Rotevatn fortsatt på krigsstien

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn ble fjernet fra stillingen som dekan på grunn av internt bråk. Hun søkte åremålsstillingen på nytt, men ble avvist. Nå lyses stillingen ut for annen gang. Hun er på krigsstien.

Høgskolen i Volda trodde problemene ved Avdeling for mediefag var over. Det var syv søkere som meldte seg da åremålsstillingen som dekan ble lyst ut rundt årsskiftet.

Førsteamanuensis Tor Bang ble tilbud jobben, men han trakk seg av personlige grunner. Audhild Gregoriusdotter Rotevatn var også blant søkerne. Men hun ble ikke innstilt engang.

Nå lyses stillingen ut på nytt. Det kan være Rotevatn søker enda en gang, selv om hun vet at hun ikke vil få den.

Henne vil de ikke ha. Derfor må de støvsuge landet etter en kvalifisert medieleder som vil ta jobben med å lede avdelingen som utenfra fremstår som et vepsebol.

Rotevatn tilbakeviser påstander om at hun er årsak til problemene ved avdelingen. Hun peker på at sykefraværet ved avdelingen er på 14,3 prosent. Det har tredoblet seg siden hun ble fratatt lederansvaret.

Hun hevder videre overfor Khrono og Medier 24 at ledelsen har sagt til henne på forhånd at hun ikke er aktuell for stillingen. Det tilbakeviser ledelsen.

«Departementet kan ikke pålegge høgskolen å la henne få en ny åremålsperiode» 

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn har klaget til Kunnskapsdepartementet over den behandlingen hun har fått. Det kan være departementet vil gi henne medhold. Det vil neppe føre til noe annet enn at hun blir berettiget en erstatning.

Departementet kan ikke pålegge høgskolen å la henne få en ny åremålsperiode. Men om hun søker stillingen for andre gang og de kun får søkere som er dårligere kvalifisert enn henne, har høgskolen et problem. 

Bakgrunnen for saken er en arbeidsmiljøundersøkelse der ledelsen fikk hard kritikk. Det endte med at Rotevatn ble omplassert et halvt år. Den ble seinere forlenget slik at den vil vare et helt år.

Rotevatn har protestert. Da hun ikke vant fram i styret, klaget hun til Departementet.

Departementet ga skolen beskjed om å vurdere saken på nytt. Mer kunne de ikke si, for de kjente ikke nok til bakgrunnen. Det var en strek i regningen for høgskolen. Da begynte de å ane at de har en tynn sak juridisk sett.

«Uten at Audhild Gregoriusdotter Rotevatn har støtte fra rektor Roppen, vil hun ikke kunne lede en avdeling der det er mye intern uro. Hun må ha tillit fra sine overordnede. Det er et minimum» 

Roppen kunne ha forsøkt å røyke fredspipe med Rotevatn. Det har han ikke gjort. Høgskolen har ikke gjort retrett. De er innstilt på å ta det som kommer.

Det lever i håpet om at det finnes en leder der ute som er i stand til å få avdelingen for Mediefag på skinner igjen. Det er ikke sikkert det er så enkelt. Den som tror Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er problemet, kan ta alvorlig feil.

Det holder ikke å forflytte en leder for en avdeling uten en skikkelig prosess med krav og advarsler før en eventuell forflytning.

Rotevatn er i realiteten blitt sagt opp uten at det er saklig grunnlag for det. Slike saker ender gjerne opp med en erstatning som fort beløper seg til en million.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn innser nok at slaget er tapt. Det er tungt å lede hvis toneangivende medarbeidere sier rett ut at en ikke holder mål. Det skal mye kraft og selvtillit til for å orke å leve i slike spenninger over lang tid. Da må en være unormalt hardhudet og litt okse. Okser skygger ikke unna. De tar de kamper de må ta.

Uten at Audhild Gregoriusdotter Rotevatn har støtte fra rektor Roppen, vil hun ikke kunne lede en avdeling der det er mye intern uro. Hun må ha tillit fra sine overordnede. Det er et minimum.