Ernas smertefulle veivalg

Erna Solberg kan og vil utsette til etter statsbudsjettet er i havn det valg hun ikke ønsker å ta – om hun vil regjere med KrF og Venstre eller Frp.

De siste 8-9 årene har Erna Solberg framstått som en historisk brobygger på den borgerlige side.

Hun har gått fra suksess til suksess.

Først vant hun valget en gang og fikk Frp med i regjering. Så vant hun valget igjen og etter kort tid kom Venstre med, og til slutt KrF, etter en opprivende intern strid, fant KrF plassene sine på regjeringstaburettene.

Helt fram til i vinter framsto Erna Solberg som «Mesternes mester» når det gjaldt å snekre sammen regjeringer.

Så skar det seg. Frp sa takk for seg.

Koronakrisen førte politikken inn i en unntakstilstand. I sak etter sak gikk Frp sammen med opposisjonen.

Regjeringen har brukt langt flere milliarder på koronakrisen enn de hadde lagt opp til. På område etter område har regjeringen hatt problemer med å få saker igjennom i Stortinget.

Frp fikk også betydelig gjennomslag i revidert budsjett, selv om det ikke kostet all verdens.

Det var viktige symbolske seire for Frp å få stengt en del bomstasjoner i sommer og sørge for at kommunene ikke får dra inn mer i eiendomsskatt

Når partilederne summerer opp vårsesjonen, skulle en tro de var opptatt av å brygge broer på borgerlig side framfor å gjøre avstanden mellom dem større. De er tross alt bundet til hverandre enten de vil det eller ikke.

Det er ikke det som skjer.

Det var hørbare smerteskrik fra KrF-leiren for noen uker siden da Frp påførte partiet et smertelig nederlag med endringene i bioteknologiloven.

Frp har varslet at de vil utfordre KrF på flere hjertesaker til høsten.

Det skal bli færre som får asyl, vi skal ta imot færre kvoteflyktninger, bistandsbudsjettet skal kuttes, det skal føres en mer liberal alkoholpolitikk, det kan bli endringer i abortloven og det skal gis skattelette.

KrF har valgt å sitte stille i båten. Partiet trenger å summe seg. De må bli enige med seg selv om hvor grensene for hva de skal godta, skal gå.

Skal KrF klare å sette en stopper for Frp, må de være villige til å sette regjeringsdeltagelsen på spill.

Siv Jensen vil si klart ifra til Erna Solberg om at hun ikke kan stå frem som den store brobyggeren fram mot neste valg.

På Venstres landsstyremøte i helgen gjorde avtroppende nestleder Terje Breivik det klart at et regjeringssamarbeid med Frp ikke er aktuelt.

Siv Jensen kvitterer med å si at hun blir veldig overrasket om Frps landsstyre skulle anbefale et fornyet regjeringssamarbeid med Venstre.

Dette er i større grad en beskjed til Erna Solberg enn til Venstre. Siv Jensen vil si klart ifra til Erna Solberg om at hun ikke kan stå frem som den store brobyggeren fram mot neste valg.

Hun må velge mellom Frp og sine nåværende regjeringspartnere, KrF og Venstre.

Det siste halvåret har Frp klart å påføre regjeringen så pass mange nederlag at Erna Solberg umulig kan se for seg at dette kan fortsette i årevis framover.

Høyre ligger så pass godt an på meningsmålingene at Erna Solberg kan tillate seg å se situasjonen an.

Hun forbereder seg til den neste store styrkeprøven; statsbudsjettet.

Erna Solberg vil neppe kunne bruke budsjettenigheten som et argument for at de fire borgerlige bør finne sammen i regjering igjen.

Det blir et bikkjeslagsmål uten sidestykke på borgerlig side. Det kommer til å ende med at de borgerlige blir enige til slutt.

Men kampen blir så pass hard og smertene over kompromissene så store at Erna Solberg neppe vil kunne bruke budsjettenigheten som et argument for at de fire borgerlige bør finne sammen i regjering igjen.

Venstre og KrF vil ønske at Erna Solberg skal gå til valg neste år på at nåværende regjering skal fortsette. Frp vil i høst vite at et slikt valgt blir bortimot umulig for Erna Solberg.

Hvis KrF og Venstre ligger og vaker rundet sperregrensen og Frp ligger an til en oppslutning på 12-14 prosent, må vi regne med at Erna Solberg vil prioritere å ha Frp med i regjeringen. 

Dette valget vil hun utsette så lenge som mulig, helt til hun innser at tanken om en regjering der både KrF, Venstre, Høyre og Frp sitter veldressert og pyntelige rundt Kongens bord, er stein død.

Erna Solberg kan og vil utsette til etter statsbudsjettet er i havn det valg hun ikke ønsker å ta – om hun vil regjere med KrF og Venstre eller Frp.