Dobbeltslag i KrFs solar plexus

Samtidig som KrF ble mørbanket i Stortinget for sin hjelpeløshet i Stålsett-saken, påførte Vårt Land dem et slag i solar plexus ved å gi Petter Dass-prisen til den kristenkonservative lovbryteren Arne Viste.

KrF og Venstre må visst ha det inn med teskje. Når det gjelder saker som berører innvandring, er det Frp med støtte fra Høyre som bestemmer.

De to partiene hadde gått høyt ut på banen med forståelse for og støtte til eks-biskop Gunnar Stålsett som skal møte i retten 19. desember tiltalt for å ha latt en returnerbar asylsøker får noen tusenlapper for å vaske huset hans.

De bedyret at det ville endre loven som hindrer ureturnerbare asylsøkere å skaffe seg en jobb.

Det hjalp ikke det spøtt. Frp flyttet seg ikke en millimeter. KrF og Venstre kunne ikke noe annet enn å stemme nei til SV som vil ha loven endret og nei til Sp som vil ha utredet en oppmykning av loven.

Dette er en ikke-sak for regjeringen utover det som er avtalt i regjeringserklæringen.

Det skal komme et amnesti for ureturnerbare som har vært her lenge. Det skjer når justisminister Jøran Kallmyr får somlet seg ferdig med saken. Ikke noe mas her. Det kommer i sin tid, og de har mye å stelle med i justis. Det var omtrent det KrF og Venstre fikk beskjed om.

Oslo Ap har gått inn for en lovendring, så Ap er på gli. Det betyr null og niks for KrF.  De hører sammen med Frp når det gjelder innvandring.

Mens debatten pågikk i Stortinget, åpnet avisen Vårt Land sin Petter Dass-fest i Domkirken. Det var tre nominerte til årets pris. Den gikk til Arne Viste.

Arne Viste er en kristen med temmelig konservative standpunkter. Han hører til IMI-kirken i Stavanger og hevder han har fått et kall fra Gud til å hjelpe ureturnerbare asylsøkere.

Han mener de har havnet i en håpløs situasjon, og han ser det som er plikt å hjelpe. Hans måte å fungere som en barmhjertig samaritan på, er å tilby dem arbeid gjennom sitt eget bemanningsselskap.

Han vet at myndighetene mener det er ulovlig. Han har ikke lagt skjul på noe som helst. De som benytter seg av den ulovlige arbeidskraften, er også klar over hva han holder på med.

Viste gir seg ikke. Dommen skal ankes til lagmannsretten og deretter til høyesterett. Taper han der også, er planen å bringe saken inn for menneskerettsdomstolen

Viste regnet med at politi og påtalemakten før eller seinere måtte gripe inn. Derfor har han vært påpasselig med å få betalt alle avgifter slik at det eneste han kan tas på, er at han har benyttet ansatte som ikke har arbeids- og oppholdstillatelse.

Han tapte i tingretten. Det ble betinget fengsel og saftig med bøter. Huset vil gå med og han blir gjeldslave om dommen blir stående.

Viste gir seg ikke. Dommen skal ankes til lagmannsretten og deretter til høyesterett. Taper han der også, er planen å bringe saken inn for menneskerettsdomstolen (EMD).

I motsetning til Gunnar Stålsett som innrømmer at han har brutt loven og sier det bare er å åpne dørene for ham inn til 45 dager i kasjotten, hevder Viste at han har retten på sin side.

For både grunnloven og menneskerettighetene gir mennesker rett til arbeid. Den retten kan ikke politikere frata dem med henvisning til at de ikke har oppholdstillatelse og ikke kan kastes ut av landet.

I går fikk han Petter Dass-prisen for sitt mot, sin vilje til å følge sin egen overbevisning selv om det koster og for å stå frem som et vitne om hva kristen tro og barmhjertighet betyr i dagens situasjon for en utsatt gruppe.

Viste har fått massiv støtte fra kristent hold, fra både konservative og liberale. Også flere som hører til venstresiden i politikken, har gitt ham støtte og annerkjennelse.

At Viste har fått Gunnar Stålsett med på laget, er mer enn han kunne drømme om.

De to blir nå sett på som våre dagers Hans Nielsen Hauge, en like stor helt for den kristne lekmannsbevegelsen i Norge som for NHO.

På slutten av 1700 tallet forbød Konventikkelplakaten lekfolk å forkynne og holde oppbyggelige møter. Det var prestens oppgave. Basta.

Det brydde ikke Hauge seg om. Han reiste rundt i hele landet, forkynte Bibelens ord på en ikke-teologs vis, dannet kristelige foreninger og startet bedrifter i lynraskt tempo. Han var en forkynner av rang og en seriegründer av første klasse.

Hauge ble flere ganger kastet i fengsel. Så snart han var ute igjen, fortsatte han der han slapp. Han ga seg ikke.

Fengsler den gang var ikke å spøke med. Det knekket til slutt helsen hans. Da fortsatte han som forfatter. Til slutt ble konventikkelplakaten kastet på skrothaugen.

Gunnar Stålsett og Arne Viste er som salt i sviende sår på KrFs legeme.

Viste håper det samme skjer med loven de rødgrønne innførte i 2011. Han akter i alle fall ikke å gi seg ennå.

Gunnar Stålsett og Arne Viste har fått satt denne saken høyt på dagsorden. Det er ikke slutt. 19. desember, om ikke før, skal Stålsett i retten. Verdenspressen kan komme til å stille opp.

Da skal Kjell Ingolf Ropstad forklare, kanskje BBC, at han egentlig er imot at Stålsett fengsles, men at saken ikke er så viktig for dem, så de godtar det.

Gunnar Stålsett og Arne Viste er som salt i sviende sår på KrFs legeme. De får ikke en eneste ny stemme på at de er tvunget til å legge seg paddeflat for Frp i denne saken.

Men de kommer til å miste en del fordi det høres så hult ut å gi full støtte til Stålsett og Viste i mediene, mens de må opptre som stemmekveg i Stortinget.

Ikke en gang Knut Arild Hareide som kaller Stålsett for «Norges moralske kompass», kan annet enn å følge med på ferden dit han ikke vil.