Trump med øks mot demokratiet

Når Donald Trump vil «se det an» om han vil trekke seg etter et valgnederlag, bør Erna Solberg og ledere i EU si rett ut at han er en trussel mot demokratiet og at han bør bæres ut av Det hvite hus jo før jo heller.

Av Magne Lerø​20. juli 2020, 10:35

I EU sliter de med Polen og Ungarn fordi makthaverne tiltar seg så mye makt at de bryter med demokratiets prinsipper. Flertallet presser på så godt de kan, men de vegrer seg for å sette kniven på strupen.

Polens høyrepopulistiske president, Andrzej Duda, sikret seg 51,2 prosent av stemmene ved valget nylig. Alliansen av opposisjonspartier har protestert mot valget og ber om nyvalg. Men ingen ting tyder på at de vil vinne fram. EU kan ikke protestere mot et valg.

I Ungarn har også Viktor Orban sikret seg makten gjennom et demokratisk valg, men i den politiske hverdag svekkes demokratiet og menneskerettighetene respekteres ikke.

I over hundre år har USA vært et fyrtårn for demokratiet ved at de har utviklet sterke institusjoner, uavhengige domstoler og balansert makten mellom presidenten og Kongressen.

Demokratiske valg er ingen garanti for at et land ikke kan ende opp med en politisk leder som tiltar seg diktatorisk makt. Adolf Hitler er et skrekkens eksempel på det.

I Russland har de valg, men opposisjonens mulighet til å vinne fram er begrenset. Vladimir Putin har styringen over landet.

I Tyrkia har opposisjonen større muligheter for å finne fram, men president Recep Tayyip Erdoğan forsøker stadig å ta grep som i praksis vil begrense opposisjonens muligheter fra å ta over styringen av landet.

I USA holder Donald Trump det gående. I et intervju med Fox News i går nådde han et nytt demokratisk lavmål som gir grunn til uro.

Trump er en mester i å benekte faktiske forhold og omdefinere virkeligheten slik at han ikke trenger å ta tap inn over seg.

Det første barn lærer på skolen er at demokrati betyr at folket velger hvem de vil ha som ledere. Det er denne barnelærdommen Trump sliter med. På spørsmålet om han vil trekke seg om han ikke får flertall ved valget i november, svarer han at han vil «se det an».

Han legger til «jeg kommer ikke til å bare si ja. Jeg kommer ikke til å si nei, og jeg gjorde det ikke sist gang heller».  En presisering kan dette neppe kalles. Det må heller betegnes som uttrykk for en forvirring.

Konfrontert med muligheten for å tape valget, svarer presidenten at han ikke takler å tape særlig bra.

– Jeg er ikke en god taper. Jeg liker ikke å tape. Jeg taper ikke ofte, sier han.

Det har han utvilsomt rett i. Trump er en mester i å benekte faktiske forhold og omdefinere virkeligheten slik at han ikke trenger å ta tap inn over seg.

Det Trump eventuelt vil bruke for å underkjenne valget, er at det blir åpnet for å stemme via post som følge av koronakrisen. Myndighetene vil garantere at denne måten å gjøre det på, blir like sikker som å møte opp i et valglokale. Dermed faller Trumps innvendinger til jorden.

At en sittende president åpner for at han ikke vil respektere et valgresultat, er en trussel mot demokratiet. Det vil ytterligere øke spenningene i det amerikanske samfunnet. Pessimistene tror det i verste fall kan lede til borgerkrigsliknende tilstander.

Trump ligger så pass langt bak Joe Biden på meningsmålingene at det burde holde til mål i november. Innen 1. august skal dessuten Biden kunngjøre hvem som blir hans visepresidentkandidat. Det bør kunne gi et løft på meningsmålingene.

Spørsmålet er hva Trump vil finne på for skade Biden og styrke sin egen stilling. I gårsdagens intervju kalte han Biden for «mentalt skrudd». Den slags er ikke nok. Å omtale sine motstandere slik han har for vane, gir stort sett bare poeng hos de mest entusiastiske støttespillerene.

 Trump vil bli båret ut av Det hvite hus om han vil eller ikke, hvis flertallet av velgerne vil ha ham ut.

At USA skulle få så pass god kontroll over koronakrisen i høst at Trump kan bruke dette for å fremheve egen innsats, er bortimot utelukket. I møte med koronakrisen opptrer han som forvirringen selv. Å bli konfrontert med alt det merkelelige han har sagt om kornokrisen til høsten, burde få vettuge amerikanere til å innse at de har en president som ikke holder mål.

Trump trenger en ny krise der han kan fremstå som landets ubestridte leder for å øke sin oppslutning. Er det ikke en krise på gang, kan han forsøke å skape en. Det er vanskelig å se hva han kan finne på i eget land. Han har flere muligheter utenlands.

Sannsynligvis er Trump allerede så pass svekket som president, at det er usikkert om en ny krise vil hjelpe ham til økt oppslutning.

Den store fordelen med demokratiet, er at et land overlever rimelig greit, tross alt, om flertallet velger en leder som ikke holder mål. Trump vil bli båret ut av Det hvite hus om han vil eller ikke, hvis flertallet av velgerne vil ha ham ut.Donald TrumpDemokratietUSAjoe bidenRelaterte artikler