Giske som nestleder

Ledelsen i Ap må forberede seg på at Trond Giske kommer tilbake som en ledende politiker i partiet selv om flere vil motarbeide ham.

Det kan se ut som om det er et flertall i Trøndelag arbeiderparti som ønsker Trond Giske som ny leder for fylkespartiet.

En undersøkelse som Trønderavisa offentliggjorde for få dager siden, viser i alle fall at 61 prosent av Ap-velgere mener Giske vil bli en god fylkesleder. 17 prosent svarer nei.

Men å velge Giske vil ikke bli et samlende valg.

Derfor har valgkomiteen jobbet for å finne en løsning alle kan enes om. Ifølge TV2 ligger det nå an til at ordfører Amund Hellesø bli ny leder og Trond Giske og en kvinne blir nestledere.

Blir Giske nestleder, vil han få en plass i landsstyret. Det holder i denne omgang, ser det ut til at de som har støttet hans kandidatur til vervet som fylkesleder, mener.

Flere ville ha protestert eller trukket seg fra verv om Giske blir valgt som leder. De vil sannsynligvis kunne godta at han blir nestleder.

«Å bli nesteleder i Aps største fylkesparti og gjenvalgt på Stortinget vil ytterligere markere at Giske er reetablert som en ledende politiker i Ap»

Det er ingen overdrivelse å si at Trond Giske er den mest erfarne og dyktigste politikeren Trøndelag har. Det må valgkomiteen og partiet ta hensyn til. Når Giske har så pass bred støtte, får heller de som ikke kan leve med at han får viktige tillitsverv, trekke seg.

Alt tyder på at Giske ønsker å fortsette på Stortinget. Å bli nesteleder i Aps største fylkesparti og gjenvalgt på Stortinget vil ytterligere markere at Giske er reetablert som en ledende politiker i Ap.

Trond Giske har ikke sagt noe offentlig om hva han ønsker. Det gjør han rett i.

Han trenger ikke drive valgkamp for seg selv for å bli valgt til et verv i fylkespartiet.  

Giske brenner nok av lyst til å ta et oppgjør med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik for den måten de håndterte varslene mot ham på.

Det må han avstå fra. Giske kan ikke styrke sin posisjon i partiet om han bidrar til bråk og splittelse.

Giske har et nettverk av en annen verden. Utfordringen er å vinne tilbake tilliten der han har mistet den.

Det gjør han ved å opptre konstruktiv og fungere samlende.

Folk som i årtier har framstått som vellykket, dyktig og mektig kan lære noe av å få seg en på tygga.

Den rystelsen Trond Giske har vært igjennom, kan ha bidratt til å forandre ham som leder og politiker. Det kan være han vil turnere makt på en annen måte og at han er blitt mer oppmerksom på hvordan han virker på andre.

Om Trond Giske drømmer om en gang å bli partileder og statsminister, er det få som vet.

Den slags sannsynlighetsberegninger er ikke avgjørende for Giske.

Han er et politisk dyr. Derfor vil han heller drive med politikk enn å ende opp som direktør et eller annet sted.

«Men så lenge Hadia Tajik er nestleder og medlem av en fremtidig rødgrønn regjering, er det neppe plass til Trond Giske»

Varslene mot Giske gjorde ham til en «persona non grata». Flere sa rett ut at han burde komme seg ut av politikken fortest mulig. Ha ble nærmest beskrevet som et skadedyr i Ap.

I økende grad ser opinionen i Trøndelag ut til å mene at Giske er blitt dårlig og urettferdig behandlet både av parti og presse.

Denne oppfatningen kan etter hvert spre seg på nasjonalt plan.

Hvordan Jonas Gahr Støre skal møte den utfordringen Trond Giske representerer, vet verken han selv eller Giske. Det får de ta etter hvert. Det Støre har bestemt seg for, er å ikke legge hindringer i veien for at Giske får de posisjoner i partiet trønderne vil gi ham. 

Han kan heller ikke gi Giske B-status som politiker i Ap. Han representerer tross alt partiet største fylkeslag.

Men så lenge Hadia Tajik er nestleder og medlem av en fremtidig rødgrønn regjering, er det neppe plass til Trond Giske.