Korona-tiltak som maktmisbruk

Å innføre de strengeste smittetiltakene i kommuner der de praktisk talt ikke har eller har hatt smitte, viser at regjeringen har mistet dømmekraften. Igjen blir de svakeste rammet.

Av Magne Lerø​17. mars 2021, 10:39

Den voldsomme økningen i smitte i Oslo krever de strenge tiltakene som er innført.

Jusprofessor ved UiO Hans Petter Graver er i VG imidlertid tvilende til om byrådet har mandat til å legge ned forbud mot å ha besøk av mer enn to personer.

– Etter mitt syn ligger dette helt i ytterkant av det man kan regulere etter smittevernloven, sier han.

Politikerne har flere ganger tøyd grensene for hvor sterkt myndighetene kan gripe inn og regulere den grunnlovshjemlede frihet mennesker har. Det er bortimot risikofritt å gjøre det, fordi folk og opposisjonen godtar de smitteverntiltak som blir innført.

Poenget i smittevernlovgivningen er at tiltak for å begrense smitte skal være forholdsmessige.

Da regjeringen i mars i fjor stengte ned hele landet, var det ikke et forholdsmessig tiltak i kommuner som ikke hadde smitte da og som praktisk talt ikke har hatt smitte siden.  

Den gang holdt sykehusene på å bli sprengt, hundrevis av ansatte ved sykehusene ble satt i karantene, dødstallene steg, vi manglet smittvernutstyr, det var mangel på tester og folk var livredde.

Mandag grep panikken myndighetene og ledelsen i Viken.

Også skoler og barnehager ble stengt, selv om Folkehelseinstituttet (FHI) frarådet det. Politikerne ville vise handlekraft og være på den sikre siden.

Det samme skjer på nytt i Oslo. Nå er det byrådet som ved å stenge skoler, går lenger enn FHI anbefaler. De åpner også for å stenge barnehager også selv om det er dokumentert at dette får store negative virkninger for en del barn.

Mandag grep panikken myndighetene og ledelsen i Viken. Alle kommunene ble på få timers varsel innkalt til møte. Tema var om de omkringliggende kommuner skulle innføre omtrent det samme tiltaksnivået som i Oslo.

På møtet var 13 av kommunene klare på at de ikke så behovet for strenge tiltak av den enkle grunn at de har lite smitte i kommunen.

Det endte med at regjeringen mandag kveld innførte det strengeste tiltaksnivået i alle de 52 kommunene i Viken. Ordførerne i Hallingdal trodde knapt det de fikk beskjed om.

Flå kommune har hatt 7 tilfeller på et år. I Ål hadde de siste smittetilfelle 14 januar.

Befolkningen og næringslivet fortviler, sier ordførerne. Når de går glipp at omsetningen rundt påske og i lang tid framover, regner de med konkurser.

Det ble lite smitte etter vinterferien. Butikker, hoteller og spisesteder hadde forberedt seg for påske med strenge smitteverntiltak. Det kan ikke påvises at folk blir smittet i butikker. De rister oppgitt på hodet over at butikker må stenges, for eksempel.

Å innføre de strengeste smitteverntiltakene i kommuner der de ikke har smitte to uker før påske, er intet mindre enn et overgrep mot kommunene. Tiltaket er ikke forholdsmessig.

Opposisjonen er stille som mus. Frykten har igjen grepet om seg. De vurderer det slik at det ikke er noe å vinne på å gå imot regjeringen.

Når myndighetene flesker til med kraftig begrensende tiltak som rammer bedrifter og lokalsamfunn, må de få en skikkelig begrunnelse. Den synsingen det nå begrunnes med, bidrar til å svekke respekten for myndighetene.

Opposisjonen er stille som mus. Frykten har igjen grepet om seg. De vurderer det slik at det ikke er noe å vinne på å gå imot regjeringen.

Regjeringen og statsforvalteren begrunner det med at de følger faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De rådene ligger på nivå med antallsbegrensningene i kirker fordi folk kunne skli mot hverandre på benkene.

Det tas også til orde for at vi bør ha strengere nasjonale tiltak. Det er det ikke behov for.

På VGs oversikt for noen uker siden, var det økende smitte i nærmere 60 kommuner. Det er nå stigende smitte i 43 kommuner.

Tiltaksnivå A er innført i 68 kommuner. Flere av disse har praktisk talt ikke smitte.

I mars var det på det meste 117 som var på intensivbehandling. Nå er tallet 224.

Det er noen få hver uke som dør av korona. Nå dør det langt færre av Covid 19 enn av en vanlig influensa.

De strengeste tiltakene må settes inn der smitten er et problem. De skal ikke brukes som et forebyggende tiltak.

Covid 19-smitte er først og fremst et problem i Oslo. Tallene som offentliggjøres i dag, viser at Oslo har 495 nye smittede, mens landet for øvrig har 661.

Bydelene i Oslo Vest har knapt økt smitte. Det er særlig bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Søndre Nordstrand og Stovner der smitten øker betydelig.

Det er altså ikke slik at smitten øker i Nordre Aker fordi den øker i den delen av byen som et par km unna.

De strengeste tiltakene må settes inn der smitten er et problem. De skal ikke brukes som et forebyggende tiltak.

Covid 19 er ikke et problem i den øvre delen av Hallingdal. I flere kommuner sør i Viken har de ikke mer smitte enn at kommunene klarer å ha kontroll med testing og smittesporing.

Å stenge ned samfunnet har betydelige negative konsekvenser for næringslivet og de svakeste i samfunnet. Det er de som rammes.