Politiserte korona-tiltak

I går kunne ikke Erna Solberg holde igjen lenger og leve med inntrykket av en leder som gjør for lite når faren truer. De fryktsomme og opposisjonen fikk full pakke.

Jonas Gahr Støre skjerpet i Stortinget onsdag kritikken mot at regjeringen kom for seint på banen og at rådene mot spredning av koronaviruset ikke er klare nok.

Han fulgte opp i Politisk Kvarter på NRK torsdag morgen i debatt med statsministeren. Her framsto Støre som sterk og tydelig.

«Det er bedre å gjøre det som må gjøre litt tidlig enn for seint», var Støres parole. Han etterlyste tydeligere grep og kraftfulle tiltak fra regjeringens side.

Erna Solberg kom på defensiven og forklarte hvorfor ikke skoler blir stengt, at det er strengt å legge ned forbud mot møter med mer enn 500 deltakere. Hun varslet også at må regne med at det kommer sterkere tiltak etter hvert som krisen utviklet seg

«Etter hvert» skulle vise å bety få timer.

«Men når en nasjonal krise truer, ropes det fra alle kanter på et sterkt og tydelig lederskap»

I begynnelsen av denne uken ble krisen håndtert slik Stortinget her vedtatt at det skal gjørers. Det er den faglige ekspertise som skal i front og gi råd.

Og det er kommunene som skal vurdere situasjonen i sin kommune og treffe nødvendige tiltak.

Da mediene skrev om at helseministeren var for usynlig, stilte Bent Høie opp på pressekonferanse der nye tiltak og vurderinger ble presentert. Høie ville ikke bli fremstilt som en helseminister på tribunen.

Frosta kommune som har 22 smittede, stengte grensene ut og inn av kommunen. Andre kommuner stengte skolene. Slik er det meningen det skal være. Råd skal være kunnskapsbaserte og avgjørelser skal tas på laveste nivå der det er mulig.

Men når en nasjonal krise truer, ropes det fra alle kanter på et sterkt og tydelig lederskap.

Torsdag formiddag må Erna Solbergs ha innsett at regjeringen måtte gjøre mer, at hun måtte framstå som landets fremste krisesjef og ta styringen. Erna Solberg kunne ikke framstå som nølende, usikker og litt bakpå, mens Støre fram sto som handlekraftig og tydelig.

Fra Politisk kvarter 07.45 til 14.00 skjedd det ikke en sterk spredning av viruset som skulle tilsi langt strengere tiltak på nasjonalt nivå.

Erna Solbergs beslutning om å «trykke på den store knappen» var ikke drevet fram av kunnskap, men av forventningen om å vise politisk handlekraft.

Opposisjonen, mediene og opposisjonen fikk det de ba om- en statsminister som holdt en velformulert tale der hun kunngjorde de mest omfattende nasjonale restriksjoner som vært innført siden krigen.

Torsdag kveld gikk Norge i dvale. Det er innført unntakstilstand i hele landet.

Når det er 4 smittede i Nordland og 8 i Møre og Romsdal, er ikke en beslutning om å stenge alle skolene kunnskapsbasert. Det er ikke kunnskapsbasert å be foreldre i Nordland og Møre og Romsdal om ikke å overlate barna til besteforeldrene når skole og barnehage blir stengt.

På disse stedene er det heller ikke kunnskapsbasert å avlyse alle idrettsarrangementer, stenge alle utesteder og avlyse alle arrangementer.

Det er gode grunner for statens nye koronaregime i Oslo, Bergen og flere byer, men ikke alle steder i landet.

Det er ingen som ser seg tjent med å mene at de nye tiltakene er for strenge. Regjeringen og opposisjonen er enige. «Bedre før enn etter snar». Det var Støres «heller for tidlig enn for seint- linje» som seiret.

Den kunnskapsbaserte, desentraliserte modellen måtte legges bort.

Det kan argumenteres for at tiltakene absolutt er kunnskapsbaserte, men neppe som landsomfattende tiltak.

Nå har regjeringen fattet en beslutning som helsemyndighetene støtter. Alle slutter opp den dugnaden regjeringen har bedt om.

«Kanskje Støre vil gå for forlengelse ut fra prinsippet «det er bedre å holde på litt for lenge enn gi å seg for tidlig»»

Om opposisjonen med Støre i spissen vil gå i front når tiltakene skal oppheves, gjenstår å se. Kanskje Støre vil gå for forlengelse ut fra prinsippet «det er bedre å holde på litt for lenge enn gi å seg for tidlig».

Det som bør skje, er at opposisjonen og regjeringen snakker sammen om hva som skal gjøres for å stoppe koronaviruset.

Etter lunsj i dag legger regjeringen fram den første redningspakken for bedrifter og bransjer. Opposisjonen vil ganske sikkert si at det som legger fram er for lite og puslete, og regjeringen vil svare at det kommer mer.

LO og andre fagforbund krever at ingen som blir permittert, må være i karantene eller hjemme med sykt barn, skal tape på det. Opposisjonen har alt hengt seg på kravet om at å innføre støtteordninger for de som taper inntekt. Det er lettere sagt enn gjort.

Det skjer hele tiden at noen blir permittert. Politikerne kan selvsagt vedta at inntil videre skal staten dekke full lønn til alle som blir permittert.

Erna Solberg kan bestemme seg for å søke et forlik med opposisjonen om hvordan enkeltpersoner og bedrifter som rammes av koronakrisen skal støttes.

Det er ikke sikkert statsministeren vil gi opposisjonen anledning til å hevde at regjeringen ikke vil støtte de svakeste som rammes av koronakrisen.

Frykten har bredt seg. Landet er i en unntakstilstand. De økonomiske skadevirkningene vil bli voldsomme. Krisen kan komme til å koste oss flere hundre milliarder kroner.

Vi har et gedigent oljefond, slik sett er det ikke noe problem. Men meningen med oljefondet er at det skal sikre pensjonene for kommende generasjoner. Vi får se hvor mye politikerne tenker på der når frykten har slått rot og det ropes om støtte og handlekraft.