Unngå inflasjon i etterpåklokskap

Når opposisjonen stort sett har sittet stille i båten og latt regjeringen styre, bør de stå imot fristelsen til etterpåklokskap. Jonas Gahr Støre er ikke bedre enn Erna Solberg på pandemibekjempelse.

Av Magne Lerø​12. mars 2021, 09:57

Opposisjonen ser ut til å være like forventningsfulle til koronakommisjonens rapport som barn er til julaften.

Jonas Gahr Støre orker ikke vente helt til 14. april for å kommentere regjeringens innsats.

I dag på ettårsdagen for lukkingen av landet for å beskytte oss mot koronasmitte, slår han fast i flere medier at Norge ikke var godt nok forberedt på pandemien som traff oss.

Det har han helt rett i. Han har sagt det flere ganger tidligere.

Vi hadde ikke nok intensivplasser, tester og smittevernsutstyr, for eksempel.

Når kommisjonen ventelig vil si det samme, kan Støre si at det har de sagt for lenge siden og at det er regjeringen som har ansvaret.

Støre har svøpt seg i frimodighetens kappe på årsdagen for nedlukkingen med påstanden om at opposisjonen villa ha håndtert krisen bedre enn regjeringen

Spørsmålet er hva opposisjonen foretok seg for å øke intensivkapasiteten på Ahus for eksempel.

Den har vist seg å være katastrofalt dårlig.

Ap er tilhenger av foretaksmodellen som sykehusene er organisert etter. Den baserer seg på at det er Helse Sør-Øst og regjeringen som skal sørge for at vi har den beredskapen som trengs.

Det er ikke meningen at Stortinget skal blande seg inn i sengekapasitets-nivå.

Når store katastrofer skjer, viser det seg at beredskapen er for dårlig. Det er regelen. Det ble tydelig også etter 22 juli-terroren.

Støre har svøpt seg i frimodighetens kappe på årsdagen for nedlukkingen med påstanden om at opposisjonen villa ha håndtert krisen bedre enn regjeringen. Beviset er importsmitte.

Erna Solberg forsvarer seg i Politiske Kvarter i dag med å hevde det samme som Bent Høie har sagt utallige ganger, de har fulgt de faglige rådene de har fått. Det har de faktisk gjort, med ett unntak. De lot næringslivet slippe unna strenge tiltak for å hindre importsmitte tidlig i høst.

Det var begrunnet med å sikre arbeidsplasser og hindre at bedrifter måtte stanse opp. Dette hadde nok LO stor forståelse for.

Ap og Høyre står i samme styringstradisjon. De legger avgjørende vekt på hva fagfolk anbefaler, og om LO og NHO er enige, blir det gjerne slik.

Ordfører Torgeir Dahl i Molde kritiserte for vel en uke siden byrådsleder Raymond Johansen for ikke å være dyktig nok som kriseleder. Han viste til at de rundt om i landet hadde fått langt bedre kontroll over smitten enn i Oslo.

Kritikken slo tilbake på ham selv som en bumerang.

Støre må vokte seg for ikke å servere en lettvint kritikk av regjeringens tiltak for å begrense smitte. Opposisjonen har stort sett sittet stille i båten. Den som tier samtykker. Det gjelder også når det gjelder smitteverntiltak.

Det var vært et stort flertall i befolkningen som har ønsket strenge tiltak. Derfor har ingen partier sett seg tjent med å utfordre regjeringen på tiltaksfronten, men unntak av importsmitte. Her la opposisjonen seg et hestehode foran regjeringen.

Det slår fort tilbake på Støre selv om han slår om seg med påstander om at vi hadde hatt mindre smitte om han hadde vært statsminister.

Folkehelseinstituttet sitter med enorme mengder informasjon om koronasituasjonene. Fagfolk som har et annet syn enn regjeringen lar høre fra seg i mediene. Det er fullt mulig for opposisjonen å ha selvstendige meninger om tiltak, og ikke minst hvordan vi etter hvert skal avvikle tiltakene.

Dette vegrer opposisjonen å ta fatt i, fordi det er tvil om hva som bør gjøres.  De har lite å vinne på å ha meninger om hvilke tiltak som bør avvikles når.

I Danmark er de blitt enige om at de kan avvikle alle tiltak ut over de generelle smitteversereglene når alle over 50 år er vaksinert. Folkehelseinstituttet vil legge seg på 45 år, ser det ut til.

Dette kan politikerne mener noe om. De har det samme faktagrunnlaget som regjeringen.

Opposisjonen bør bruke minst tid på historien-mest tid på hvordan vi kan reparere de store helsemessige, sosiale og økonomiske skadene pandemien har påført oss.

I Klassekampen i dag krever opposisjonen mer granskning. De tar til orde for at Stortinget skal nedsette et utvalg som skal granske håndteringen av krisen.

Marit Arnstad (Sp) er særlig opptatt av å få belyst regjeringens vaksinestrategi. Det er da ikke noe som må granskes. Dette har det vært stor åpenhet om. Da Raymond Johansen tok til orde for at Oslo burde få flere vaksiner, vendte til og med Aps Ingvild Kjerkol tommelen ned. For Sp var det i januar utenkelig at storbyen Oslo skulle prioriteres framfor distriktene når det gjaldt vaksinering.

I sin siste rapport skriver Folkehelseinstituttet rett ut at flere liv samlet sett kunne vært reddet og mer sykdom unngått om Oslo hadde fått flere vaksinere tidligere.

Opposisjonen bør bruke minst tid på historien, engasjere seg sterkere når det gjelder avvikling av koronatiltak og først og fremst bruke tid på hvordan vi kan reparere de store helsemessige, sosiale og økonomiske skadene pandemien har påført oss.