Opphev Sverige-forbudet

Det er på tide å åpne grensene til Sverige, fjerne det nasjonale forbudet mot å spille fotball og erstatte en sentralistisk tenkning med å gi ansvar til regioner og fylker.

I Norge har vi full kontroll på covid-19-smitten. For tiden er det kun 4 innlagt på sykehus.

Det har gått så bra her i landet at begravelsesbyråer får koronakrisestøtte på grunn av en sterk reduksjon i antallet dødsfall. Erik Lande i Lande begravelsesbyrå forteller til E24 at de har en nedgang i antallet begravelser på 45 prosent.

Når folk holder seg hjemme, holder avstand og vasker hender til stadighet, stopper spredningen av virus opp. Eldre dør ikke lenger av influensa.

Det står ikke like bra til i andre land i Europa, men koronasmitten er så pass under kontroll at regjeringen fredag åpnet grensene for flere vestlige land i Europa. Sverige står fortsatt på forbudslisten.

«Samarbeidet i Norden vil ta skade om Sverige skal isoleres i lang tid framover»

Minister for utenrikshandel Anna Hallberg (S) i Sverige mener stengte grenser og verbale angrep skaper gnisninger i det nordiske samarbeidet.

– Når det plutselig står soldater ved grensen til Norge, er det veldig dramatisk. Man blir veldig bekymret, sier hun til nyhetsbyrået TT.

Sverige er i ferd med å få kontroll over covid-19-smitten, men det er enda et stykke igjen før de tilfredsstiller smittekriteriene som norske myndigheter har satt. Hvilken relasjon vi skal ha til Sverige, er et politisk spørsmål, ikke et smittevernspørsmål.

Samarbeidet i Norden vil ta skade om Sverige skal isoleres i lang tid framover.  Det er ingen land vi har et tettere samarbeid med enn Sverige. Det bør det tas hensyn til. Når reiserådene skal oppdateres om knappe to uker, bør restriksjonene for Sverige endres.

Sverige er delt inn i regioner. Tre regioner er fritatt for reiseforbudet. Om to uker bør en blinke ut noen regioner med mye smitte som unntas fra hovedregelen om at reiseforbudet for Sverige oppheves.

Det er slik det må bli framover. Spanske myndigheter har isolert to områder på grunn av betydelig økning i koronasmitte. Slik vil også svenske myndigheter opptre.

Siden koronakrisen slo inn i midten av mars, har frykt og bekymring styrt mye av det myndighetene har fortatt seg, forståelig nok. Vi frykter først et mulig sammenbrudd i helsevesenet på grunn av mangel på smittvernutstyr og intensivplasser.

Så fryktet vi en oppblomstring av smitten da skoler og barnehager åpnet. Deretter fryktet vi oppblomstring på grunn av at tusenvis demonstrerte mot drapet på George Floyd. Siste runde av frykt kom da utestedene åpnet igjen og mediene kunne forteller at folk ikke holdt en meters avstand på badestrendene.

Vi kan etter hvert konkluder med at folk i liten grad smittes i friluft og i noen større grad om en er tett på andre i lokaler. Først og fremst smittes vi hjemme.

Nå frykter vi konsekvensene av at det kommer utenlandske turister til Norge. Sykepleierforbundet og Fagforbundet setter i E24 ord på den frykter ansatte føler på.

Koronasmitten utgjør nå et så lite problem at det har oppstått politisk uenighet om myndighetenes smittevernsregime. Sps leder, Trygve Slagsvold Vedum, sier til Aftenposten at det er «uforståelig at det skal være de samme restriksjonene over hele landet, også i deler av landet som ikke har noe smitte».

Dette er det lovlig sent å komme med. Vi hadde ikke trengt å stenge ned de delene av landet der en praktisk talt ikke har hatt smitte. Nå er det få landsdekkende restriksjoner igjen. Det er forbudet mot å spille fotball som for tiden vekker mest hoderisting i opinionen.

Kulturminister Abid Raja kan ikke annet enn å vise til helsemyndighetene. De fastholder at folk fortsatt ikke bør spille fotballkamper i de lavere divisjonene. Her holder en jo ikke en meters avstand.

I Nord Norge hvor de har minimalt med snitte, er det selvsagt ingen grunn til at en ikke skal kunne spille fotball. Myndighetene holder igjen fordi landet gradvis skal åpne, og fotball står bakerst i køen. 

Når myndighetene fortsatt er bekymret for økt koronasmitte, burde de ha lagt ned forbud mot at utestedene får holde åpent og servere alkohol til kl 3 på natten. Å stenge serveringen et par timer tidligere vil ha større smittebegrensende effekt enn fotballnekt.

«Vi har utviklet en sentralistisk tenkning som burde være fremmed for et land der vi hyller lokaldemokratiet og tror at skjønn, sunt folkevett og kompetanse er rimelig godt fordelt utover landet»

Det er i Oslo og Viken det er noe koronasmitte å snakke om. Hvis myndighetene mener det ikke kan forsvares å la alle spille fotball her, får de holde fast på det.

Vi er nå tjent med at nasjonale regler bygges ned og erstattes med regionale og kommunale regler. Vi må belage oss på at koronasmitten vil lure rundt hjørnet hele neste år før tilstrekkelig mange er blitt vaksinert. Vi kan ikke gå i nasjonal takt i flere år framover. Det vil gi store inntektstap i områder der det ikke er grunnlag for det.

Vi skal holde avstand, holde oss hjemme med de minste tegn til sykdom og vaske hender ofte. Det gjelder i hele landet. Spesielle tiltak må være regionale og lokale.

Regelen om at kun 200 kan være samlet, bør mykes opp. I det minste må det kunne være 200 til stede på hver tribune. Hvor en kan samles og hvor mange som kan samles, må regionale og kommunale smittemyndigheter finne ut av. Det er grenser for hva regjeringen skal engasjere seg i.

Vi har utviklet en sentralistisk tenkning som burde være fremmed for et land der vi hyller lokaldemokratiet og tror at skjønn, sunt folkevett og kompetanse er rimelig godt fordelt utover landet.