Økt avgift på rikingenes biler

Det er på tide å kreve merverdiavgift på de dyreste el-bilene. Det finnes bedre tiltak for å få ned klimautslippene enn å subsidiere rikingenes bilkjøp.

Venstre hamrer løs på Arbeiderpartiet for at de vil redusere fritak for merverdiavgift på elbiler som koster mer enn 600 000 kroner.

«Da vet vi det: Misunnelsen er en større drivkraft enn ønske om en bilpark med nullutslippsbiler», skriver Trine Skei Grande på Twitter.

Dette er en skivebom. Hva dette forslaget skal ha med misunnelse å gjøre, må gudene vite.

Det er såre enkelt å ta poenget. Ap vil at de rike skal betale mer – enten de kjøper elbil eller betaler skatt.

Ap opererer med en post vi kan kalle «risikofrie økte inntekter til staten». Øverst på denne posten står det «grunnrente» for havbruksnæringen.

Her kan de hente inn 4-7 milliarder kroner, avhengig av om ekstraskatten skal være på 40 eller rundt 20 prosent.

Lakseprodusentene er søkkrike. Å drive med lakseoppdrett er det mest lønnsomme en kan drive med om vi ser bort fra olje og gass.

Ikke en gang advokatkontorer som fakturerer med gaffel klarer å gjøre det like bra.

Å redusere avgiftsfritaket for elbiler som koster med enn 600 000 er mest symbolpolitikk både for Ap og Venstre.

Hvis det blir innført en «lakseskatt», truer oppretterne med å flytte merdene sine ut av landet. Det er bare bløff. Ap, KrF, SV og Rødt, som vil innføre grunnrente, tror ikke på eventyr.

Neste punkt på listen er «økt formueskatt». Det kan også noen få milliarder ekstra til statskassen.

Det vil heller ikke gi noen dramatiske konsekvenser ut over at noen rikinger vil flagge ut med millionene sine hvis man kombinerer det med unntak for start-up-bedrifter.

Framfor å øke formueskatten burde heller Ap ha innført arveavgift og skatt på dyre boliger.

Å redusere avgiftsfritaket for elbiler som koster med enn 600 000 er mest symbolpolitikk både for Ap og Venstre. 

Venstre ivrer for at også de rike som vil ha råflotte biler, skal få det samme avgiftsfritaket som alle andre.

Deres ene store mål er å få flest mulig elbiler til å rulle på veiene. De bekymrer seg ikke over at staten kan gi slipp på rundt en halv milliard for at en med feit bankonto skal velge elbil framfor bensinbil.

Ap bruker denne saken for å understreke at klimapolitikk også har med fordelingspolitikk å gjøre.

Alle skal få det samme fritaket for inntil 600 000. Skal en kjøpe bil som koster mer enn det, får en jammen betale merverdiavgift som på bensin- og dieselbiler.

Hvis en først tar seg råd til å bruke en million på en bil, spiller det liten rolle om den koster 1,1 million. Kjøper en elbil vil en uansett få fritak for 600 000. Det utgjør 150 000 kroner.

Det er å skyte med kanoner der det hadde holdt med sprettert å anklage Ap for å svikte i klimapolitikken når de vil la de som har råd til å kjøpe biler som koster over 600 000 betale merverdiavgift.

ESA har gitt tillatelse for fritak for elbiler til og med neste år. Det betyr at regjeringen neste år må innføre et nytt avgiftsregime for biler. Det betyr ny krig mellom Venstre og Frp.

Omlag halvparten av de nye bilene på veien er elbiler. Nå se det imidlertid ut til at salget av bensinbiler er økende.

Det har sammenheng med at folk har fått med seg at det ikke blir like lukrativt å kjøre elbil i årene framover og at det er en del plunder med å få ladet elbilene.

Staten har til alle tider sikret seg avgifter på kjøp og bruk av bil. Slik vil det fortsatt være. I årene framover blir det mindre prisforskjeller på elbil og bensinbiler.

Politikerne har imidlertid muligheter for å gjøre det betraktelig dyrere å kjøre bensinbil ved å øke avgiftene.

SV, MDG og Rødt har tatt til orde for å innføre en karbonavgift der hele eller deler av avgiften blir tilbakeført til skatteyterne. Ideen er at de som forurenser lite, kan ende opp med å få mer tilbake enn de betaler inn.

Avgifter på kjøp og bruk av bil blir en betent sak. Det blir neppe Venstre og Ap som blir hovedmotstandere i den kampen.

Jonas Gahr Støre er rede til å vurdere en slik ordning. Han sier til Klassekampen at Ap vil skjerme de fattigste i den grønne omstillingen.

Støre viser til at det var en økning i bensinavgiften som uløste de gule vestenes opprør i Frankrike. Derfor er han opptatt av å utvikle en klimapolitikk som folk opplever som rettferdig.

At staten skal subsidiere kjøp av biler som koster med enn 600 000, har folk flest liten sans for.

Dette har neppe vært en vinnersak for Venstre, og det blir ikke en taper-sak for Ap når de vil sette en stopper for fritaket.

Norge er stinn av oljemilliarder. Derfor har vi hatt muligheten til å droppe merverdiavgift på elbiler for å få flest mulig til å velge elbil framfor bensinbil.

Det har kostet oss 13,6 milliarder kroner årlig. Det har vært bred enighet om dette politikken.

Med Aps forslag om å redusere avgiftsfritak for de dyreste bilene, er enigheten brutt.

Vi aner at avgifter på kjøp og bruk av bil blir en betent sak fra neste høst av og frem til valget.

Det blir neppe Venstre og Ap som blir hovedmotstandere i den kampen.