De enøyde i Helsedirektoratet

Enøydhet er til tider en dyd. Nå er tiden inne for regjeringen og Helsedirektoratet til å si at de har drevet det for langt med tiltak for å begrense Covid-19-smitten.

En rekke skoler går for halv maskin på grunn av de omfattende smitteverntiltakene. Når elevene flere ganger om dagen må stå i kø med en meters avstand for å vaske hendene, stjeler det fort to av fem skoletimer, melder en skole til Klassekampen. Noen skoler har ikke de lokaler de trenger for sikre en meters avstand i klasserommet. Andre gir elevene fri annen hver dag eller halve dagen fordi de ikke har lærere nok som følge av reglene om klassestørrelse.

Dette holder vi på med i kommuner der det praktisk talt ikke har vært koronasmitte og hvor det i alle fall ikke er noen registrerte smittede i dag.

Men en regel er en regel. Her i landet skal vi gå i takt, selv om vi ikke forstår bæret av hvorfor vi må gjøre det. Når frykten for koronaviruset etter hvert slipper taket, vil ikke folk akseptere alle restriksjonene, med mindre det kan gis en god begrunnelse for dem.

Camilla Stoltenberg, direktøren for Folkehelseinstituttet, sier til NRK at det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte. Det er først og fremst stengingen av skoler og barnehager Folkehelseinstituttet mener det ikke er en tilstrekkelig faglig begrunnelse for.

«Skoler og kommuner kan faktisk lese. De gjør det det har fått beskjed om»

Barneombud Inga Bejer Engh har kritiserte skolene for streng praktisering av smittevernreglene og pekte på at barn har rett til opplæring av god kvalitet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier til NRK at «vi må se på om det er noe vi kan gjøre slik at de får være mer på skolen og møte læreren sin mer enn de gjør i dag».

– Skolene bør ha tilnærmet normal drift, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad og ber skolene og kommunene om å lese smittevernreglene bedre.

Skoler og kommuner kan faktisk lese. Degjør det de har fått beskjed om.

Nakstad sier reglene er praktisert i overkant strengt mange steder, og det har nok sammenheng med at veilederen var litt strengere innledningsvis og at den nå er myket opp.

Helsedirektoratet kan gjerne mene det nå bør være mulig med tilnærmet normal drift av skolene. Direktoratet har imidlertid liten peiling på drift av skoler. Det er den enkelte skole som må finne ut av hvilke konsekvenser reglene mot smitte vil måtte få.

Helsedirektoratet er regjeringens lydige tjener. De befinner seg fortsatt i det nasjonale, sentralistiske regimet som alle skolene er underlagt. Det regjeringen burde si er at skoler og barnehager i samråd med helsemyndighetene i kommunen bør finne ut av hvordan de skal forholde seg til smittevernrådene. De må kunne se på dem som råd. Det betyr at de har mulighet til å se bort fra så å si alle rådene dersom det praktisk talt ikke er Covid-19-smitte i kommunen.

«I vår har regelproduksjonen eksplodert med smittevernveiledere på nær sagt alle områder av samfunnet»

Det mangler ikke på lover og regler her i landet. I vår har regelproduksjonen eksplodert med smittevernveiledere på nær sagt alle områder av samfunnet. Det er konkretisert ned i de minste detaljer hva smittevern skal bety i praksis.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet snakker om råd og veiledere. Når dette konkretiseres i offentlige institusjoner og virksomhet, blir det regler som ikke skal brytes.

På universitetene gjelder det ikke at en professor får bruke hodet. De har å følge reglene. Flere steder må en sende søknad for å komme inn på kontoret.

Politisk kommentator Aslak Bonde skriver i Morgenbladet i dag om at moren måtte dø alene på sykehjemmet uten å få ta farvel med sine nærmeste. En regel er en regel.

Sporveien i Oslo har nå merket hvilke sitte- og ståplasser som ikke skal benyttes. Det betyr at kapasiteten er redusert med 70 prosent. De oppfordrer folk til å vente på neste T-bane om det ikke er ledig plass. Men man kan ikke vite om det er ledig plass på neste bane.

«For ledere kan det framover bli viktig å nedbygge regeltenkningen og heller gi økt oppmerksomhet til de som er i risikogruppen»

I praksis betyr ordningen at ansatte må holde seg hjemme, sannsynligvis fram til neste sommer. Arbeidsgivere kan ikke pålegge ansatte å komme på jobb dersom offentlig transport ikke fungerer.

Det er mulig det er nødvendig å ta ned den kollektive trafikken i Oslo om lag 50 prosent for å begrense smitten. De må bare ikke finne på å gjøre det i andre byer der smitte ikke er noe problem. Det kommer helt sikkert forslag om det. Det er noen som elsker regler for alt mulig. Hvis de allierer seg med de som kjenner på frykt for koronasmitte, har vi det gående.

For ledere kan det framover bli viktig å nedbygge regeltenkningen og heller gi økt oppmerksomhet til de som er i risikogruppen. Om smitten sprer seg igjen, kan vi ikke igjen stenge ned samfunnet. Da gjelder det å isolere og støtte dem som er i risikogruppen eller som lider av angst for å bli smittet.