LO for de sterkestes rett

Det er ikke grådighet, det er kampen for å overleve som får noen butikker til å hente deltidsansatte og vikarer før heltidsansatte tilbake fra permisjon

Fire av seks deltidsansatte er tilbake i Vero Modas butikk i Lagunen i Bergen, mens butikksjefen fortsatt er permittert i 40 prosent.

– Hvorfor skal vi fylle opp deltidsstillinger før vi med faste fulltidsstillinger kan komme tilbake, spør butikksjef Marina Allertsen i Klassekampen.

Forbundsleder Christopher Beckham i Handel og kontor mener han vet svaret. Det skyldes grådighet hos arbeidsgiver. I alle fall sier han så.

I mai var det fortsatt 216.000 permitterte, men stadig flere hentes inn igjen etter hvert som samfunnet åpner opp etter nedstengnigen i mars for å hindre spredning av Covid-19-smitte.

Handel og Kontor har flere eksempler på at deltidsansatte hentes tilbake fra permisjon før ansatte som er fast ansatt i hel stilling. Beckham mener det er i strid med tariffavtalen.

«Han må nok finne seg i det, for tariffavtalen åpner for at ansiennitetsprinsippet kan fravikes «når det foreligger saklig grunn»»

– Grunnen er enkel. De med lengst ansiennitet har gjerne høyest lønn. Bedriftene får lavere kostander til lønn, rett og slett. Både LO og myndighetene har vært klare i å støtte at bedriftene skal få kompensert for tap, men så påfører de ansatte tap ved å la dem fortsette å gå permittert. Det gjør meg sint, og vi finner oss ikke i det, sier Beckham til Klassekampen.

Han må nok finne seg i det, for tariffavtalen åpner for at ansiennitetsprinsippet kan fravikes «når det foreligger saklig grunn». Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland skriver i en e-post til Klassekampen at de tilbakeviser den virkelighetsbeskrivelsen Handel og Kontor gir. Han understreker at deres medlemmer følger tariffavtalen og er opptatt av å få alle permitterte tilbake så raskt som mulig.

Når arbeidsgiver mener virksomheten i en periode kan klare seg uten daglig leder i hel stilling, bør daglig leder være den siste som kommer tilbake fra permisjon. Ledere skal ikke prioriteres framfor ansatte.

Til høsten kan ikke ansatte være permittert lenger. Da skal alle fast ansatte tilbake på jobb. Hvis bedriften har lidd store tap i vår og ikke ser for seg at de vil kunne drive minimum i balanse utover høsten, vil ansatte bli sagt opp. Da vil det være vikarer og ansatte i deltidsstillinger som må slutte. De fast ansatte vil få fortsette for de har lengst ansiennitet.

Noen bedrifter står på kanten av stupet. Hvis de ikke skaffer seg inntekter, vil det garantert gå galt. Det gjelder å øke omsetningen uten å pådra seg mer kostander enn høyst nødvendig. Dette har ikke noe med grådighet å gjøre. Det handler om overlevelse.

Vikarer og deltidsansatte er de svakeste på arbeidsmarkedet. Handel og Kontor bør ikke ase seg opp over at en del av disse kommer seg tilbake fra permisjon før fast ansatte. LO bør tenke seg om to ganger før de blåser i basunene til fordel for de som er fast ansatt og har høyest lønn.

«Å komme trekkende med grådighet i en tid hvor bedrifter kjemper for å overleve, er et bomskudd»

LO må kjempe for faste ansettelser og minst mulig bruk av deltidsstillinger. Men de vet, i alle fall burde de vite, at det er umulig for en virksomhet som skal holde åpent i helgene og til langt på kveld i hverdagene å lage en turnus uten deltidsstillinger. Arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven gjør det umulig. Derfor vil antallet deltidsstillinger i de fleste sektorer ligge på dagens nivå.

Noen bør skjerpe seg og gi ansatte fast stilling. Blant disse er NRK. De lever av offentlige bevilgninger. Her kan politikerne sette foten ned og kreve at de reduserer bruken av vikarer.

Det er mye uakseptabel grådighet i næringslivet. Det bør Handel og Kontor og organisasjonene i arbeidslivet slå ned på. Men å komme trekkende med grådighet i en tid hvor bedrifter kjemper for å overleve, er et bomskudd.