Rødgrønne symboler og realiteter

De rødgrønne lover å gjøre vei i vellinga om de får regjere, men de må unngå like talentløse initiativ som Mette Fredriksens plan om å produsere vaksiner på dansk jord.

Av Magne Lerø​27. april 2021, 10:33

Nå er det så pass tempo i vaksineringen her i landet at til og med Frp og Sp har sluttet å mase om at regjeringen må ta grep for å skaffe flere vaksiner.

Også i EU har kritikken mot EU-kommisjonen dempet seg, ikke minst takket være Pfizer som øker leveransene til EU betydelig. I EU kjører de også på med Astra Zeneca og snart rulles Johnsen & Johnsens «et stikk-vaksine» ut.

Da kritikken mot EUs vaksineplaner for noen måneder siden var på det mest intense, dro Danmarks statsminister, Mette Fredriksen, til Israel for å få tak i flere vaksiner og med et håp om få til et samarbeid om vaksineproduksjon.

Erna Solberg ble kritisert for at hun ikke dro til Israel sammen med Fredriksen og kansleren fra Østerrike, Sebastian Kurz. 

Grunnen til at de dro til Israel, var at israelerne på det tidspunktet var kommet lengst i å vaksinere befolkningen. Det skyldes ikke at Israel driver storproduksjon av vaksiner. De hadde tidlig inngått avtale med Pfizer om millioner av doser og til en pris som var lagt høyere enn det EU ville akseptere.

Den egentlige grunnen til at Fredriksen dro til Israel, var for å vise handlekraft. Hun kom selvsagt tomhendt tilbake

Den egentlige grunnen til at Fredriksen dro til Israel, var for å vise handlekraft. Hun kom selvsagt tomhendt tilbake. Det ville hun ikke innrømme.

Fredriksen er fortsatt i handlekraft-modus. I går meldte danske medier at det i 2022 skal produseres koronavaksiner på dansk jord.

Fredriksen argumenterer med at vaksineproduksjon på dansk jord er et sikkerhetspolitisk virkemiddel. Men det skal ikke skje i statlig regi.

De vil at en privat bedrift skal påta seg å produsere vaksiner for staten. Vaksinene skal basere seg på den såkalte mRNA-teknologien. De vil lyse ut et offentlig anbud for å finne den bedriften de vil satse på.

Om dette er et fristende oppdrag, er ikke godt å si. Det kan komme til å koste den danske stat dyrt.

Mette Fredriksen aner ikke hvor stort behovet for Covid 19-vaksiner vil være neste år. Markedet vil sannsynligvis flomme over av vaksiner fra høsten av. Når tilbudet er stort, vil prisen falle.

Koronaviruset kan også endre seg slik at vaksinene må justeres. Justerte vaksiner vil de store globale vaksineprodusentene være først på markedet med.

En mindre danske vaksineprodusent kan komme til å slite for å henge med i svingene.

Vaksiner er et samarbeidsprosjekt i EU. Det er merkverdig at Danmark legger opp til alenegang. Fredriksen vil få spørsmål fra EU om hun vet hva hun holder på med.

Det er derimot en god ide at stater i større grad tar ansvar for å produsere medisiner til egen befolkning

Det kommer ikke til å skje at hvert land skal produsere koronavaksiner til egen befolkning. Ikke en gang Sp mener det er en god ide.

Det er derimot en god ide at stater i større grad tar ansvar for å produsere medisiner til egen befolkning. Lenge før koronapandemien, var ventelistene på flere medisiner altfor lange. Vi begynte å innse farene ved å gjøre oss fullstendig avhengige av legemiddelprodusenter i Asia, for eksempel.

I dag er det 12 selskaper som produserer legemidler i Norge. Det kan være en god ide å øke produksjonen. Det betyr også at eksporten også kan økes.

Legemiddelverket ble i fjor bedt om å vurdere muligheten for å produsere flere legemidler i Norge. Egenproduksjon av legemidler kan være et bidrag til å bedre beredskapen, men kan aldri komme opp i et omfang som dekker vårt fulle behov for legemidler.

De rødgrønne må gjerne utrede om vi skal legge opp til en utvidet produksjon av vitale legemidler på norsk jord.

Private selskaper tar selv hånd om produksjonen av legemidler. Vi trenger ikke en statlig medisinfabrikk. Staten skal selvsagt kunne bidra med finansiering av forskningsprosjekter, men primært skal staten være en innkjøper, en god kunde som produsentene kan inngå langsiktige avtaler med.