Styret framfor hodejeger

Hele styret gikk tungt inn i prosessen. Etter et år med en omfattende vurdering av fire interne kandidater, bestemte de at Anders Opedal skulle bli ny konsernsjef i Equinor. Slik skal det gjøres.

Av Magne Lerø​30. mars 2021, 10:42

Eldar Sætre har jobbet i Statoil i hele sitt yrkesaktive liv. Det var ingen bombe at han rykket fra posisjonen som finansdirektør til konsernsjef da Helge Lund sluttet i 2014.

Men hvor lenge ville han bli? 1 2017 ga han beskjed om at han ville fortsette til etter han fylte 62 år. Sommeren 2019 var han 63 år. Styret begynte så smått å forberede seg på at de skulle ansette en ny konsernsjef.

Alle styreledere sier at den viktigste oppgaven et styre har, er å ansette daglig leder. Det skulle en ikke alltid tro. For noen styrer er raske med å hente inn en hodejeger som tar seg av svært mye.

Hodejegeren ber om en kravspesifikasjon for stillingen. Styret blinker gjerne ut styreleder og to andre fra styret til å styre prosessen.

Det blir utarbeidet en kandidatliste. Den kortes ned etter hvert. Styremedlemmene får gjerne hive innpå navn, men hvem som er de mest aktuelle kandidatene, får de ikke vite, kanskje ikke før like før det skal fattes en avgjørelse.

Det kan ende med at det samlede styret i realiteten får liten innflytelse.

Prosessen er konfidensiell. En hodejeger kan jobbe med aktuelle kandidater som ikke en gang styreleder får kjennskap til før det er få igjen på listen.

En hodejeger presenterer gjerne 3-5 aktuelle kandidater for styringsgruppen. Hvordan prosessen skjer derfra varierer. Det kan ende med at hele styret møter av de aktuelle kandidatene eller at styringsgruppen i realiteten fatter avgjørelsen og at kun et navn, eventuelt to kandidater bringes fram til et samlet styre.

Når prosessen legges opp på denne måten, får styreleder og hodejeger stor innflytelse. Styringsgruppen får også innflytelse. Det kan ende med at det samlede styret i realiteten får liten innflytelse.

Da de skulle ansette ny konsernsjef i Equinor, gjorde de det på en helt annen måte. Her tok et samlet styre hånd om prosessen fra start til slutt.

Lørdag fortalte Dagens Næringsliv (DN) hvordan et samlet styret jobbet i et år for å velge den de ville ha til å lede selskapet.

Styret måtte først bestemme seg for om de skulle starte å lete etter en ny konsernsjef i egne rekker.

Hadde de konkludert med at de også måtte vurdere kandidater utenfor selskapet, ville prosessen blitt en annen. Da måtte de satt i gang en hodejeger som kunne vurdert interne kandidater i forhold til eksterne.

Styret valgte å konsentrere seg om fire interne kandidater til stillingen:Irene Rummelhoff, Torgrim Reitan, Lars Christian Bacher og Anders Opedal. Opedal kom seint inn i prosessen.

Styret ble delt inn i grupper som møtte kandidatene til uformelle samtaler knyttet til et måltid. De trakk inn Korn Ferry for å teste og vurdere kandidatene. De fikk også i oppdrag å kartlegge mulige eksterne kandidater hvis de skulle komme i tvil om egne kandidater var gode nok.

Kandidatene fikk også skriftlige oppgaver knyttet til strategi.

De fire kandidatene var igjennom det sammen opplegget og fikk de samme spørsmålene. De møtte også et samlet styre. To fra selskapets egen HR-avdeling var sekretærer for prosessen.

Alle styremedlemmene har brukt mange timer på prosessen. De har vist at de mener alvor med at dette er styrets viktige oppgave.

Prosessen var konfidensiell. Ikke noe lekket ut. Kandidatene visste ikke om hverandre.

Styremedlemmene var påpasselige med ikke å trekke konkusjoner før hele prosessen var gjennomført. Diskusjonen i styret var knyttet til hver enkelt kandidat den første dagen av det avgjørende styremøtet.

Først på dag to av styremøtet åpnet de for å diskutere hvem som burde ansettes.

– Vi hadde flere svært gode kandidater, men styret var og er enstemmig i at Anders Opedal er best egnet til å lede Equinor framover, skriver styreleder Jon Erik Reinhardsen i et innlegg i DN.

Alle styremedlemmene har brukt mange timer på prosessen. De har vist at de mener alvor med at dette er styrets viktige oppgave.

Prosessen må også ha bidratt til å samkjøre styret om hva som er selskapets viktigste utfordringer framover.

Det ble ikke bare en prosess om å vurdere kandidatens kompetanse, erfaring og egenskaper. Ved å velge hvem de vil ha som konsernsjef har styret skjerpet sitt strategiske blikk og staket ut en kurs for selskapet.