Å sole seg i budsjettglansen

Abid Raja klarte det best i år – å sole seg i budsjettglansen med 19 prosents økning i kulturbudsjettet. Avlysning av regionreformen ga han nye muligheter.

Av Magne Lerø​12. oktober 2020, 10:38

En måned eller vel så det før statsbudsjettet legges fram er det tid for budsjettlekkasjer. Det er bare godbitene som lekkes. Etter at finansministeren har holdt sin finanstale i Stortinget, er det tid for statsrådene til å invitere til pressekonferanse. Her lar statsrådene positive tall renne i strie strømmer. Politikken skal skinne så godt det klar seg gjøre og vise hva en statsråd vil prioritere.

Kulturminister Abid Raja lykkes i år så pass godt med å sette sitt preg på budsjettet at lederen for Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen, i Klassekampen, betegner Rajas budsjettgrep for lite gjennomtenkte

– Det er problematisk at kunstnere gis direkte tilskudd fra Stortinget uten kunstfaglig skjønnsvurdering. Dette var en av hovedgrunnene for å opprette Norsk kulturfond og innføre armlengdes avstand-prinsippet i 1965, sier han.

Det er ikke hverdagskost at lederen av Norsk Kulturråd finner det nødvendig å kritisere kulturministeren offentlig. Han frykter nok at Abid Rajas budsjettgrep varsler en ny linje i den politiske styringen av kulturlivet.

Den situasjonen som oppsto da regionsreformen ble avlyst, har Abid Raja utnyttet til fulle

Abid Raja valgte i vår å avlyse regionsreformen for kulturlivet. Planen var at store deler av bevilgningene til kulturtiltak skulle overlates til fylkene. Dette var mange i kulturfeltet skeptiske til fordi de fryktet det ville føre til at bevilgninger ble avgjort ut fra politiske og ikke kunstfaglige vurderinger. Kunstnernes organisasjoner ba om at regionreformen ble utsatt med henvisning til at koronakrisen rammet kulturlivet ekstra hardt.

Da Abid Raja valgte å droppe regionreformen, utløste det ingen jubel. Det var heller ingen som tok til tårene i skuffelse. Aktørene i kulturfeltet var fornøyd. Flere i fylkene var misfornøyde med at de ikke fikk det økte ansvaret de var lovet.

Den situasjonen som oppsto da regionsreformen ble avlyst, har Abid Raja utnyttet til fulle. Det ga han en mulighet til å sette sitt preg på budsjettet som han ikke ville ha fått om fylkene skulle foretatt bevilgningene.

Abid Rajas representerer Akershus. Han dro til egen hjemmebane – til Sandvika i Bærum – for å presentere budsjettet. Der kunne han fortelle at en slump penger vil finne veien til kulturhuset i Sandvika.

Raja vil satse på 14 millioner på dans. Slik kommer for eksempel Jo Strømgren Kompani direkte inn på statsbudsjettet.

Ellers prioriteres mangfold og inkludering: åtte millioner til ny tilskuddsordning til kamp mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, penger til flere kvinner i norsk film, 100 millioner til Bodø som norsk kulturhovedstad, penger til LHBTIQ, to millioner kroner til nynorsk-roboten, 29 millioner til barne- og ungdomskultur og 106 millioner kroner skal gå til Finnskogens hus i Grue.

Norsk Kulturråd tok selv initiativet til at en del bevilgninger ble flyttet ut fra rådet slik at de i større grad kan legge kunstfaglige vurderinger til grunn. De pekte på 37 tiltak eller bevilgninger som kunne flyttes ut. Abid Raja har flyttet ut over 70 poster. De betegner dette i budsjettframlegget som «å rydde opp».

Flere hevder at Raja har gjort det motsatte, skapt en mer uryddig situasjon. Styreleder Ruben Steinum i Norske billedkunstnere mener at det virker vilkårlig hvilke tiltak som fått plass på statsbudsjettet og at det er uvisst på hvilket grunnlag de skjer.

Han sier til Klassekampen at det er en fare for at institusjonene i større grad vil orientere seg etter politiske ønsker i sin programmering eller aktivitet, i stedet for det kunstfaglige. Han hevder videre at de store aktørene har mulighet til å ha tettere kontakt med politikere, mens de med små tilskudd kan bli skvist ytterligere, sier han.

Raja har prioritert. Han har funnet plass til nysatsinger, men forfatterne og bokbransjen er blitt de største taperne.

Abid Raja har fått økt kulturbudsjettet med 19 prosent. Det skyldes først og fremst kompensasjon knyttet til koronaen. Anette Trettebergstuen (A) kaller økningen «puslete». Noe må opposisjonen si. Spørsmålet er om opposisjonen vil hente opp igjen regionreformen og om de vil reversere de endringene Raja legger opp til.

Raja har prioritert. Han har funnet plass til nysatsinger, men forfatterne og bokbransjen er blitt de største taperne.

Politikerne vil bruke bevilgninger for å synliggjøre sine prioriteringer. Det er ikke nok for en kulturminister å kun vise til prosentvise økninger i ulike sektorer og overlate til ulike instanser å foreta bevilgninger ut fra en vurdering av kvalitet.

Det kan se ut som om Abid Raja har gått i lengste laget med å utnytte de mulighetene som avlysning av regionsreformen gir ham.

Om dette er et vinnerbudsjett for kulturen, er det for tidlig å si noe om. Vi vet ikke hva som blir konsekvensene av koronaens herjinger. Det er også for tidlig å si om Rajas opprydning som Kulturrådet reagerer på innevarsler en ny tenking om finansiering av kulturen.