Opedal i grønne klær

Det spørs om ikke Anders Opedal gjør seg grønnere som ny Equinor-sjef enn han kommer til å bli. For lønnsomheten skal komme først.

Av Magne Lerø​12. august 2020, 09:13

Anders Opedal legger overraskende stor vekt på at han som ny konsernsjef i Equinor skal legge en ny strategi for selskapet framover.

Det er nesten som en er fristet til å spørre hva som har vært galt med den strategien avtroppende Eldar Sætre har fulgt.

Det kommer ikke til å bli en ny strategi for Equinor. I det store og hele kommer Opedal til å fortsette der Sætre slapp. Opedal kommer fra Equinor. Han er Sætres mann.

Det har ikke skjedd noen utskiftninger i styret. Det har heller ikke kommet med noen signaler fra styret eller eiere om at det er behov for å endre strategien i Equinor.

Det som skjer, er at Equinor bruker sjefsskiftet til å profilere seg på det en vil være eller håper å bli med tanke på årene som ligger foran.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen sier det slik: «Mandatet til Anders er å akselerere vår utvikling som et bredt energiselskap og å øke verdiskapingen for aksjonærene gjennom energitransformasjonen».

Styret peker på at selskapet «går inn i en fase med betydelige endringer når verden trenger mer kraftfulle handlinger for å bekjempe klimaendringer».

Opedal skal fortsette der Sætre slapp. Det er ikke snakk om en strategisk nyorientering i Equinor med Opedal som sjef. Kontinuitet og skrittvis endring er mantra i Equinor.

Oppgaven er med andre ord forvandle Equinor til et grønt lønnsomt selskap. Dette er en mellomting mellom en plan og en ønskeliste.

Opedal skal fortsette der Sætre slapp. Det er ikke snakk om en strategisk nyorientering i Equinor med Opedal som sjef. Kontinuitet og skrittvis endring er mantra i Equinor. Det gjelder også ved sjefsskiftet.  

Det minste problemet Opedal har er de som klager over at det ikke ble en kvinne.

Den markeringen er nå gjort i mediene. Han sier han går i gang med å velge ut sin egen ledergruppe. Det er uklart om han vil beholde noen av dem som i dag er i Sætres ledergruppe.

I offentlig sektor og i de fleste bedrifter arver en ny toppsjef ledergruppen. Opedal kan velge de han vil. Det blir det ikke internt bråk av. Alle i konsernledelse vet at det er slik.

Finnes det ikke en annen passende jobb til dem internt, slutter de med fallskjerm på noen millioner. Slikt er småpenger i Equinor.

Anders Opedal vil ikke svare på spørsmålet fra Dagens Næringsliv om han vil ta selskapet ut av skiferolje. Hadde han sagt at han ville det for miljøets skyld selv om skiferolje gir god lønnsomhet, ville det vært en bombe.

Han sier heller ikke noe som der er mulig å bli klok av når det gjelder satsingen utenlands.

– Nå vil jeg ta en stor gjennomgang av hele porteføljen. Vi kommer til å se nøye på hvor vi har hatt god inntjening og hvor vi ikke har lykkes. Vi må sikre oss at den videre utvikling baserer seg på kompetansen og styrken i fellesskapet, sier han. Det er som å høre Eldar Sætre.

Kursen med Anders Opedal ved roret vil ikke bli lagt merkbart over i grønn retning. Equinor er allerede på denne kursen. Spørsmålet er hvor stor marsjfarten blir.

– Det er verdiskaping for aksjonærene som blir det viktige, sier Opedal.

Nettopp. Han leder et børsnotert selskap som er Nordens største. Equinor blir så grønt som lønnsomheten tilsier.

Så lenge det er lønnsomt vil Equinor pumpe opp olje og gass. Fram til i år har det vært det mest lønnsomme en kunne drive med. Det er først de siste årene at grønn energi står på egne lønnsomme bein uten økonomisk støtte. Men det er fortatt usikkert hvordan det blir med havvind.

Equinor har for lenge siden innsett at å kun satse på olje og gass er jevngodt med å legge seg ned for å dø. De må skaffe seg en posisjon innen grønn energi. Derfor er de rede til enorme investeringer innen fornybarprosjekter. Hvor lønnsomt fornybarsatsingen blir, vil tiden vise. Det blir neppe så lønnsomt som olje og gass har vært.

Blir det god lønnsomhet i olje og gass framover, blir Equinor mindre grønn enn det høres ut på Opedal for tiden.

Opedal vet hva han har- mye olje og gass. Så lenge lønnsomheten er god vil det være «skomaker bli ved din lest»-strategien som gjelder. Han vil ikke finne på å bygge ned olje og gass med henvisning til klimautslippene. Det vil være lønnsomheten som blir avgjørende.

Blir det god lønnsomhet i olje og gass framover, blir Equinor mindre grønn enn det høres ut på Opedal for tiden.

Equinor er blitt kritisert, ikke minst fra grønt hold, for at de i sine prognoser opererer med en for høy oljepris i årene framover. Når Opedal skal legge fram årsregnskapet for 2020, kan det være han går for en nedskriving av forventet oljepris. Da vil utløse heiarop fra grønt politisk hold.

Det vil samtidig bety en svekkelse av resultatet for 2020. Det får Eldar Sætre ta, men han er over alle hauger. Opedal skal ikke ha ansvar for med enn to måneder, fra 1 november i år. Han har interesse av å velte tap over på fortiden så han ikke må slite med det i framtiden.

Opedal kan regne med at politikerne vil juble for hver eneste milliard han våger å satse innen fornybar. Det er ikke sikkert børsfolket er av samme oppfatning. Utfordringen for Opedal bli å få med seg aksjonærer og investorer. Da gjelder det å kunne framlegge troverdige prognoser og antagelser for hvordan energimarkedet vil utvikle seg framover og vise vilje til å satse der inntjeningen er.