Stålsett med eksplosiv kraft

Eks-biskop Gunnar Stålsetts lovbrudd har krutt i seg til å sprenge regjeringen – alt før jul.

Eks-biskop Gunnar Stålsett har åpent innrømmet at han i 14 år har hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt hos seg på deltid i 14 år. Det er et brudd på utlendingsloven som gjør det klart at den som gir arbeid til mennesker som ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge, kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

Påtalemakten har bedt om at den 84 år gamle eksbiskopen får ubetinget fengsel i 45 dager. Stålsett vet at han har brutt loven, og han er rede til å få en såkalt tilståelsesdom. Den gir strafferabatt, men påtalemyndighetene peker på at lovbruddet har pågått så lenge, at 45 dager i kasjotten er en riktig reaksjon.

Stålsett har ikke annet å forsvare seg med enn at han vil «lyde Gud mer enn mennesker», som han sier. Han velger å følge sin samvittighet, selv om han vet det er ulovlig.

Stålsett har ikke annet å forsvare seg med at han vil «lyde Gud mer enn mennesker», som han sier

Kvinnen som har vasket for ham, har fått 300 kroner timen. Det har i det minste gitt henne noe å leve av.

Venstre, KrF og SV har tidligere gitt uttrykk for at situasjonen for ureturnerbare asylsøkere ikke er holdbar. Venstre og SV har vært tydelige på at loven bør endres slik at papirløse og ureturnerbare asylsøkere får rett til arbeid.

Arne Viste ble 17. oktober dømt til et års betinget fengsel, en bot på 1,5 millioner kroner og inndragning av 1,4 millioner kroner for å ha drevet et bemanningsbyrå der han tilbød ureturnerbare asylsøkere jobb. Viste erkjente de faktiske forholdene, men ikke straffeskyld. Han argumenterer med at Grunnloven og menneskerettighetene gir alle mennesker rett til å skaffe seg arbeid.

Vistes selskap vil falle sammen og han vil selv vil ende opp som gjeldsslave om dommen blir stående. Han har fått mange støtteerklæringer, men saken hans har ikke ført til at det er blitt fremmet forslag i Stortinget om å endre loven. Det vil skje som følge av tiltalen mot Gunnar Stålsett.

Justisminister Jøran Kallmyr sier at loven gjelder for alle. Det er det ingen uenighet om. Det er ingen som tar til orde for at Stålsett skal slippe billigere unne fordi han er biskop. Han ser ut til å være i god nok form til å tåle 45 dager i kasjotten. Han kommer ikke til å be om noen spesialbehandling.

Gunnar Stålsett er en leder i verdensformat. Han har vært generalsekretær i Det lutherske Verdensforbund, leder i Senterpartiet, generalsekretær i Det norske bibelselskap, biskop i Oslo og medlem av Nobelkomiteen. Han har et internasjonalt kontaktnett av en annen verden.

Denne saken blir en stor belastning for Norge utenfor landets grenser. Et land som fengsler en 84 år gammel biskop for å ansette en innvandrer uten arbeidstillatelse, vil folk riste oppgitt på hodet av. Mediene vil hekte på at Norge også har fengslet folk som har reist utenlands mens de har mottatt arbeidsledighetstrygd.

Tiltalen mot Gunnar Stålsett har stor mobiliseringskraft i sosiale medier. Vi vil få en amper debatt om vi ønsker et samfunn som fengsler mennesker som hjelper mennesker i nød.

Knut Arild Hareide betegner i VG Stålsett som «Norges moralske kompass» og håper en eventuell fengselsdom vil føre til en lovendring. Både SV og Venstre var raskt ute med støtte til Stålsett. Karin Andersen sa til VG i går kveld at de neste uke vil fremme forslag om å endre loven slik at ureturnerbare asylsøkere får rett til arbeid.

Abid Raja (V) forsto raskt at dette er en sak der Venstre må stå fram med sitt eget syn og ikke la seg hemme at de er med i en regjering som neppe er klare for å endre loven.

– Vi i Venstre er ikke rede til å sitte stille og se på at Stålsett blir satt i fengsel.  Derfor tar vi til orde for å endre loven slik at Stålsett ikke kan dømmes til fengsel, sier Raja til NRK. Han frykter at det vil undergrave tilliten til politikerne om de ikke endrer loven.

Dermed er det rigget for et nytt basketak mellom Frp og Venstre.

Raja sier han er klar over at politikere som hovedregel ikke bør blande seg inn i pågående straffesaker, men i dette tilfellet vil han gjøre et unntak.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp mener handlingene til Stålsett undergraver systemet.

Dermed er det rigget for et nytt basketak mellom Frp og Venstre. I denne striden kan ikke KrF forbli nøytral. Stålsett får bred støtte fra kirkelig hold. Det er grunn til å anta at KrFs velgere mener det er for galt at vi skal ha lover her i landet som fengsler biskoper som prøver å hjelpe mennesker i en fortvilet situasjon.

Denne saken kan utløse et såpass sterkt folkelig engasjement at Sp og Ap kan ende opp i indre stridigheter om de ikke går inn for å endre loven i tråd med det SV og Venstre foreslår.

Om Støre ender med å støtte regjeringen, kan det likevel bli krise, fordi Venstre og KrF tvinges inn i en ny konflikt med Frp.