Fra frykt til fakta

Inga Bejer Engh viser vei. Regjeringen kan ikke lenger handle i tråd med frykten, men må utfordre de fryktsomme fordi skadevirkningene av å stenge ned samfunnet blir for store.

Da frykten for koronaviruset bredte seg i befolkningen, valgte regjeringen en risikofri posisjon. De la seg på en strengere linje enn det fagfolkene i Folkehelseinstituttet anbefalte. Derfor ble alle skoler og barnehager stengt.

Det ble ganske fort en unison enighet om at de strenge tiltakene var nødvendige. Frps forsøk på å problematisere hytteforbudet falt dødt til jorden.

Folks frykt er reell. Vi er med på dugnaden. Og vi passer på hverandre. Det er ikke bare Raymond Johansen i Oslo som viser seg å ha en «Narvestad-gen», som han sier.

«Folkehelseinstituttet mener fortsatt det de alltid har ment, at det ikke er faglig grunnlag for å stenge skoler og barnehager»

Da regjeringen for en uke siden varslet en forsiktig nedtrapping av tiltakene, valgte de ord som passet i det rådende emosjonelle klima. Budskapet fra Erna Solberg og Bent Høie var at alle skulle føle seg trygge på at barna kunne sendes i barnehagen og på skole igjen.

Derfor skulle det lages en nasjonal veileder for hvordan smittevernreglene skal praktiseres for barn. Dette kom som et svar på meldingene om at foreldre og ansatte ikke føler seg trygge.

Folkehelseinstituttet mener fortsatt det de alltid har ment, at det ikke er faglig grunnlag for å stenge skoler og barnehager.

Den siste uken er vi blitt kjent med at de stengte skolene og barnehagene får negative konsekvenser for de svakeste barna. Sårbare barn får ikke den oppfølgingen de skal ha når de er isolert hjemme.

Pedagoger melder at de svakeste elevene ikke mestrer hjemmeundervisningen like godt som de ressurssterke.

Fagfolk mener å vite at mange barn utsettes for vold når de isoleres hjemme.

Legeforeningen har skrevet brev til Helsedirektoratet der de sier de er meget bekymret over at tusenvis at operasjoner og konsultasjoner er utsatt siden koronasmitten kom til landet.

Oslo universitetssykehus har vært nede i rundt 50 prosents belegg.  Helseminister Bent Høie har alt gitt beskjed til sykehusene om at de nå må ta unna helsekøene.  

Vårt Land skriver i dag om at Kirkens SOS opplever en dobling av henvendelser fra mennesker som har selvmordstanker.

Antallet konkurser og folk som blir sagt opp øker for hver uke.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, som er tilhenger både av strenge tiltak og at de ikke må ramme de de sårbare barna, kommuniserer fortsatt inn i den rådende emosjonelle settingen. Tiltak skal gjøre alle trygge.

Den som i går brøt ut av den emosjonelle settingen, og nærmest ba bekymrede foreldre og ansatte om å skjerpe seg, var barneombud Inga Bejer Engh.

Hun sa til Dagsrevyen at foreldre som vurderer å holde barna hjemme fra skole og barnehage, bør lytte til faglige råd.

– Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt.

Hun viser til at et samstemt ekspertutvalg før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehagene og hele barnetrinnet en uke etter påske. Regjeringen har valgt en mer forsiktig linje ved å bare åpne barnehage og 1.-4. trinn og vente to uker for skolen.

Engasjementet rundt saken er stort. Mer enn 15.000 personer har i løpet av få dager meldt seg inn i Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19», melder NRK.

Dette er en utfordring for regjeringen. De kan ikke lenger kommunisere inn i den emosjonelle settingen. Erna Solberg kommer neppe utenom å trekke fakta-kortet slik Inga Bejer Engh gjør.

Når regjeringen valgte å stenge barnehager og barneskoler, var det for å hindre smitte. Smittevernstiltakene for skoler og barnehager denne uken blir troverdige for de fryktsomme.

Det kan ikke legges opp til et autoritært smitteregime for barn. Barn virrer rundt og søker kontakt med hverandre og voksne.

Når skoler og barnehager åpner, kan det ikke baseres på tiltak, men at viruset ikke ser ut til å ramme barn nevneverdig.

«Det kan ikke forsvares at 12-åringer i Nordland som har 96 smittede, og som bor i kommuner der de ikke har noen som er smittet, ikke får gå på skolen»

Det er delte meninger om barn i noen grad fører smitte videre. I så fall må ansatte og foreldre leve med at de kan bli smittet av barna de omgås.

Vi bør framover ha økt oppmerksomhet mot ansatte og foreldre som hører til risikogruppen. At noen foreldre absolutt ikke bør bli smittet, er ikke et argument for å holde barnehager og skoler stengt. Det er et argument for at det må settes inn ekstra ressurser for at disse barna kan få den undervisningen de trenger uten å gå på skolen.

Fra flere fylker stilles det spørsmål ved om samme nasjonale regler bør gjelde i hele landet. Det er på tide denne debatten kommer med full styrke. Det kan ikke forsvares at 12-åringer i Nordland som har 96 smittede og som bor i kommuner der de ikke har noen som er smittet, ikke får gå på skolen.

Opposisjonen har støttet opp om regjeringens strenge tiltak. I tiden fremover kan vi vente oss delte meninger om hva som er rett å gjøre. Det er ikke sikkert politikerne vil forsøke å utnytte den situasjonen. Det kan være de overlater til regjeringen å håndtere krisen og venter til det er klima for å ta de store politiske diskusjonene om ansvar og veien videre.