Kampen om ansvar og skyld hardner til

Anniken Hauglie er i ferd med å vikle seg inn i en to fronts-krig i kjølvannet av Nav-skandalen. Åpen strid med sine egne taper hun på.

Opposisjonen vil selvsagt bruke Nav- skandalen for å svekke tilliten til regjeringen og sosial- og arbeidsminister Anniken Hauglie.

Det er ikke en risikofri øvelse. Ap har selv hatt to statsråder som har hatt ansvar i en tid hvor EØS-reglene er blitt tolket feil.

Opposisjonen har dessuten hatt en rekke anledninger til å stille spørsmål med om Nav faktisk praktisere «fri flyt» av trygd innenfor EU.

Det har de ikke gjort. Det gir god mening å hevde at Stortinget har sovet i timen.

Opposisjonens rolle,sammen med bestrebelsene på å rydde opp, burde vært Anniken Hauglies hovedfokus offentlig.

Istedenfor har hun endt opp i noe som fortoner seg som en voksende konflikt med Nav om hvem som har skyld og ansvar.

Det var for så vidt Nav som begynte, ikke direktør Sigrun Vågeng, men ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Hun  sa til Aftenposten at Nav har følt at de har hatt departementet i ryggen i sin tolkning av regelverket.

Da Anniken Hauglie la opp til en trygdeinnstramning i 2018, oppfattet Nav det som en bekreftelse på at de tolket loven rett.

– Men vi kunne selvsagt spurt, la hun til.

Da Stortinget behandlet saken, var det kun Sp, SV og Venstre som hadde innvendinger mot reglene om at Nav kunne godkjenne utenlandsopphold på inntil fire uker hvert kalenderår.

Anniken Hauglie rykket dagen etter ut og korrigerte Navs oppfatning og sa at saken ville bli tatt opp på et møte med Nav.

Sier statsråden hopp, så hopper de i Nav. Men når hun tenker seg om, vet hun at departementet ikke kan be om hopp dersom EU har nedlagt forbud mot det

Sigrun Vågeng skulle aldri tillatt Monland å gi uttalelser som kunne tolkes som kritikk av statsråd Hauglie og som et forsøk fra Navs side på å skyve ansvar og skyld over på departementet.

Det er ABC i forvaltningsledelse å vite at ingen underliggende etat skal kritisere sine overordnede.

Uttalelsen fra Monland er verdt å merke seg.

Det hun sier egentlig er at Nav er en lydig tjener som gjør det departementet vil.

Sier statsråden hopp, så hopper de i Nav. Men når hun tenker seg om, vet hun at departementet ikke kan be om hopp dersom EU har nedlagt forbud mot det.

«Vi kunne ha spurt», som Monland sier. Hun skulle sagt: vi burde ha spurt.

Hvis Nav har vært i tvil om de tolket reglene rett, skulle de ha spurt første gang trygderetten overprøvde deres avgjørelse.

Spørsmålet er om lydigheten i Nav har er så massiv at de ikke spør fordi de regner med at departementet ikke ønsker å få spørsmålet.

De lever heller med uklarheten og regner med at departementet tar ansvaret.

Kimen til konflikt mellom Nav og departementet ble drevet ett hakk videre tirsdag da Anniken Hauglie sa til VG at det er «veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker som følge av feil rettspraksis som departementet først fikk vite 30. august».

I det samme intervjuet avviser hun å svare på om hun har tillit til Sigrun Vågeng.

Vågeng opplyser seinere til VG at Nav har brukt en klønete formuleringsom har gjort at Hauglie har gjort seg skyld i en feiltolkning.

Det vil bære galt av sted for Anniken Hauglie om Nav og departementet skal fortsette med å strides offentlig om hvem som visste hva og gjorde hva til ulike tidspunkter.

Hauglie har sagt hun har tillit til Vågeng.

Hvis hun er i ferd med å miste tilliten til Vågeng, må hun ikke vise det vet å legge opp til diskusjoner med henne i full offentlighet.

Hauglie kan ikke mure seg inne og si at hun ikke vil si noe mer før alle fakta er kommet på bordet.

Det får vi først til sommeren når granskningsutvalgets rapport foreligger.

Når Vågeng og Hauglie har sagt at de vil bli på sin post for å rydde opp, innebærer det at de også må vurdere om deres nærmeste medarbeidere holder mål

Stortinget vil ikke vente. Det kan bli høring i Stortingets kontrollkomite før jul.

Det er svar på spørsmål som kontrollkomiteen har stilt, som bidrar til å belyse ulik oppfatning i Nav og departementet om hva som har foregått, hvem som har visst hva og hvem som burde tatt initiativ til å rydde uklarhet av veien.

Nav sier at de vil komme med en rapport om kort tid.

Da vil denne kunne gi mer klarhet i hva som har skjedd. Departementet må svare løpende på spørsmål som blir stilt av Kontrollkomiteen.

Hvis det har vært misforståelser mellom Nav og departementet, eller det er uenighet om hvem som har ansvar for hva, må dette på bordet.

Men før Nav og departementet snakker om hva de er uenige om, må de har gjort hjemmeleksa si skikkelig.

Slik det holder på nå, gir de opposisjonen vann på mølla.

Det foreligger ennå ikke et grunnlag for å konkludere med om noen bør trekke seg som følge av Nav-skandalen.

Det er Sigrun Vågeng og Anniken Hauglie som nevnes mest i den forbindelse.

Det kan også stilles spørsmål ved om embetsverket Anniken Hauglie har rundt seg og om noen av Sigrun Vågengs medarbeidere, har sviktet.

Når Vågeng og Hauglie har sagt at de vil bli på sin post for å rydde opp, innebærer det at de også må vurdere om deres nærmeste medarbeidere holder mål.

Det ble et skifte i embetsverket i justisdepartementet etter 22 juli.