Siste sjanse for Siv Jensen

Siv Jensen må få til kraftfulle og endringer i statsbudsjettet. Bare slik kan hun bevise at det var strategisk riktig av Frp å gå ut av regjeringen og gjøre livet for Venstre og KrF surere.

Av Magne Lerø​9. november 2020, 10:39

Siv Jensen trakk Frp ut av regjeringen fordi misnøyen internt over manglende gjennomslag var blitt for overveldende. Bjella ble hengt på kattene Venstre og KrF.  

Indirekte var det en kritikk av Erna Solberg for at hun ikke hadde stått imot presset fra Venstre og KrF om å få gjennomslag for egen politikk. Men Frp vil regjere sammen med Høyre. Derfor var det Venstre og KrF som fikk skyllebøttene fra Frp.

Å tre ut av regjeringen ble samtidig fremstilt som en strategisk beslutning. Ved å stå utenfor regjeringen ville Frp vise at de kunne oppnå mer. Deres egen politikk ville skinne tydeligere, og det ville øke oppslutningen.

Etter at Frp har vært ute av regjeringen i 10 måneder, har de i liten grad klart å skru seg oppover på meningsmålingene. Frp håper det snur nå, for i dag legger Frp fram sitt alternative statsbudsjett. Mer skinnende kan det ikke bli.

De må få flere velgere til å sprerre opp øynene når Frp får vist for all verden hva de er og står for. Men det er ikke nok. De må vise velgerne at de får gjennomslag.

Frp er ikke lenger et prate- og markeringsparti. De er blitt et maktparti som krever å få sette sitt preg på politikken, et sterkere preg enn KrF og Venstre får, for Frp er større enn KrF og Venstre til sammen.

Årets budsjettforhandlinger ender ikke i en «vinn-vinn-løsning». Det må bli vinn for Frp og tap for KrF og Venstre.

Poenget med å gå ut av regjeringen var å få gjennomslag for mer av sin politikk enn de fikk ved å være innenfor. Det farligste for Siv Jensen er gi seg uten at få demonstrert at regjeringen har gjort omfattende endringer i budsjettet for å få støtte fra Frp.

Frp tåler ikke å få ord på seg for å være et parti som prater, men ikke får bevist sin makt.For Siv Jensen er det ille nok å være utenfor regjeringen om hun ikke også skal få på seg at hun ikke makter å få gjennomslag utenfor heller.

Derfor blir det krise i budsjettforhandlingene i høst. Høyre, Venstre og KrFs representanter uttaler seg i optimismemodus. De viser til at de har klart å bli enige om budsjettet syv år på rad. De skal nok klare det denne gangen også, sier de.

Problemet er at de ikke aner hvor Siv Jensen og Sylvi Listhaug har trukket grensen for hva de må ha gjennomslag for. Det de må forholde seg er at det i år blir viktigere for Frp å vise at de har avgjørende innflytelse nettopp fordi de står utenfor regjeringen.

Årets budsjettforhandlinger ender ikke i en «vinn-vinn-løsning». Det må bli vinn for Frp og tap for KrF og Venstre.

Venstre har ikke tapt så mye på at Frp forlot regjeringen – så langt. Det er KrF som virkelig har kjent på det. At Frp forlot regjeringen banet veien for endringer i bioteknologiloven som KrF hadde klart å sette en stopper for i regjeringsforhandlingene.

Nå vil Frp påføre Venstre tap. Det skal kuttes i bompenger og antall kvoteflyktninger. Frp godtar heller ikke at bilavgiftene økes med en milliard. De vil også øke bevilgningene til veibygging. De to milliardene som er satt av til CO2-fangst, vil de droppe.

KrF må forholde seg til kravet om avgiftskutt på varer som alkohol, tobakk, sjokolade og brus og at bistanden skal kuttes fra 1 til 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt

Derfor starter det i dag en kamp om politisk liv og død. For Siv Jensen er det siste sjanse til å vise at det var strategisk riktig å forlate regjeringen.

De vil reversere de kuttene regjeringen har gått inn for. Det gjelder den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk, kutt i pensjonene for private barnehager og forslaget om å slå sammen de to takene for egenandel i frikort-ordningen for helsetjenester.

Siv Jensen har også hatt Sp i tankene. De vil utsette byggingen av regjeringskvartalet og ha en rimeligere løsning

De utfordrer mediepolitikken ved å kreve at bevilgningene til NRK skal kuttes med to milliarder kroner. Når de foreslår et så pass dramatisk kutt, spørs det om de vil godta at det helt tas ut.

– Målet vårt er ikke å ramme Venstre og KrF, bedyrer Siv Jensen i en samtale med NRK. I praksis vil imidlertid det Frp går inn for ramme Venstre og KrF hardt. Det spørs om partier som ligger og vaker rundt sperregrensen vil tåle en så hard medfart som årets budsjettbatalje med Frp vil bli.

Derfor starter det i dag en kamp om politisk liv og død. For Siv Jensen er det siste sjanse til å vise at det var strategisk riktig å forlate regjeringen.