Listhaugs raljering med kulturstøtte

Sylvi Listhaug slenger med leppa om kulturstøtte. For Abid Raja er det en opptur å kunne fleske til med kritikk av Frp. Listhaug protesterer mot å bli belært. Det blir flere runder etter hvert, skriver Magne Lerø.

Av Magne Lerø​23. februar 2021, 10:39

Selv en blind høne kan som kjent finne noen korn. Det kan altså være at Sylvi Listhaug har et og annet poeng i sin kritikk mot koronastøtten til kulturlivet.

Da er det ikke kritikken av støtten til Veslemøy Lilleengen det handler om. Hun har fått penger til sin kunst, der hun blant annet samler inn urin fra kvinnelige kunstnere, for å sette søkelys på kvinner i kunst.

– Det er en skam at vi bruker penger på urin og avføring, og jeg vet ikke hva som visstnok kalles kunst, sier Listhaug til VG.

Her svinger hun seg som en fullblods populist i ringene.

Det som har falt Listhaug tungt for brystet, er blant annet at Kurt Nilsen og Sigrid Bonde Tusvik har fått støtte på henholdsvis 13 og 4,3 millioner kroner.

Det som har falt Listhaug tungt for brystet, er blant annet at Kurt Nilsen og Sigrid Bonde Tusvik har fått støtte på henholdsvis 13 og 4,3 millioner kroner.

Listen over kjente artister som har fått støtte kan forlenges.

Frps påtroppende dronning sier til VG at «festivaler og artister blir proppet full av statlige kroner». Hun spør om regjeringen mener det er viktigere å redde disse kulturaktørene enn skipsverft og andre industribedrifter.

De støtteordningene som gjelder for kulturlivet, har Frp vært med å vedta i Stortinget. Det er selvsagt mulig i ettertid å varsle om at en ikke har fått med seg konsekvensene av det en har vært med på å vedta.

Listhaug kan unnskylde seg med at hun og Frp ikke kunne forutse effekten at de ordningene Stortinget sluttet seg til.

Det er nær sagt umulig å hindre at generelle ordninger som rask måtte komme på plass, kunne føre til en del utilsiktede virkninger.

Basis for støtten til kultursektoren har vært tapte inntekter, ikke dekning av faste kostander som mye av støtten til næringslivet har basert seg på.

Listhaug er ikke ute etter å føre en nyansert debatt om hvordan støtte til kulturlivet bør innrettes. Det går an å mene at staten ikke skal betale artister en millioner eller to for en måneds innsats med julekonserter.

Flere av artistene som tjener millioner hvert år, er blant de som har fått mest koronastøtte.

Men Kurt Nilsen og Bjørn Eidsvåg for eksempel har ikke gjort noe annet enn å benytte de ordninger som gjelder. Det er ikke satt noe tak på hvor mye som kan havne i lomma på en privatperson.

Listhaug kan gjerne mene at det burde vært begrensninger på støtte til privatpersoner. Det kunne gitt oss en interessant debatt.

Å sette tak på støtte til kulturarrangementer er et fremmedelement i kulturforvaltningen. Kvalitet og omsetning er det avgjørende kriterium for støtte

Å sette tak på støtte til kulturarrangementer er et fremmedelement i kulturforvaltningen. Kvalitet og omsetning er det avgjørende kriterium for støtte. En forsøker ikke å regulere honorarnivåer. Her er det markedet som rår.

Det er grunn til å frykte at støtten til kultur kan komme til å bli redusert eller i beste fall bli stående på stedet hvil framover.

Det kan være grunn til å vurdere om hvor mye av skattebetalerens penger som skal tilfalle kunstnere og artister som alt er millionærer.  

Det er imidlertid ikke en slik debatt Listhaug legger opp til. Hun sparker høyt og lavt og i øst og vest. Slik sett føyer hennes utspill seg inn i rekken av kulturkritikk som Frp holdt seg med før de toget inn i regjeringskontorene.

I sin tid utelukket ikke Carl I. Hagen at Nationaltheatret kunne bli et kasino. De ville fjerne støtten til Black Box. Og det har ikke manglet kunstprosjekter som Frp-politikere ikke vil støtte.

Muligheten for nye utspill er flere.

Listhaug har vel fått med seg at det er brukt 3,5 millioner kroner på nytt designtak på toalettet på Oscarshaug på Sognefjellet.

Rasteplassen og haugen fikk navnet fordi kong Oscar II red over Sognefjellet i 1860. Han gikk nok på do der.

Statens vegvesen forsvarer investeringen som en av flere nye attraksjoner langs den nasjonale turistvegen. Er do god butikk, lar vel Listhaug det passere.

Angrepet fra Sylvi Listhaug plager ikke Abid Raja. Det gir ham muligheten til å stille seg i front for kulturlivet og forsvare støtten som er gitt. At Listhaug mener Rajas er for raus med støtte til kulturen, er i fjær i hatten for Raja.

Abid Raja har ikke noe imot en nevekamp med Listhaug om kulturstøtte.

Abid Raja har ikke noe imot en nevekamp med Listhaug om kulturstøtte. Han slår tilbake med å liste opp hvem som har fått støtte i Listhaugs eget fylke, Møre og Romsdal.

Det er snedig å invitere henne til å peke på hvem som ikke burde fått støtte.  

– Det er helt greit at kulturinstitusjoner og arrangører i Møre og Romsdal og resten av landet får støtte, men det er blodig urettferdig at kultur får mye mer støtte enn restauranter, barer og andre næringsdrivende som er i krise, svare Listhaug

Raja sier han har brukt et helt år på å finne fram til hvilke støtteordninger som fungerer best. Nå inviterer han Listhaug til kollokvietime.

– Jeg kan fortelle henne hvorfor vi har disse ordningene, sier han.

– Raja kan spare seg den nedlatende tonen. Jeg trenger ingen belæring og har heller ikke noe ønske om en kollokvietime med han, sier Frp-politikeren.

Vi har fått en forsmak på valgkampen. Abid Raja vet nok å utnytte kritikken fra Listhaug i nye runder. Å kunne kritisere Frp er den reneste oppturen for Abid Raja.