Kommunal bedriftsknusing

Når Oslo kommune presterer å bruke 8 måneder på å behandle en anke om skjenkebevilling, opptrer de som bedriftsknusere, ikke som frontsoldater i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

På NRKs Debatten i går fikk vi et nytt eksempel på offentlig tilsynshysteri.

Olsen på Bryn ble fratatt skjenkebevillingen for 8 måneder siden. Begrunnelsen var at ved samtlige fire kontroller utført av Kemneren og Næringsetaten i en periode på 4 år og 4 måneder, ble det avdekket brudd på reglene om føring av personallister.

Det er manglende registrering av antall personer på jobb, manglende registrering av arbeidstid og manglende legitimasjon hos personer på jobb.

Tom Roger Olsen, styreleder for utestedet, anket avgjørelsen. Da det ble kjent at NRK ville ta opp saken, fikk kommunen fart på seg. Samme dag fikk Olsen beskjed om at han ikke får bevillingen tilbake.

Avgjørelsen blir nå anket til Fylkesmannen.

Når skjenkebevillingen bortfaller, forsvinner også en vesentlig del av inntektene. Olsen hadde gått konkurs om det ikke hadde vært for at banken har vist imøtekommenhet.

Kommunen mener de har avdekket grov og systematisk overtredelse av lovverket.

I løpet av de siste fire årene er restauranten ilagt tre overtredelsesgebyr på til sammen vel 51.000 kroner for disse forholdene.

«I denne saken er saksbehandlere blitt sittende fast i regelsirupen» 

I 2014 ble det krav om føring av personallister for serveringsvirksomheter. Formålet er å motvirke svart arbeid.

Når virksomhetene må føre løpende skriftlig oversikt over det personalet som til enhver tid er på jobb, er det lettere å motvirke og kunne identifisere svart arbeid, skriver byrådet i sin begrunnelse.

Det har ikke kunnet påvises at Olsen Restaurant har benyttet seg av svart arbeidskraft. Det kan dokumenteres at de har 12 ansatte og at det i høysesongen er 15 som arbeider der.

Som bevis i en rettsak vil ikke dette holde. Men en skjenkebevilling baserer seg på at alt skal være i orden. Olsens advokat argumenterer med at bokføringsforskriften sier at en arbeidsplan kan fungere som et alternativ til personallistene.

Ulovlige arbeidslister vet Oslo kommune alt om. Det er avdekket flere hundre tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene i kommunen de siste årene. Det har ikke fått konsekvenser for noen.

Det foregår brudd på loven hver eneste dag som ikke får konsekvenser. Det er alvorlige lovbrudd en ikke slipper unna med.

En kan knapt nok forsvare å gi en bot for mangelfulle arbeidslister hvis reglene er uklare, og det er grunnlag for å basere seg på arbeidsplaner istedenfor.

Å legge ned en bedrift med 12 fast ansatte fordi det ikke er ført arbeidslister uten at det kan påvises bruk av svart arbeid, er ikke bare en overreaksjon. Det er et byråd med sviktende dømmekraft vi ser i virksomhet.

NRK trakk fram flere eksempler i går på at lovene som gjelder for omsetning og markedsføring av alkohol får urimelige konsekvenser.

Når det skal føres tilsyn, må en legge vekk millimetermålet hjemme. De som fører tilsyn, er ikke fritatt for å bruke hodet.

«De som driver næringsvirksomhet og bryter loven, skal straffes, gjerne hardt om det skjer igjen. Men de bør ikke skytes» 

Det er prisverdig at Oslo kommune vil slå ned på svart arbeid. Men da må de forvisse seg om at det er det de holder på med.

En kan ikke skyte på alt som rører seg i skogkanten fordi en antar at det er mannevondt dyr.

LO er opptatt av å bekjempe svart arbeid. Men de kan da umulig godta at arbeidsplasser forsvinner på et så tynt grunnlag som i denne saken. Olsen Restaurant har holdt det gående i nærmere 20 år.

I denne saken er saksbehandlere blitt sittende fast i regelsirupen. Det hører dessuten ingen steds hjemme at Oslo kommunen skal bruke 8 måneder på å ta stilling til en anke.

Å frata noen skjenkebevillingen er jevngodt med å slå noen konkurs. Fordi dette har så fatale konsekvenser, bør kommunen snu seg rundt og behandle en anke så raskt som mulig.

Det Oslo kommune har bedrevet i denne saken, er intet mindre enn forsøk på bedriftsknusing som i beste fall kan sies å være utilsiktet. Kommune fremtre som uvennlig overfor byens næringsliv.

Byrådsleder Raymond Johansen bør beklage at kommunen i denne saken har slept seg avgårde som sløve skilpadder. De som driver næringsvirksomhet og bryter loven, skal straffes, gjerne hardt om det skjer igjen. Men de bør ikke skytes.