Natur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Av Magne Lerø​24. september 2020, 09:53

På Vestlandet er det hard konkurranse om hva de skal bruke tilgjengelig kraft til. Klassekampen skriver i dag at krefter både i Høyre og Arbeiderpartiet vil utsette elektrifisering av sokkelen for at industri på land skal få nok strøm.

Elektrifiseringen av samfunnet går raskere enn det ekspertene har lagt til grunn for sine beregninger om kraftbehovet. Lederen for Vestland Høyre, ordfører Tom Georg Indrevik, sier at mange industriarbeidsplasser som er under etablering i fylket, vil mangle kraft.

Til Kollsnes i havgapet vest for Bergen skal flytende CO2 fra sementproduksjonen i Breivik fraktes før den skal føres videre under havbunnen.

Det er mulighet å etablere nye bedrifter i tilknytning til karbonfangst og lagring. Indrevik forteller at store internasjonale konsern har vist interesse for å etablere seg på Kollsnes. Da trenger de tilgang på kraft.

Hvis det er slik at elektrifisering av sokkelen hindrer etablering av bedrifter knyttet til det grønne skiftet, bør industri og arbeidsplasser prioriteres.

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) peker på at det vil bli mangel på strøm i Bergensområdet, men også på Haugalandet og Helgeland fordi nettkapasiteten ikke er bygget ut. Hun vil ikke ha noe «førstemann til mølla»- prinsipp.

Kraft til industri må gå først. Det betyr at en ikke kan bruke «Vestlandskraften» til elektrifiseringa av sokkelen. Grung mener Equinor får bygge ut havvind for å få elektrifisert produksjonen sin.

Det er bred politisk enighet om elektrifisering av sokkelen. Det vil koste 50 milliarder kroner. Det betyr at Norge vil få redusert sine utslipp, men spørsmålet er om de enorme kraftmengdene som vil gå med kunne vært brukt på en mer effektiv måte.

Hvis det er slik at elektrifisering av sokkelen hindrer etablering av bedrifter knyttet til det grønne skiftet, bør industri og arbeidsplasser prioriteres. Det er dette vi skal leve av etter hvert som oljeaktiviteten bygges ned.

Dersom vi øker tilgangen på kraft, trenger vi ikke nedprioritere elektrifisering til fordel for industri på land.

Grung gjør det litt lettvint for seg når hun henviser Equinor til havvind.Lønnsomheten knyttet til havvind er usikker.

Dagens Perspektiv skriver i dag at selv om bransjen mener det haster med å presentere forslag til finansieringsordning slik Stortinget har bedt om, er det lite som tyder på at regjeringen kommer med et opplegg med det første.

Vi kan ikke løse de utfordringene vi står overfor i dag ved å basere oss på havvind uten å kjenne til kostander og tidsperspektiv.

Vil vi elektrifisere sokkelen, må vi skaffe mer kraft. 

Det betyr at kapasiteten på de kraftverkene vi alt har, må utnyttes bedre. Vi kan regne med det blir endringer i skatteregimet for vannkraft som gjør at det blir mer lønnsomt med investeringer som vil gi økt kraftproduksjon.

Et grønnere Norge betyr nødvendige naturinngrep for å gi plass til grønn energi og grønne arbeidsplasser.

Vi bør også bygge ut nye vannkraftverk. Norge vil trenge energi i framtiden og vi bør kunne levere grønn energi til Europa.

Vi må også fortsette utbyggingen av vindkraft. Sårbare områder må skjermes og kommunene bør sitt igjen med mer av gevinsten når det bygges vannkraftverk og settes opp vindmøller i kommunen.

Natur har alltid måttet vike for utbygging av industri og energi. Slik vil det være fortsatt være i en tid der vi skal gjøre oss mindre avhengige av olje og gass og i større grad basere oss på fornybar energi.

Et grønnere Norge betyr nødvendige naturinngrep for å gi plass til grønn energi og grønne arbeidsplasser.