Restriksjoner på lønn og utbytte

Bedrifter som mottar støtte fra staten, kan ikke betale utbytte. Da må også ansatte klare seg med minimal lønnsøkning.

Dagen etter Stortinget samlet seg om en krisepakke for næringslivet og arbeidstakere som blir rammet av koronaskrisen, var Jonas Gahr Støre på pletten med et krav om at det ikke skulle betales utbytte til aksjonærer eller bonus til sjefer i selskaper som mottok støtte fra staten.

Hvis regjeringen hadde sagt at bedriftene selv måtte finne ut av dette, hadde det blitt en vinnersak for Støre. Men Høyre valgte å si at dette kommer vi tilbake til når kriteriene for statsstøtte legges fram.

På forsiden i Klassekampen i dag gjør Frps nestleder, Sylvi Listhaug, det klart at selskaper som får krisehjelp fra staten bare kan glemme utbytte og bonuser. Dermed er denne saken avgjort. Det eneste som gjenstår er å se hvor strengt kravet skal utformes.

«Opposisjonen får markert seg tydeligere enn partiene som sitter med regjeringsansvaret. Noen økt oppslutning på meningsmålingene for Erna Solbergs flokk, blir det neppe»

Dermed har Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug fått markert sine partier, og regjeringspartiene vil komme etter.

Dette kan bli et mønster i tiden framover. Opposisjonen får markert seg tydeligere enn partiene som sitter med regjeringsansvaret. Noen økt oppslutning på meningsmålingene for Erna Solbergs flokk, blir det neppe.

Kravet om å droppe utbytte og bonus frontes også av Fellesforbundets leder Jørn Eggum i dag.  

– Når regjeringen trekker gullkortet, må næringslivet gi faen i utbyttefesten, sier Eggum til Børsen i dag.

Om Eggum velger å banne i spalten fordi han vil at arbeidsgiverne skal vite hvor de har han i denne saken, eller om han mener koronakrisen krever en friskere retorikk, er ikke godt å si. Men at det skal være nødvendig å dra til med uvanlig emosjonell retorikk i en sak det er bred politisk enighet om, kan en undre seg over.

Bakgrunnen er at selskaper som Aker og Telenor har kunngjort at de fortsatt vil utbetale utbytte til aksjonærene sine, på tross av den økonomiske krisen som følge av koronaviruset. Aker har samtidig bedt regjeringen finne krisetiltak for næringslivet.

«Når en bedrift mottar støtte fra staten, må dette få konsekvenser for både eiere og ansatte»

– Jeg forutsetter at generalforsamlingen i Aker korrigerer innstillingen fra styret om et utbytte som egentlig ikke er til stede når vi ser hvordan aksjekursene på Oslo Børs har beveget seg, sier Eggum.

Det kan han være ganske sikker på at de gjør, hvis de vil benytte seg av regjeringens tilbud om lån. Det er ikke sikkert utbyttebegrensning vil kunne kreves om en bedrift kun kommer inn under endringene i permitteringsreglene. At staten nå skal dekke lønn i de første 20 dagene til de som blir permittert, gjelder for alle arbeidsgivere som må permittere.

Når staten stiller opp for bedriftene ved å gi gunstige lån, er det rett og rimelig at bedriftene ikke skal bruke disse midlene til å betale utbytte til aksjonærer eller bonus til sjefer. Det er heller ikke rimelig at bedrifter som mottar støtte skal gi nevneverdig lønnsøkning i år.

En bedrift er avhengig av eiere som stiller kapital til disposisjon og arbeidere som stiller sin arbeidskraft til disposisjon. Eierne forventer avkastning på sin kapital i form av utbytte. De ansatte får lønn.

Når en bedrift mottar støtte fra staten, må dette få konsekvenser for både eiere og ansatte. Eierne må utsette utbytte og de ansatte må klare seg med minimal lønnsøkning. For at bedrifter skal klare seg gjennom koronakrisen, må det vises moderasjon.

Lønnsoppgjøret for næringslivet er utsatt til august. Det betyr at det blir Jørn Eggums ansvar å sørge for et oppgjør til høsten som vil betyr at alle arbeidstakere får en beskjeden lønnsøkning i år.