Lerø svarer Redaktørforeningen

Resetts redaktør bør få muligheten til å påta seg de forpliktelser Norsk Redaktørforening pålegger sine medlemmer, skriver Magne Lerø i et svar til Redaktørforeningen.

Av Magne Lerø​20. oktober 2020, 09:33

Leder for Norsk Redaktørforening Hanna Relling Berg skrev 19. oktober et innlegg som svar på Magne Lerøs lederartikkel Frykten for å krenke settes høyere enn ytringsfriheten. Her svarer Lerø tilbake til Redaktørforeningen.

SYNSPUNKT. I lederen jeg skrev om ytringsfriheten under press, trakk jeg fram seks eksempler. Felles for alle disse seks eksemplene, enten det er rektorer, forlagssjefer eller redaktører, er de hevder at deres vedtak ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre.

Spør man de som rammes, ser de dette i et ytringsfrihetsperspektiv. 

Jeg skriver ikke at Norsk Redaktørforening vil frata Helge Lurås ytringsfriheten, men at de bidrar til at «ytringsrommet blir trangere».

Det er praksis jeg er opptatt av, at de som provoserer eller krenker skyves unna. Norsk Redaktørforening vil ikke gi en redaktør som bedyrer at han vil drive avisen på grunnlag av Vær Varsom-plakaten medlemskap. Det er ganske uforståelig.

Det er praksis jeg er opptatt av, at de som provoserer eller krenker skyves unna

Jeg vil berømme Norsk Redaktørforening for at de står vakt om ytringsfriheten. Selv den beste kan gå i baret.  

Jeg har tidligere kritisert begrunnelsen for å stenge Lurås ute og påstår at saksbehandlingen preges av at de ikke ønsker Resett som medlem.

Jeg håper Norsk Redaktørforening tar opp igjen dialogen med Helge Lurås. Bryter han med Vær Varsom-plakaten får han bli kastet ut. Han bør få muligheten til å påta seg de forpliktelser Norsk Redaktørforening pålegger sine medlemmer.