Frykten for å åpne

Frykten må holdes i sjakk, skoler og barnehager åpnes. Hvis ikke rammes velferdsamfunnet, fattigdom vil bre om seg og de svakeste blir taperne.

Da regjeringen valgte å innføre strengere tiltak enn fagfolkene i Folkehelseinstituttet anbefalte, var det begrunnet med at vi måtte forhindre at smitten spredte seg eksponentielt. Da ville helsevesenet bryte sammen.

Den motstanden vi nå ser mot å åpne skoler og barnehager, har en helt annen begrunnelse. Frykten har satt seg fast. Ansatte vil ikke bli smittet.

– Lærerne er redde for at elever kan smitte hverandre, ta med smitten hjem, at lærere vil smitte elever og motsatt. De er også redde for å bli syke selv. Noen kan potensielt bli veldig syke av å gå på jobb, sier Steffen Handal, leder i Utdanningforbundet til VG.

68 prosent av de private barnehagene mener det er riktig å videreføre forskriften som gjelder i dag.

«Noen kan potensielt bli veldig syke av å gå på jobb»

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) henger seg på motstanden mot å åpne skoler og barnehager uken etter påske. Hun vil at en åpning av skoler og barnehager skal skje på en trygg måte.

Private Barnehagers Landsforbund vil ha delvis gjenåpning for flere barn enn de som har tilbud om plass i dag, tydelige nasjonale rutinebeskrivelser for hygiene og smittevern, testing av alle ansatte i barnehagene og delvis gjenåpning med kortere åpningstid enn normalt.

Regjeringen har nedsatt et utvalg for å vurdere åpning av skoler og barnehager. Før vi aner hva utvalget mener, trekkes det konklusjoner basert på frykt. Det florerer med tiltak som ikke er basert på faglige råd. Det er umulig å få barn til å holde to meter avstand. De minste må ha nærhet til voksne.

Vi har dessuten ikke utstyr og kapasitet til at lærere og barnehageansatte kan testes jevnlig.

«Pensjonert professor Eiliv Lund, ekspert på smittevern, er overbevist om at koronasykdom ikke vil ta flere liv enn vanlig sesonginfluensa i Norge»

Hvis vi skal basere oss på fare for smitte, må skoler og barnehager sannsynligvis være stengt mesteparten av året. Det er grunn for frykt for å bli smittet, men risikoen er liten, sier fagfolkene.

De strenge tiltakene har virket.

Antallet innlagte i sykehus og i respirator har gått ned de siste dagene.

Pensjonert professor Eiliv Lund, ekspert på smittevern, er overbevist om at koronasykdom ikke vil ta flere liv enn vanlig sesonginfluensa i Norge: – Dette viruset truer ikke folkehelsen, sier den prisbelønte forskeren til VG.

Vi har så langt ikke mer enn 71 døde av koronasmitte. Årlig dør det 900 av influensa.

7 av 10 støtter de strenge tiltakene viser en undersøkelse som Sentio har utført for Klassekampen. Regjeringen er tydeligvis på bølgelengde med folket, og Høyre stiger på meningsmålingene.

Det er nå problemene for regjeringen begynner. Frp og Sp forventer en oppmykning. Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for at skole og barnehager i alle fall kan åpnes i en del kommuner. Det har helseminister Bent Høie så langt avvist.

Flere kommuner tar dessuten til orde for at hytteforbudet bør oppmykes.

Sykehus melder om at de får inn færre barn med synlige skader etter vold.

Tusenvis av pasienter har fått operasjonen de trenger utsatt.

Det spås konkurser over en lav sko. Erfaringsvis er det noen som velger å ta sitt eget liv når de opplever at livet ramler sammen.

Fagfolk spår en stor økning i psykiske problemer som følge av isolasjon og arbeidsledighet.

Økonomer advarer mot å tro at vi klarer å få samfunnet på fote igjen ved å bruke mer oljepenger.

«Frykten har vært en alliert for regjeringen for å få oss til å holde oss hjemme. Utfordringen nå er å få mennesker til å trosse frykten for smitte for få hjulene i samfunnet i gang igjen»

Det ligger an til at velferdssamfunnet får en knekk. Det vil bli flere fattige. Krisen rammer lavlønnede hardere enn de med høy lønn, de som sliter fra før av vil slite mer og mange unge vil bli stengt ute fra arbeidslivet i lang tid. Alle sektorer må belage seg på mindre støtte fra det offentlige.

Dette må regjeringen ta hensyn til. Samfunnet må ikke stenges ned lenger enn nødvendig uten at det får dramatiske konsekvenser for økonomi og arbeidsliv.

Frykten har vært en alliert for regjeringen for å få oss til å holde oss hjemme. Utfordringen nå er å få mennesker til å trosse frykten for smitte for få hjulene i samfunnet i gang igjen. Så lenge de strenge tiltakene varer, øker problemene vi må bruke årevis på å løse.

Onsdag bør regjeringen oppfordre til fortsatt hjemmekontor og å unngå offentlig transport, vi bør holde avstand på to meter innendørs og en meter utendørs, men la kommunene få avgjøre om smittesituasjonen i kommunen tilsier at skoler, barnehager, butikker og andre tjenestetilbud kan åpnes.

Det er ingen grunn for å opprettholde dagens strenge tiltak i kommuner som ikke har en eneste som er smittet eller noen få smittede i isolasjon.