Ekstramilliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Det er som regel mulig å presse enda noen dråper ut av en våt klut om en bare vrir hardt nok.

Innvandring er Frps våte klut som Sylvi Listhaug forsøker å vri litt økt velgeroppslutning ut av. I går leverte partiet 10 tiltak som kunne settes i verk for å stoppe en strøm av flyktninger som ingen ser noe til.

Det burde blitt møtt med et gjesp fra de andre partiene, men de klarer ikke la være å hoppe på de premissene som Frp legger.

Frp forsøker å løse et problem på forskudd. Dersom, hvis, i tilfelle det kommer tusenvis av flyktninger til Gardermoen, da må vi stenge grensene.

De må ikke slippe inn i landet en gang. Vi må nekte å behandle asylsøknaden deres. De må sendes tilbake, sier Listhaug. Hvor skal de sendes? Å tro at Tyrkia eller Hellas vil ta imot dem, er å tro på eventyr.

Venstre fnyser av Frps tenkning. KrF vil ikke utelukke at det kan oppstå en situasjon der vi må stenge grensene, men vi trenger ikke diskutere en innstramning nå.

«Løsningen på kort sikt er å hjelpe flyktningene i nærområdene» 

Norge må samarbeide med EU om hvordan flyktningene kan få hjelp. Rødt, SV og MDG mener det går for sakte med EU. SV snakker om en luftbro for flytninger til Norge, men Audun Lysbakken sier til Klassekampen at de ikke vil binde seg til noe antall.

MDG og Rødt har heller ikke bestemt seg for et antall. Flyktninghjelpen har foreslått 750.

Her snakker vi om en kontrollert innvandring av kvoteflyktninger. Vi trenger ikke en egen luftbro til Norge for å håndtere noe slikt.

Men utfordringen vi, sammen med EU, står overfor er ikke antallet kvoteflyktninger.

Krigshandlingene i Syria kan føre til at det blir flere flytninger. Det er politisk umulig for EU-landene å åpne for en strøm av flytninger på det nivået vi så i 2015. Det vil øke oppslutningen om de nasjonalistiske høyrekreftene i flere land og skape politisk ustabilitet.

Spredningen av koronaviruset er dessuten en kompliserende faktor. Det i seg selv kan føre til restriksjoner på mulighetene på å forflytte seg fra land til land.

Løsningen på kort sikt er å hjelpe flyktningene i nærområdene. Forholdene i flyktningleirene i Hellas er grusomme. De kan bedres om Hellas får økt støtte.

Om forholdene blir bedre for flyktningene i Tyrkia, og de erkjenner at det et mikroskopiske sjanser for at de får komme inn i Europa, kan flere bli boende der inntil de gang kan flytte tilbake til Syria.

Recep Tayyip Erdoğan har ikke jaget dem ut. Han har bare sagt de står fritt til å reise til Europa om de vil.

«En milliard ekstra – for eller imot – det er hva dette bør handle om» 

EU betaler Tyrkia flere titalls milliarder hvert år for at flyktningene skal kunne oppholde seg i landet. Det må EU fortsatt gjøre. Samtidig må EU vurdere om de kan støtte andre land som vil ta imot flyktninger.

Norge er et rikt land – og vi er et dyrt land å bo i. Vi bør ta imot flere kvoteflyktninger, men det monner lite. Det viktigste Norge kan gjøre, er å øke støtten til Hellas og andre land i området som vil ta imot tusenvis av flytninger.

Å bevilge en milliard ekstra i revidert budsjett for å kunne gi bedre hjelp til flytningene i Tyrkia, Hellas og andre land i området er det mest effektive vi kan gjøre.

Norge må følge EU. Samtidig må vi vise handling og at vi mener EU-landene må gjøre mer for å hjelpe flytningene.

MDG, SV og Rødt bør heller utfordre Frp til å være med på en radikal økning av bistanden til flyktningene framfor å la debatten handle om hvor mange flere hundre kvoteflyktninger vi skal ta imot.

En milliard ekstra – for eller imot – det er hva dette bør handle om.