Koronapolitisk spill der frykten råd

Regjeringen høster konsekvensene av sin alenegang i koronapolitikken. Opposisjonen krevde innreiseforbud fra Storbritannia før helsefagfolkene har kommet med sine anbefalinger og regjeringen hadde fått summet seg.

Av Magne Lerø​21. desember 2020, 10:34

Regjeringen har gjort koronatiltak til sin sak. De vil sitte i førersete med begge hendene på rattet. De vil ikke ha opposisjonen i baksetet en gang.

Helt fram til tidlig i høst var dette en vellykket strategi.

Opposisjonens spede forsøk på å mene at regjeringens tiltak var for strenge eller for lite strenge, ble slag i løse luften.

Den eneste måten opposisjonen klarte å markere seg på, var å overgå regjeringen med størrelsen på koronastøtte. Milliardene satt løsere hos opposisjonen enn hos regjeringen. Men Erna Solberg har ikke satt foten med for en eneste koronamilliard.

Helseminister Bent Høie har hele tiden passet på å uttale seg på en måte som gjør at han framstår som landets strengeste og mest besluttsomme når det gjelder å innføre tiltak og restriksjoner.

Seinest i forrige uke antydet han om at vi burde ha alternative planer for julefeiringen klar.

De mest pessimistiske og fryktsomme av oss tror visst det kan bli lagt ned forbud mot besøk i jula fordi den særdeles smittsomme britiske varianten av koronaviruset kan dukke opp i hopetall der en minst skulle vente det.

Helseminister Bent Høie har hele tiden passet på å uttale seg på en måte som gjør at han framstår som landets strengeste og mest besluttsomme

Regjeringens «vi har full kontroll-strategi» røyk da Aftenposten avdekket hva som skjedde i kulissene da regjeringen ga industrien unntak fra karantenebestemmelsene i strid med rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Denne saken har opposisjonen utnyttet for alt den er verdt, og det ligger an til kontrollhøring i Stortinget.

Opposisjonen oppdaget at «importsmitte» var et område de kunne markere seg på ved å kreve strengere regler.

Frp og Ap gikk i front for å kreve obligatorisk testing av alle som reiser inn i landet. Det har helsefagfolkene ikke anbefalt. Bent Høie sa at dette ville bli vurdert, men regjeringen ville ikke løpe foran fagfolkene. Et klokt standpunkt.

Meldingen i helgen om at det er oppdaget en variant av koronaviruset som er 70 prosent mer smittsom enn et standard Covid 19-virus, fikk Ap og Frp til å kreve at regjeringen måtte innføre stans i flytrafikken fra Storbritannia slik flere andre land har gjort.

Søndag kl 1720 på NTB varslet Helsedirektoratet at alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge, følge karantenereglene og teste seg.

Mandag kl 0708 på NTB kunne helseminister Bengt Høie opplyse om at regjeringen ville vurdere å stenge innreise fra Storbritannia i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i løpet av formiddagen.

«Importsmitte» er blitt opposisjonens spesialøvelse. De har skaffet seg sakseierskapet på dette området. 

Det var egentlig ikke så mye å vurdere. Det gikk politikk i saken. Regjeringen ville ikke framstå som ubesluttsomme. De kunne ikke tillate at dette utviklet seg til en sak der opposisjonen presset regjeringen til handling.

Klokke 0942 meldte regjeringen at ingen fly fra Storbritannia får lande i Norge.

Det er en rekke europeiske land, blant annet Sverige og Danmark, som har vedtatt det samme. Vi er i godt selskap. Spørsmålet er om regjeringen også vil kjøre solo i denne saken og alene avgjøre når fly fra England igjen kan lande på norsk jord.

«Importsmitte» er blitt opposisjonens spesialøvelse. De har skaffet seg sakseierskapet på dette området. Dette må regjeringen ta høyde for. Det blir ikke flygninger før fagfolkene gir råd om at det bør åpnes for det og at Raymond Johansen og andre i opposisjonen synes det er forsvarlig. Det kan ta sin tid.

Forsiden på dagens utgave av Klassekampen bygger opp under at importsmitte er blitt opposisjonen sak. 

«Stoler ikke på smittetallene», er tittelen. Jonas Gahr Støre mener importsmitten er større enn det regjeringen vil ha det til. Det er uttalelsen fra Erna Solberg om at kun 3,8 prosent av smitten i Norge kommer fra utenlandsk arbeidskraft, han sikter til.

Det Solberg henviste til her, var hvor mye av smitten som kunne føres tilbake til det unntaket NHO fikk forhandlet seg fram til.

Partiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol ber regjeringen finne de riktige tallene.

Regjeringen opererer ikke med noen hemmelige tall. Ap kan hente ut all den informasjon og alle de tall de ønsker fra Folkehelseinstituttet. Tall er allemannseie.

Klassekampen kunne i det minste er bedt Folkehelseinstituttet om å legge fram de aktuelle tallene.

Men når det går politikk i koronakrisen, får utspill sin en egenverdi.