Bø – en skattepolitisk forvirring

Helge Andre Njåstad (Frp) mener Bøs reduksjon i formueskatten er fantastisk. Det er i virkeligheten et så pass hjelpeløst tiltak at det krever forskjellsbehandling av regjeringen.

Av Magne Lerø​22. desember 2020, 10:29

Ut fra antagelsen om at all PR er god PR, har Bø kommune i Vesterålen skutt gullfuglen i år. Ikke nok med det. De har ved å redusere formueskatten fått 10 rikinger til å slå seg ned i relativt enkle, ikke tidsmessige hus i kommunen for at de skal spare formueskatt.

Kommunen tror disse rikingene vil skape flere arbeidsplasser i kommunen. Den som lever, får se. De rike som flytter til kommunen, er ikke kjent for å være sosiale velgjørere. De er forretningsfolk som investerer der de kan få god avkastning.

Det avgjørende er om forholdene ligger godt til rette i Bø for å starte opp næringsvirksomhet.

SV og Ap har for lengst sablet ned Bø kommunes forsøk på å tiltrekke seg rikinger som de tror vil skape nye arbeidsplasser.

I Politisk Kvarter på NRK i dag betegnet Kari Elisabeth Kaski (SV) Bø som et skatteparadis. Det er å skyte spurv med kanon. Begrepet skatteparadis mister sin mening om det skal benyttes for kommuner som redusere formueskatten med noen tidels prosenter.

Ledelsen i en kommune må være litt dristig, litt naiv og litt fortvilet over situasjonen i Distrikts-Norge for å gjøre som de gjør i Bø. Frp og Høyre er imot formueskatten, men de har ikke mange ordførere som vil slå følge med Sture Pedersen i Bø.

Ledelsen i en kommune må være litt dristig, litt naiv og litt fortvilet over situasjonen i Distrikts-Norge for å gjøre som de gjør i Bø.

Strand kommune med ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) er de eneste som har sagt de vil slå følge med Bø så langt. De vil kutte formueskatten fra 0,7 til 0,45 prosent. Dermed får de selv 0,25 prosent mindre formueskatt.

De vil også ha kompensert for en del av de tapte inntektene slik regjeringen har bestemt av Bø kommune skal få. Det får de ikke.

For regjeringen er Bø blitt et slags pilotprosjekt. Hvis kommune etter kommune skal senke formueskatten og få dette kompensert via systemet for inntektsfordelings som gjelder for kommunene, blir det bråk.

Bø er en så liten kommune at det ikke er så mye å bråke om. Det er bare å ønske dem lykke til.

Kommunene har fått med seg at Frp og Høyre ivrer for å kutte formueskatten, men ikke så mye at de gjør det. De har nøyd seg med å redusere den.

Både Høyre, Frp og ikke minst KS, som skal ivareta kommunenes interesser, forstår at neste skritt når det gjelder å redusere formueskatten ikke kan overlates til kommunene.

Det skal visst ikke så mye til for å glede Frp for tiden. Helge Andre Njåstad (Frp) sier til Politisk kvarter at Bøs reduksjon i formueskatten er fantastisk. Nå løsner det liksom.

Han kan være ganske trygg på at forsøket i Bø i større grad blir et slag i luften enn en veiviser for kommuner for hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser.

Han kan være ganske trygg på at forsøket i Bø i større grad blir et slag i luften enn en veiviser for kommuner for hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser.

Dagens Næringsliv skriver i dag at Bø kommune allerede i september 2019 spurte Finansdepartementet om konsekvensene av lavere formueskatt. «Håper du gjør det, men viktig at det lykkes», svarte statssekretær Jørgen Næsje (Frp).

Rådmann Gundar Jakobsen og ordfører Sture Pedersen var også i kontakt med Helge André Njåstad og Henrik Asheim, som da var Høyres finanspolitiske talsperson, før de bestemte seg for å kutte formueskatten.

Bø hadde ikke bare grunn til å tro, de visste, at Høyre og Frp var positive til skattekuttet. Høyre og Frp har vært så pass positive at de ikke kunne la kommunene blir skadelidende av den demonstrasjonspolitikken de skulle føre.

Derfor får de spesialbehandling. De slipper å dekke hele det inntektstapet som kuttet i formueskatten fører til. Regjeringen begrunner dette med at det har vært «krevende å gjennomskue alle effektene redusert formueskatt får gjennom skatteutjevningen».

Bø kommune er i realiteten løftet fram av regjeringen som en «veiviserkommune». Tanken er å bruke kommunen for å vise at det åpner seg muligheter om formueskatten kuttes.

Hvis dette utløser redusert formueskatt i kommunene, får vi tro at regjeringen ikke har noe imot det. Det vil ikke skje, fordi det vil skape krøll i inntektsfordelingssystem. De fleste forstår at reduksjon i formueskatten må skje nasjonalt og at det ikke kan overlates til kommunene.

Regjeringen har lite å gå på i distriktspolitikken i et valgår. De kan ikke annet enn å møte Bø med velvilje. Men om Høyre tror at Bø ved å kutte formueskatten framstår som et lysende eksempel på Høyres næringsvennlige distriktspolitikk, har de forregnet seg.