Politisk oppskrift på sentralisering

Det bør være Stortinget, ikke styret i OsloMet som avgjør om et par hundre ansatte og 3000 studenter skal flyttes fra Kjeller på Romerike til Pilestredet i Oslo.

Politikerne har vært skjønt enige om at høgskoler og universiteter selv bør få avgjøre hvordan de vil organisere seg og på hvilke steder de vil drive utdanning. Politikerne har også stilt skjerpede krav til at hovedtyngden av de som skal undervise må ha forskningsmessig kompetanse. Det forutsettes samtidig at undervisningsinstitusjonene effektiviserer.

Dette er oppskriften på sentralisering. Nesten alle høgskolene som er blitt etablert de siste femti årene hører i dag inn under et universitet eller en utdanningsinstitusjon med vitenskapelige ambisjoner. Høyere utdanning skjer på færre steder. Utviklingen er ikke til å ta feil av.

Det har blitt mest bråk rundt nedleggelsen av den høyere utdanningen på Nesna og i Sandnessjøen. For universitetet i Bodø fremstår dette som et nødvendig grep for å kunne styrke den faglige profilen og nå de kompetansemål som politikerne har satt.

Daværende statsråd Iselin Nybø forsøkte å påvirke universitetet til å finne en løsning som var mindre belastende politisk, men hun kunne ikke gripe inn. Det er Nord Universitet som har rett til å avgjøre saken.

«Det er ingen grunn til å tvile på at Oslo Met ikke vet hva som er best for dem selv. De legger imidlertid ikke til grunn det helhetssyn som politikerne må ha»

Nå er et større sentraliseringsfremstøt på gang. Allerede 12. mars kan styret for OsloMet vedta at de ikke lenger skal drive virksomhet på Kjeller i nærheten av Lillestrøm. Alt skal samles i Pilestredet i Oslo. Det betyr at Oslo får 3000 flere studenter og at Romerike mister et par hundre arbeidsplasser.

Da Høgskolen i Oslo og Høyskolen i Akershus gikk sammen i 2011, var det en uttalt forutsetning at de skulle ha to studiesteder. De mente nok det de sa den gang. Nå har ledelsen ved universitetet kommet til at det beste for OsloMet er at all undervisning skjer på et sted.

Det er ingen grunn til å tvile på at OsloMet vet hva som er best for dem selv. De legger imidlertid ikke til grunn det helhetssyn som politikerne må ha.

Det er nok studenter og arbeidsplasser innen akademia i Oslo. Det er for mange i dag som skal inn og ut av Oslo hver dag. Det hadde vært en fordel om det var på Kjeller de hadde bygget sitt utdanningstilbud.

Kjeller ligger ikke langt fra Gardermoen og det er ikke mer enn 3 km til Lillestrøm. Fra Lillestrøm tar det 10 minutter med toget til Oslo. Dette er et område som burde vært bygget ut slik at det hadde blitt mindre press på Oslo.

«Et universitet skal tenke på seg selv og har lov til å legge egen snevre interesser til grunn. OsloMet opptrer ikke kritikkverdig»

Forskerforum har omtalt en undersøkelse som viser at 76 prosent av sykepleierstudentene fra Kjeller får seg jobb i Akershus. For å kunne tiltrekke seg studenter til yrker det vil være stort behov for i tiden framover, er det vesentlig at det er mulig å studere i nærheten av der en bor. Et studiested er dessuten viktig for å bygge et sterkt lokalsamfunn.

Det er mulig politikerne er naive og at de ikke har sett konsekvensen av å gi fra seg makt. Det gjelder neppe alle. Noen har visst hva de har lagt opp til. Når man overfører beslutningsmyndighet enten det er til sykehus, etater eller universiteter så innebærer det at de vil styre ut fra det de mener er best for den virksomheten de har ansvaret for. Det betyr som regel større enheter og sentralisering.

Et universitet skal tenke på seg selv og har lov til å legge egen snevre interesser til grunn. OsloMet opptrer ikke kritikkverdig.

Det er behov for bredere perspektiver for lokalisering og utbygging av samfunnets kompetanse- og infrastruktur. Vi trenger ikke er stort universitet i Oslo et par kilometer fra universitetet på Blindern. Vi hadde trengt et universitet på Kjeller. Det ville gitt positive ringvirkninger for området rundt Lillestrøm og oppover mot Gardermoen.

Det er nok for seint. Med mindre Ap og Sp bestemmer seg for at de vil ta sterkere styring over universitetene når det gjelder lokalisering enn dagens regjering legger opp til.