Rettferdige og treffsikre koronatiltak

Regjeringen bør oppheve arbeidstidsbestemmelser, endre betingelsene for sosialhjelp og utvide den direkte støtten til frilansere og kulturarbeidere som kan dokumentere tap som følge av koronatiltakene.

Regjeringen lanserte i går tiltak i hundremilliarder- klassen for å hjelpe bedrifter som får finansielle problemer. Og Stortinget ble i dag enige om en tiltakspakke.

Det er nødvendig med tiltak i en slik størrelsesorden for å sikre at levedyktige bedrifter ikke går konkurs som følge av koronakrisen.

Det er også positivt at staten utsetter innbetaling av arbeidsgiveravgift, skatter og andre avgifter.

«Det holder å gjøre det lovlig for de som har anledning og lyst til å jobbe ekstra»

Staten bør raskt gjøre endringer i arbeidsmiljøloven. Når skoler stenges og mange foreldre må være hjemme med barna, blir det mer å gjøre for de som er på jobb.

I helsevesenet går vi tider i møte der det vil mangle personell. Det enkleste regjeringen kan gjøre, og det nærmest over natten, er å gi folk anledning til å jobbe ut over bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

En trenger ikke endre bestemmelsene om hvor mye arbeidsgiver kan pålegge ansatte å jobbe. Det holder å gjøre det lovlig for de som har anledning og lyst til å jobbe ekstra.

En frivillig ordning er en god start.

Det er nok av ansatte som gjerne jobber ekstra når situasjonen krever det. Andre vil gjøre det fordi de trenger penger. De kan ha en ektefelle eller samboer som er permittert.

Det er blitt et brutalt stopp i inntektene for mange frilansere og kulturarbeidere. Mange har ikke på kort tid mulighet for å skaffe seg annet arbeid.

En god del kan ende på sosialhjelp. Da gjelder det at Nav opptrer med vett og forstand. Vanlig praksis er at folk må selge unna både hus og andre formuesgjenstander om de skal få utbetalt sosialhjelp.

Slik kan vi ikke ha det i disse tider. Regjeringen må sørge for å presisere regelverket slik at de som blir stående uten inntekt raskt kan få utbetalt sosialhjelp.

Vi har gode ordninger for de fast ansatte. Blir en permittert, er en sikret vanlig inntekt de første 20 dagene. Mange ansatte vil bli permitterte lenger enn det. Så flere hundre tusen nordmenn må regne med en lavere inntekt som følge av koronakrisen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring som tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittlig inntjening de siste tre årene, begrenset oppad til 6G, ca. 600 000 kroner.

Denne ordningen er ikke finmasket nok. Det er mange unge som ikke har vært frilansere i tre år. Unge under 30 år bør bli omfattet av ordningen om de det siste året har livnært seg som frilansere eller kulturarbeidere.

«Unge under 30 år bør bli omfattet av ordningen om de det siste året har livnært seg som frilansere eller kulturarbeidere»

Med de nye tiltakene som er lagt fram, viser regjeringen at den er rede til å bruke flere titalls milliarder ekstra for å demme opp for de skadene koronasmitten påfører oss.

Ingen aner hvor store skadevirkningene vil bli. Ingen aner hvor lenge krisetiltakene vil vare. Derfor vet heller ingen hva krisetiltakene til slutt vil beløpe seg til.

Det er en spesiell situasjon for politikerne. Til vanlig behandler Stortinget bevilgninger i hundre tusen kroners- klassen. Nå klubbes saker igjennom der en ikke vet hvor mange milliarder et tiltak vil koste.

Vi har et oljefond å ta av så det er ingen fare for statens finanser.

Men den lave oljeprisen, den svekkede inntjening som rammer bedrifts-Norge, børsfallet og de mørke fremtidsutsiktene for den globale verdensøkonomien betyr innstramninger i norsk økonomi.

Når regjeringen om kort tid skal samles til budsjettkonferanse, har statsrådene all grunn til å frykte at sparekniven vil ramme dem hardt.