnet.  

Forslaget til statsbudsjett for 2020 som Ap legger frem i dag, er et forsøk på å forene disse hensynene.

Ap vil sette av 1 milliard til et eget fond for næringstransport.

– Det er mye fokus på bompenger og biler, men nærings- og tungtransporten står for 2/3 av utslippene på norske veier og 30 prosent av de totale utslippene. Fondet gjør at selskapene kan få støtte til å gå over til fornybare løsninger, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Ap vil øke miljøteknologi-ordningen fra 434 millioner til en milliard kroner, SIVA skal få 200 millioner mer i egenkapital, Enova skal få 115 millioner mer til grønn omlegging av industrien og 100 millioner til å bygge flere ladestasjoner.

Ap legger ikke opp til endinger i oljepolitikken

Ap vil også satse på videre elektrifisering av oljeproduksjonen, havvind og lagring av CO2.

Ap ligger lavt når det gjelder vindmøller på land. Her blåser det for mye motvind for tiden.

Ap legger ikke opp til endinger i oljepolitikken. Jonas Gahr Støre peker på at Det internasjonale energibyrået (IEA) peker på at det vil være behov for olje og gass i den globale energimiksen i 2050. Han mener tiden ikke er inne for å diskutere om Norge skal ut av denne miksen.

– Det er tross alt kvaliteter i den norske oljeproduksjonen, hvor vi henter ut oljen og gassen med noen av de laveste utslippene i produksjonsfasen og det jobbes med på finne løsninger for å fange og lagre CO₂, sier Støre til VG.

Han mener oljeinntektene gjør at vi kan satse sterkere på fornybarinvesteringer.

I forrige uke sa Jonas Gahr Støre at vi må se på Oljefondet som et politisk redskap som må kunne benyttes for å løse klimautfordringene. Det fikk Erna Solberg til å reagere. Det var meningen.

Støre vil markere at Ap vil gå lenger enn regjeringen med tiltak for å få ned utslippet av klimagasser.

Erna Solberg poengterte at Oljefondet ikke skal styres på politiske premisser. Deres oppgave skal være å sikre best mulig avkastning på kapitalen de forvalter.

Støre har snakket i generelle ordelag, men han har ikke kommet med konkrete forslag som har fått Erna Solberg til å steile. Det spørs om det er nevneverdig uenighet mellom Solberg og Støre i praksis.

Ap burde vært villig til å bruke flere oljemilliarder, ikke i Norge, men til klimatiltak i fattige land.

Stortinget vedtok tidligere i år at Oljefondet kan investere inntil 120 milliarder kroner i fornybar energi. Disse investeringene skal ikke utgjøre mer enn 2 prosent av fondets samlede verdi.

Det kan tenkes at Støre ikke mener noe mer radikalt enn at 3 eller 4 prosent skal kunne brukes på denne måten. Det blir en god del milliarder av det. Det investeres friskt i fornybare prosjekter rundt om, og det kan være dette blir meget lønnsomme investeringer etter hvert.

Både MDG og SV er fornøyd når Jonas Gahr Støre sender slike signaler. Men her må Støre holde igjen. SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til Klassekampen at Oljefondet bør bli en «maskin for forandring».

Han vil ikke avvise planene fra Rødt om at Oljefondet skal brukes i Norge for å fremme det grønne skiftet.

Det kommer ikke til å skje. Vi må bruke penger på det grønne skiftet, men det må skje over det ordinære statsbudsjettet.

Vi kan ikke hente penger direkte fra Oljefondet for å etablere grønn industri. Vi må holde fast på at Oljefondet skal investere der de mener de kan få høyest avkastning.

Forutsetningen er at selskapene driver innfor de etiske retningslinjer som gjelder for fondet.

Vi kan imidlertid tillate at neon få prosent av fondet investeres i fornybarprosjekter selv om det kan være tvil om lønnsomheten.

Det Ap burde ha foreslått er å tilføre Norfund flere milliarder slik at de kan finansiere flere fornybarprosjekter i fattige land. Skal vi løse klimakrisen må rike land være rede til å betale for tiltak som kan redusere klimautslipp i land som ikke klarer å finansiere dette selv. Norge har 10 000 milliarder i Oljefondet. Vi kan bidra.

Støre har rett i at vi bør bruke fondet mer aktivt for å bekjempe klimautslipp. Da burde Ap vært villig til å bruke flere oljemilliarder, ikke i Norge, men til klimatiltak i fattige land.