Slagsvold Vedum ned fra galluptronen

Når Frp har sluppet ut av regjeringsfengselet, bør Sp innse at de må komme seg ut av populismesporet og fremstå med en troverdighet som kler et parti som vil styre landet.

Senterpartiets framgang på meningsmålingene har vært et eventyr. De kunne registrere en oppslutning på rundt 20 prosent på flere målinger i høst. Trygve Slagsvold Vedum fikk til og med spørsmål om han kunne tenke seg å bli statsminister. Da viste han seg for en gangs skyld fra en beskjeden side.

På den siste målingen som Norstat har utført for Vårt Land, rykkes Sp brutalt ned fra galluptronen. Partiet faller med 5,7 prosentpoeng og ender på 12,8 prosent. Frp går fram 2,9, og er igjen landets tredje største parti med 14,7 prosent. De er ikke mer enn 6,2 prosent bak Høyre på denne målingen.

Arbeiderpartiet går fram til 26,8 prosent og KrF øker til 4 prosent. Det bør selvsagt ikke legges for stor vekt på én måling, men når det gjelder Sp og Frp tendensen klar. Andre målinger viser det samme. Sp går betydelige tilbake, og Frp går betydelig fram.

«Slagsvold Vedum klarte i fjor å samle en del fremmede fugler rundt seg. Nå flyr de tilbake dit de kom fra»

Underlagsmaterialet i målingen til Norstat viser at Sp i høst kapret rundt 100.000 velgere fra Frp.  Slagsvold Vedum klarte i fjor å samle en del fremmede fugler rundt seg. Nå flyr de tilbake dit de kom fra.

Det Sp ikke bør forsøke på, er å vinne de løse fuglene tilbake. Det er Frp som har sakseierskap til bompengemotstand, avgiftsøkninger på bensin og skepsis til klimatiltak med henvisning til at folk ikke vil ha det fordi det virker urettferdig.

Trygve Slagsvold Vedum bør holde sitt populistiske gen i sjakk i spørsmål som har med klima å gjøre. Vi må ha høye avgifter på drivstoff, det må koste mer å kjøre bil, landbruket må som industrien sørge for større utslippskutt, CO2-avgiften må økes og vi må ha bompenger. Det er en bedre løsning å innføre veiprising. Dette bør Sp ivre for. De må selvsagt fortsatt ivre for at vi skal utnytte skogen bedre.  

Sp må ikke risikere å havne i bremseklossgruppen i klimapolitikken sammen med Frp. Sentraliseringen er så pass sterk for tiden at det er naturlig at Sp kjemper mot med nebb og klør mot det rådende regimets styringsideologi.

«Det er også behov for et parti som kan representere et alternativ til dagens ekspertvelde og yte motstand mot den sentraliserte, rasjonelle styringslogikken»

Det er også behov for et parti som kan representere et alternativ til dagens ekspertvelde og yte motstand mot den sentraliserte, rasjonelle styringslogikken som bankes igjennom i offentlig sektor. New Public Management har ikke like mye vind i seilene som før. Men over alt finnes det eksperter, politikere og byråkrater som mener de vet bedre enn fagfolk som sitter nærmest elever, brukere eller mottakere av velferdssamfunnets tjenester. Sp kan representere er kritisk korrektiv.

Sp kan også fungere som en toneangivende kritiker mot globalisering, styrking av nasjonalstaten i kombinasjon med økt internasjonalt samarbeid, samt motarbeidelse av dagens markedsliberalisme og globale selskaper.

Det er mer enn nok politikk som Sp kan profilere seg på. De må bare sørge for at de ikke blir bremseklosser i klimapolitikken. Det haster med å få kuttet klimautslippene. Folk vil merke det, og noen tiltak vil slå ulikt ut. I slike saker bør Trygve Slagsvold Vedum holde seg i skinnet.