Nye muligheter for Norwegian

Gårsdagens nei til statlig støtte var forståelig og som forventet. Når Norwegian styrer mot konkurs, åpner det seg nye muligheter på eiersiden der også staten kjøper seg inn i selskapet. Det kan bli god butikk.

Av Magne Lerø​10. november 2020, 10:43

Konsernsjefen i Norwegian, Jacob Schram, var skuffet da han i går fikk beskjeden om at staten ikke vil tilføre selskapet mer kapital. Men sjokkert var han ikke. Når næringsminister Iselin Nybø sier det er forbundet med for stor risiko å gå inn med mer kapital i et selskap som har 40 milliarder i gjeld og det er stor usikkerhet knyttet til markedet framover, forstår han hva hun sier.

Schram vet også at landet har en regjering der en tror på den frie konkurransen og at staten skal vise tilbakeholdenhet med å innta eierposisjoner i bedrifter. I dag kom meldingen om at Iselin Nybø vil ha fullmakt til at staten kan selge sine aksjer i Aker Kværner. Det er med andre ord et visst system i forsiktigheten med bruk av skattebetalernes penger i næringsvirksomhet.

Denne regjeringen er dessuten sterkt opptatt av konkurranse innen samferdselssektoren. Det konkurranseutsettes til den store gullmedaljen innen jernbane. I november ble det frislipp i drosjenæringen. Regjeringen har til og med forsøkt seg med intern konkurranse mellom Nye Veier og Statens Vegvesen.

Når Erik G. Braathen vil starte nytt flyselskap og ungarske Wizz Air alt er på banen med superbillige flybilletter, er det som det skal være der den frie konkurransen hylles

Når Erik G. Braathen vil starte nytt flyselskap og ungarske Wizz Air alt er på banen med superbillige flybilletter, er det som det skal være der den frie konkurransen hylles.

Men det er ikke den frie konkurransen som preger verdens flybransje for tiden. Lufthansa har mottatt innpå 100 milliarder kroner i statlig støtte. Ryanair har protestert. Men koronakrisen har skapt unntakstilstander. Ingen bryr seg om EU- regler som forbyr støtte som kan ha konkurransevridende effekt.

Den svenske og danske stat har gått inn med aksjekapital i SAS. De oppfordret regjeringen i Norge til å gjøre det samme. Svaret ble nei.

Regjeringen har så langt valgt å behandle alle flyselskaper likt. De er også rede til å øke tilskuddene for at det skal sikres et visst minimum av flyruter til sentrale steder og knutepunkter i landet.

I dag la Norwegian fram resultatet for tredje kvartal som viser et underskudd på 1,57 milliarder. De har nå 3,4 milliarder på konto. Selv om det kan være grunnlag for en viss optimisme knyttet til gjennombruddet for en ny koronavaksine, vil det ta tid før flytrafikken tar seg opp på et nivå som kan gi lønnsomhet.

Når Jacob Schram sier at Norwegian kan gå konkurs, må det tolkes som at det faktisk er det mest sannsynlige. Norwegian må ha tilførsel av ny kapital før sommeren.

Schram må nå forholde seg til at selskapets nåværende eiere ikke er rede til å gå inn med mer kapital. Han gjør det han må i en slik situasjon, kutter til beinet og permitterer ansatte. Av 10.000 ansatte, er det nå kun 500 som vil være på jobb.

Schram må forholde seg til selskapets eiere, men det oppstår en ny situasjon når eierne varsler at de ikke er rede til å gå inn med ny kapital. Da må Jacob Schram begynne å lete etter nye eiere. Hans jobb nå er å redde selskapet, om mulig.

Verdiene i Norwegian er knyttet til merkenavnet, rutenettet og kompetansen ansatte besitter. Deler av Norwegian vil garantert bli ført videre. Noen vil være interessert i å kjøpe et konkursbo. Andre vil være rede til å kjøpe hele eller deler av selskapet om bare prisen blir lav nok.

Gårsdagens avgjørelse om å ikke gå inn med direkte støtte, var riktig, av den enkle grunn at det ikke gir staten en mulig oppside

Widerøes største eier, Brynjar Forbergskog i Torghatten, sier til Dagens Næringsliv at han følger nøye med på muligheten for å overta deler av Norwegian. Det er et godt tegn. Norwegian ligger på sotteseng, men er ikke død.

I denne situasjonen gjelder det at ikke staten setter seg på tribunen. De bør være på banen, med i spillet om Norwegian. Går Norwegian konkurs, vil staten tape de milliardene de har gitt som lån. Hvis staten signaliserer at de er rede til å kjøpe aksjer for noen milliarder, vil det føre til at nye private aktører vil vurdere å gå inn med ny aksjekapital

Det er ikke noe poeng å putte skattepenger i et tapssluk. Hvis det er gode muligheter for at Norwegian vil klare seg etter koronapandemien, bør staten gå inn med midler for å sikre at selskapet overlever i 2021. Kunder landet over vil være tjent med at Norwegian overlever.

Når krisen er over og selskapet begynner å tjene penger, kan staten selge seg ut med en pen gevinst. Det er ikke noe poeng at staten er en langsiktig eier i Norwegian. Poenget er å redde selskapet over krisen.

Gårsdagens avgjørelse om å ikke gå inn med direkte støtte, var riktig, av den enkle grunn at det ikke gir staten en mulig oppside