Modig, smart og treffende mediekritikk

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund angrer ikke sin saftige kritikk av VG og andre mediers dekning av Tangen-saken, slik DN påstår. Hun holder fast på det hun mener og serverer kun en kledelig halvveis-beklagelse

Av Magne Lerø​22. september 2020, 10:21

Da Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i et intervju i forbindelse med de virtuelle Karrieredagene ved Norges Handelshøyskole (NHH) tidligere i måneden ble spurt om hun kjente seg igjen i dekningen av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, vartet hun opp med et slag midt i medienes solar plexus.

– Jeg har vært jævlig irritert på den Tangen-saken, det må jeg innrømme, svarer hun, og legger til at det er et paradoks for henne at VG har vært de som har kjørt ham hardest. De omtalte ham i 101 artikler mens stormen varte.

Hun understreker at hun som konsernsjef ikke skal påvirke VG redaksjonelle beslutninger.

– Det har jeg åpenbart ikke gjort, siden de har kjørt den saken som de har, så det er vel et bevis på det. Men jeg er jo et fritt menneske med ytringsfrihet jeg også, så jeg er ikke redd for å si at jeg har irritert meg over det. Jeg kjenner jo Nicolai Tangen litt og var på dette famøse seminaret hans også i Philadelphia, og jeg synes det er helt vanvittig hva han er utsatt for og hva han har vært gjennom. Og at han fortsatt er villig til å ta den jobben og gjøre den samfunnsinnsatsen det er, og som jeg tror er det som driver ham, det synes jeg er helt utrolig. Å gi fra seg alt han eier og har i samme slengen, det står det enorm respekt av, sier hun i klippet.

Hun reagerer på at det er så mye fordommer og så mye antagelser om motiv og hvorfor folk er som de er og gjør som de gjør, som hun vet beviselig er helt feil, og konstaterer at det kan være vanskelig for andre å støtte en som står i mediestormen.

Mediene har god øvelse i å se spøkelser på høylys dag i saker som berører medienes redaksjonelle selvstendighet

– Det er så lite attraktivt å stikke hodet ut i den saken og stå imot, da blir du selv et offer veldig raskt. Dessverre er det sånn når bølgen av anklager kommer, så er det heller ikke så mange som står opp for det motsatte. Kostnadene ved å gjøre det er veldig høye. Det er synd, sier hun i NHH-intervjuet.

Mediene har god øvelse i å se spøkelser på høylys dag i saker som berører medienes redaksjonelle selvstendighet. Det gjør ikke VGs sjefredaktør, Gard Steiro. Han mener Skogen Lund må få si det hun mener. Hun har ikke gjort noe forsøk på å påvirke redaksjonen.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening skriver i en e-post til Journalisten at «konsernsjefer og andre eierrepresentanter skal være uhyre forsiktige med å gi uttrykk for sterke synspunkter på dekningen av konkrete enkeltsaker i de mediene de eier. Særlig gjelder det kontroversielle saker og enda mer saker hvor man er personlig engasjert og til dels involvert, slik Kristin Skogen Lund er i dette tilfellet».

Jensen mener man må passe på ikke å så tvil om den redaksjonelle uavhengigheten slik den er skissert i Redaktørplakaten og medieansvarsloven, men han er ikke i tvil om at VGs sjefredaktør og redaksjon har integritet og ryggrad til ikke å la seg påvirke av det han kaller «konsernsjefens kraftsalve».

Samtidig peker han på at vi kan kontrollere vår egen integritet, men ikke vår egen troverdighet. Noen kan komme til å tro at hennes uttalelser kan bidra til å påvirke VGs journalistikk.

– I så fall kan hun ha bidratt til å svekke troverdigheten til et av de mediehusene hun skal ta vare på og ha omsorg for. Det bør hun la være, skriver Jensen.

Det er ikke vanlig at styremedlemmer uttaler seg uten at styret har behandlet en sak. Det mener imidlertid juristen Jon Wessel-Aas han kan gjøre og uttaler følgende på vegne av Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, der han er henholdsvis styremedlem og styreleder:

– Det er da uheldig om representanter for eier og utgiver uttaler seg på måter som kan være egnet til å påvirke det fremtidige redaksjonelle arbeidet i et eller flere sakskomplekser, eller som er egnet til å skape tvil hos publikum om den redaksjonelle uavhengigheten. Det gjelder selv om uttalelsene ikke har vært ment å skulle påvirke redaksjonelle valg, og selv om de ikke har påvirket redaksjonelle valg.

Arne Jensen og Jon Wessel-Aas teoretiserer om mulige konsekvenser.Vi tror folk er i stand til å forstå presist det Kristin Skogen Lund sier og knapt kommer på den tanken at hun vil forsøke å påvirke VGs redaksjon.

Den som er leder for Tinius-stiftelsen, som i henhold til vedtektene skal sikre det langsiktige eierskapet av Schibsted, og beskytte rammevilkårene for redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i alle konsernets utgivelser, Ole Jacob Sunde, deltok på det omtalte Tangen-seminaret og har støttet ansettelsen av Tangen.

Om VG hadde tatt til seg noe av den kritikken Kristin Skogen Lund serverer, kunne det på sikt bidra til å øke troverdigheten.

Det støyen som har oppstått etter uttalelsen, lever nok Kristin Skogen Lund godt med. Hun er en erfaren toppleder og vet at når en det blir oppstyr rundt noe en sier eller gjør, er det sjelden lurt å pukke på sin rett. Da er det lurt å bidra til å roe saken ned. Det gjør hun med å si følgende til Journalisten:

«I ettertid skulle jeg ønske jeg hadde formulert meg annerledes. Jeg har snakket både med redaktør i VG og tillitsvalgte i avishuset i etterkant, og er trygg på at ingen føler at jeg har lagt et press på redaksjonene, eller er påvirket av uttalelsen. Den redaksjonelle uavhengigheten til Schibsteds aviser har vært og er absolutt».

«Angrer krass kritikk av VG» er hovedoppslaget på forsiden av Dagens Næringsliv. Det er det ikke dekning for. Hun legger seg ikke flat. Hun bruker ikke en gang ordet beklage. Det er ikke spor å se av krokodilletårer.

Kristin Skogen Lund står for det hun har sagt. Uttalelsene hennes er ingen arbeidsulykke. Hun ville neppe ordlagt seg på samme måte om VG hadde spurt henne direkte. Det ville forøvrig VG eller andre medier ikke finne på å spørre henne om. En konsernsjef skal ikke kommentere det som hører inn under redaktørens ansvarsområde.

Men i intervjuet til Karrieredagene ved NHH fikk hun en mulighet som hun benyttet godt. Vi går ut fra at Ole Jacob Sunde ikke lar Jon Wessel-Aas lage jusmat ut av dette. Mediene burde heller ta utfordringen fra Kristin Skogen Lund og reflektere over sin dekning av Tangen-saken.

De redigerte mediene sliter både når det gjelder oppslutning og troverdighet. Om VG hadde tatt til seg noe av den kritikken Kristin Skogen Lund serverer, kunne det på sikt bidra til å øke troverdigheten.