Mulighet, ikke rettighet for 70-åringer

Å fortsette i jobb etter en fyller 70 år, bør være en mulighet, ikke en rettighet. Det er unntaket, ikke regelen at vi er like effektive som 70-åringer som 50-åringer.

Av Magne Lerø​29. desember 2020, 10:11

Politikerne liker å sende signaler. De håper signalene skal bli fulgt opp slik at en ønsket utvikling blir oppnådd uten tvang og pålegg.

Regjeringen vil at vi skal vente med å la oss rulle inn i pensjonistene rekker. Ikke slik å forstå at de vil at alle i 60-årene skal fortsette i den jobben de har. Noen 60-åringer er lut lei. Det er et dårlig utgangspunkt for å jobbe. Andre følger ikke skikkelig med i timen lenger og regnes om lite produktive.

Det er som regel noen på en arbeidsplass arbeidergiver håper pensjonerer seg fortest mulig. Og flere kan det bli, for nå vil regjeringen hevde aldersgrensen for ansatte i staten til 72 år.

Regjeringen sier de med dette ønsker å sende et signal. Det må være et signal om at vi bør jobbe lenger og til kommuner og private arbeidsgivere om at de bør gjøre det samme. Det spørs.

Signaler fra regjeringen bryr verken arbeidsgivere eller arbeidstakere seg nevneverdig om. 

Staten oppnår neppe mye med denne typen signalgivning. Vi har en pensjonsordning som gjør at det lønner seg for folk å jobbe framfor å ta ut pensjon. Signaler fra regjeringen bryr verken arbeidsgivere eller arbeidstakere seg nevneverdig om. De forholder seg til lover og ordninger på arbeidslivets område.

Aldergrensen for statsansatte er 70 år. Da må alle slutte. For andre arbeidstakere gjelder bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven om at aldersgrensen er 72 år. Det kan imidlertid avtales en bedriftsintern aldergrense på 70 år. Det har kommunesektoren gjort og nær halvparten av landets bedrifter.

Det er det ingen grunn til å heve aldergrensen i staten til 72 år, sier forsker i SSB, Ådne Cappelen og økonomiprofessor Steinar Holden til Aftenposten.

Cappelen har fylt 70 år, men jobber fortsatt en del for SSB på såkalte pensjonistvilkår. Det betyr 214 kroner per time. Sånn bør det være, mener han.

Steinar Holden er bekymret for effektiviteten i staten ved å gi alle rett til å jobbe til de er 72 år. Han peker på at produktiviteten hos folk over 70 år varierer veldig, at eldre som regel har høy lønn og at stillingsvernet i staten er sterkere enn i det private næringslivet.

Regjeringen bør i større utstrekning satse på å gi 70-åringer muligheter for å jobbe på pensjonistvilkår. 

– I sum kan dette føre til at staten blir sittende med ansatte som bidrar for lite i forhold til den lønnen de har, sier Holden. Han frykter statlige virksomheter blir mer tilbakeholdne med å ansette folk i 60-årene dersom en må ha dem ansatt også etter at produktiviteten synker. Han mener også det er en fare for at flere får en uverdig avgang fra arbeidslivet.

Det er påfallende at regjeringen som er opptatt av å effektivisere forvaltningen legger opp til å gi alle ansatte i staten rett til å bli i jobben til de er 72 år. Forklaringen er at regjeringen prioriterer individuelle rettigheter høyere enn å gi akademikere som gjerne jobber i staten, fast stilling og å sikre en effektiv og dynamisk forvaltning.

Regjeringen bør i større utstrekning satse på å gi 70-åringer muligheter for å jobbe på pensjonistvilkår. Det mangler ikke på muligheter for meningsfulle oppgaver for flinke folk. Arbeidstakere må akseptere at etter en fyller 70, er det arbeidsgiver som må få avgjøre om en skal få fortsette i lønnet arbeid. Retten til å beholde den jobben en har, bør opphøre når en fyller 70 år.