Ap med «tomgangspreik» om Telenor

Terje Aasland (Ap) surrer med spørsmål til næringsminister Iselin Nybø om hun kan garantere at ikke Telenoransatte banker opp flere i Pakistan. Det kan hun selvsagt ikke, og det er dessuten ikke hennes ansvar.

For vel en måned siden viste Dagens Næringsliv (DN) en video der ansatte i Telenor banket opp en lånekunde i selskapets deleide mikrofinansbank i Pakistan. Det skjedde i 2018, men det skal visst ikke ha vært et enestående tilfelle.

Her er det snakk om temmelig åpenbare brudd på selskapets regler. Konsernsjef Sigve Brekke har ryddet grundig opp. De ansatte har fått sparken og toppledelsen er skiftet ut. Den slags torpedovirksomhet driver ikke Telenor med.

Den nye ledelsen oppdaget også svindel i en av filialene i Lahore. Det er snakk om et beløp på 30 millioner kroner. Har man først oppdaget en falsk lånesøknad, er det fare for at det kan dukke opp flere. For å være på den sikre siden, har Telenor satt av 500 millioner kroner til mulige tap knyttet til svindelsaken.

I et stort konsern må en regne med at det finnes ansatte som svikter. De må få konsekvensene for de som bryter reglene. Det har det fått.

Det er ikke grunnlag for å kritisere Sigve Brekke. Det er ikke regler og systemer det er noe galt med. Det er mennesker som svikter.

«Næringsministeren har ikke et ansvar for det som skjer i en deleid norsk virksomhet i Pakistan»

En kjedelig sak som offentligheten burde bli ferdig med. Men nå kommer Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Ap, på banen.

– Vi må forsikre oss om at Telenor har iverksatt nødvendige tiltak for å være sikre på at denne typen hendelser, som er totalt uakseptable, ikke skjer igjen, sier han til DN.

Han vil derfor stille spørsmål til næringsminister Iselin Nybø om hun kan gi en garanti for at Telenor har gjort tiltak for å forhindre framtidige voldsepisoder. Hans inntrykk er det har vært en ukultur i banken.

Kollega i næringskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil ikke være dårligere. Han vil at departementet skal gjennomgå alle de beslutningene som har ført selskapet inn i denne situasjonen.

Han vil vite hvorfor Telenor er på eiersiden i et selskap som har drevet med voldelig pengeinnkreving.

Geir Pollestad (Sp) og Kårstein Eidem Løvaas (H) er skjønt enige. Den slags er uakseptabelt. Det mener Sigve Brekke også. Alle er enige. Og det er ryddet opp.

Nå skal Telenor, departementet og Stortinget brukes tid på noe det ikke kommer noe som helst ut av.

Staten eier riktignok 53, 97 prosent av selskapet. Det tilsier ikke at Stortinget skal bruke tid på noe de ikke har noe med. Dette er selskapets ansvar, og de har ryddet opp.

Spørsmålet til Iselin Nybø om hun kan garantere at det for fremtiden ikke skjer tilsvarende voldsepisoder, er meningsløst. Hun kan selvsagt ikke garantere det. Det kan heller ikke styret eller konsernsjef Sigve Brekke.

Næringsministeren har ikke et ansvar for det som skjer i en deleid norsk virksomhet i Pakistan. Hun har ingen instruksjonsmyndighet over selskapet. Hun kan kaste styret. Det er alt.

Hun kan og må selvsagt si at hun forventer at selskapet rydder opp i uakseptabel forretningspraksis. Telenor kan da svare at det er nettopp det de gjør, vise til denne saken og sende over selskapets etiske regelverk som de har fått før.

«Det tilløpet til hakking på Telenor som preger Aasland og Fylkesnes, burde vært erstattet med honnør til Sigve Brekke»

Torgeir Fylkesnes krav om at departementet skal gjennomgå alle de beslutninger som har ført selskapet inn i denne situasjonen, er komplett uforståelig.

Telenor har aldri vurdert om de skal gå inn i et selskap der ansatte opererer som torpedoer på si. En vil ikke finne spor av vold og ukultur om en pløyer seg igjennom utredninger og styredokumenter.

Det tilløpet til hakking på Telenor som preger Aasland og Fylkesnes, burde vært erstattet med honnør til Sigve Brekke for at han har ryddet opp raskt og effektivt.

I forrige stortingsperiode forsøkte Kontrollkomiteen å komme til bunns i spørsmålet om ledelsen i selskapet kunne ha gjort mer for å forhindre korrupsjon i Vimpelcom hvor Telenor var deleier. Det kom det ingen ting ut av.

Telenor er blitt grundig herjet med i Stortinget på syltynt grunnlag.

Det betyr ikke at selskapet skal tas på med silkehansker om det er grunn for kritikk. Skal Stortinget bruke tid på Telenor, bør de finne noe mer å bite i enn denne saken.

Men det plager neppe den nye næringsministeren at hun får komme til Stortinget å si noe om bedrifter samfunnsansvar og behovet for å slå hard ned på ukultur.

Det vil alle være enige i.