La kommunene avgjøre koronatiltak

For å bevare oppslutningen om regjeringens koronapolitikk og begrense tap, bør kommunene få bestemme hvor mange som kan delta på kultur- og idrettsarrangementer, skriver Magne Lerø.

Av Magne Lerø​28. august 2020, 09:36

Da regjeringen la fram regler og råd om bruk av munnbind, ble det gitt beskjed om at munnbind nå skal brukes i kollektivtrafikken i Oslo og i Indre Østfold kommune. Så langt er sentralstyringen når det gjelder koronatiltak drevet.

Regjeringen må snart begrense seg. Helseminister Bent Høie skal ikke på en nasjonal pressekonferanse fortelle hva som skal skje i Indre Østfold. Regjeringens oppgave er gi kommunale smittevernsmyndigheter beskjed om å pålegge bruk av munnbind der det er vanskelig å opprettholde en meters avstand.

Timen etter ville da Oslo kommune gitt beskjed om at det skal brukes munnbind i rushtrafikken. Andre kommuner med økende smittespredning kunne bestemt det samme.

Rundt om i Europa er det mange som er lei de strenge koronatiltakene. Vi ser den samme tendensen her i landet. Folk ber om bedre begrunnelser, ikke for de generelle smittevernreglene, men for restriksjonene på flere områder.

Flere som har hytte i Sverige vil stevne staten for brudd på de rettighetene de har som borgere, ifølge grunnloven og EØS-avtalen. De godtar et forbud mot å handle i svenske butikker og oppsøke utesteder, eller å ha kontakt med svenske statsborgere, men de godtar ikke at de ikke kan kjøre til hytta, ha med seg alt de trenger og overnatte noen døgn.

De har helt rett. Myndighetene må gi etter, ellers sprer det seg en motstand mot koronarestriksjonene.

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, vil at kommuner som ikke har smitte eller har liten smitte skal kunne øket deltakerantallet til over 200 på kultur- og idrettsaktiviteter. Han mener kommunene har kompetanse og kunnskap til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte innenfor smittevernreglene. 

Myndighetene må gi etter, ellers sprer det seg en motstand mot koronarestriksjonene.

Regjeringen har flere ganger avvist å gi kommunene anledning til å gi dispensasjon. Bjørn Arild Gram sier imidlertid til KulturPlot at han er optimist med tanke på at regjeringen skal vurdere problemstillingen igjen i begynnelsen av september.

Stortingsrepresentant og kulturpolitisk talskvinne for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, støtter Gram og KS i at kommunene burde få større myndighet til å ta egne beslutninger om antall publikummere på kulturarrangementer. Rundt 80 kommuner er i dag smittefrie, og mange kommuner har lite smitte.

– Med tanke på den kritiske situasjonen kulturlivet er oppe i nå, som følge av de strenge nasjonale smitteverntiltakene, burde det være mulig for kommunene å ta beslutninger om antall publikummere på kulturarrangementer selv. Kommunene har muligheten til å innføre strengere lokale tiltak, og har gjennom krisa vist at de da også er godt rusta til å ta avgjørelser om å lette på tiltak. Ikke minst nå som smitten igjen er på vei ned, sier hun til KulturPlot.

Prinsippet om at avgjørelser skal treffes på et lavest mulig nivå bør komme til anvendelse når smittesituasjon varierer så sterkt fra kommune til kommune. I kommuner som praktisk talt ikke har eller har hatt smitte er det ikke noen grunn til å ha regulere deltakerantallet like strengt som i kommuner med mye smitte.  

En kommune bør også kunne velge å opprettholde 200 publikums-regelen, men gjøre unntak for steder der flere kan være til stede og holde en meters avstand.

At det ikke skal være mulig å være mer enn 200 på et stadion der det er plass til flere tusener og der det er flere innganger og toaletter, er ikke til å forstå. At 20 åringer ikke skal kunne spille fotball i kommuner uten smitte, er like uforståelig.

De strenge smitteverntiltakene rammer både bransjer og enkeltmennesker økonomisk. Selv om regjeringen viser vilje til å kompensere for tapte inntekter, er spådommene dystre for norsk kulturliv på grunn av de strenge antallsrestriksjonene.

Regjeringen må komme seg opp av det sentralistiske hjulsporet de har havnet i.

Det har vært rimelig stor enighet om koronatiltakene. Nå er enigheten i ferd med å slå sprekker. Regjeringen bør lytte til kommunenes interesseorganisasjon og Senterpartiet. Sp kan få flere partier med seg.

Når KS har kommet på banen, er det ikke kun for å tale kulturen og idrettens sak. Kommunen er bekymret for at koronatiltakene svekker kommunenes økonomi mer enn det er grunnlag for. Ekstrabevilgninger fra staten dekker på ingen måte de økte kostandene og tapte inntektene koronatiltakene fører til.

I begynnelsen av august var myndighetene bekymret for økningen i smitte. Nå er smitten på vei ned. Regjeringen har i månedsvis snakket om en gradvis gjenåpning av samfunnet. Nå bør den prosessen sluttføres. Vi kan ikke forvente mindre smitte enn vi nå har. Vi må regne med at smitten vil øke fram mot årsskiftet når influensasesongen setter inn.

Det kan være at vi må ha strengere nasjonale koronatiltak på enkelte områder i tiden framover. Det blir i alle fall aktuelt i kommuner der en får større smitteutbrudd.  

Når kommunene kan og skal innføre strengere tiltak, må de også kunne lempe på tiltakene når forholdene ligger til rette for det. Regjeringen må komme seg opp av det sentralistiske hjulsporet de har havnet i.